Tema 10: Terapèutica del dolor I (Opioides)_Farmacologia i terapèutica 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Palmira Homedes Tema 1o: Terapèutica del dolor I (OPIOIDES) Pèptids opioides endògens (opiopeptines): • • • Endorfines: molècula precursora pro-opiomelanocotina.
o β-endorfina (receptor μ) Encefalines: molècula precursora pro-encefalina A o Metionina-encefalina o Leucina-encefalina Les dues tenen receptor δ Dinorfines: molècula precursora pro-encefalina B o prodinorfina o Dinorfina (receptor κ) Mecanismes de transducció dels receptors opioides: tots els receptors són metabotròpics associats a proteïnes Gi/Go: 1. Redueixen l’activitat bioelèctrica: obren canals de potassi (augmenta el potassi) 2. Redueixen l’alliberament de neurotransmissors (activadors i/o inhibidors): tanquen els canals de calci (disminució de calci). Produeixen una hiperpolarització que provoca la disminució de la transmissió nerviosa del dolor.
En els dos casos, hi ha una disminució del AMPc per tal que es pugui donar lloc la obertura o tancament del canal, en cada cas.
Classificació dels analgèsics opioides • • • • Agonistes purs Agonistes-antagonistes mixtes Agonistes parcials Antagonistes dels receptors opioides Agonistes purs: aquests fàrmacs són selectius sobre els receptors μ. Aquests fàrmacs no els associarem entre ells mai. Els fàrmacs característics són: • • • • • • • • MORFINA OXICODONA METADONA: s’utilitza per ajudar en la desintoxicació dels addictes a heroïna FENTANIL, SULFENTANIL, REMIFENTANIL MEPERIDINA (=PETIDINA) TRAMADOL CODEINA i DIHIDROCODEINA (HIDROCODONA) LOPERAMIDA i DEFENOXILAT: no tenen activitat analgèsica perquè no travessen la barrera hematoencefalica.
Palmira Homedes Agonistes-antagonistes mixtes: aquestes fàrmacs actuen sobre els receptors κ i μ. Els fàrmacs característics són: • • • • NALORFINA NALBUFINA BUTORFANOL PENTAZOCINA (via parenteral i contraindicada en angina de pit o infart) Ela agonistes purs no s’associen mai amb els agonistes-antagonistes mixtes.
Agonistes parcials: actuen sobre els receptors μ, però amb menys activitat intrínseca que els agonistes purs. L’únic representant és la BUPRENORFINA.
Antagonistes dels receptors opioides: són fàrmacs amb afinitat per receptors opioides però anul·la l’activitat intrínseca. Els representants d’aquesta categoria són: • • • NALOXONA NALTREXONA NALMEFÉ Característiques farmacocinètiques generals: • • • • Bona absorció a través de les mucoses. La biodisponibilitat pot ser variable segons el fàrmac Metabolisme: per glucoroconjugació, molt intensa a nivell de fetge ja que es on es dur a terme el efecte de primer pas o Morfina morfina-6-glucuronidasa (M6G), primer pas del metabolisme, PO, dolor crònic o Codeïna morfina M6G, PO, dolor moderat o Heroïna morfina M6G, IV, no avantatge Acumulació en teixits Travessen la barrera hematoencefalica amb dificultat Accions farmacològiques: • • Sistema nerviós central Sistema perifèrics Accions dels opioides a nivell del SNC: • • Disminució de la percepció del dolor o Vies talàmic-espinals o Vies corticals, mesencefàliques i bulbar Reacció modificada al dolor o Deprimeixen els reflexos relacionats amb el dolor. Acció sobre el sistema límbic i cortical.
Palmira Homedes • • • • • • • • Eufòria (μ) o disfòbia (κ) o Depenen de l’entorn i d’experiències prèvies Sedació-hipnosi (μ) Depressió respiratòria Depressió el centre de la tos Depressió vasomotora (hipotensió) Nucli del nervi oculomotor o Miosis (μ,κ) Nàusees i vòmits Alteracions endocrines o Per exemple: modulen l’alliberament de la CRH, disminuint la resposta a l’estrès Accions dels opioides a nivell perifèric: • • Cardiovascular: o Vasodilatació o Disminució de RP i to venós o Hipotensió ortostàtica o Increment de la pressió intracranial Tracte gastrointestinal o Constipació i espasmogènesi Altres efectes: • • Musculatura llisa: o Broncoconstricció o Contracció del conducte biliar o Retenció urinària o Relaxa la musculatura uterina Alliberament d’histamina: o Hipotensió postural o Urticària o Picors Aplicacions clíniques Agonistes opioides 1. Dolor: visceral, intens, neuropàtic, còlic nefrític, angina de pit. Totes les vies d’administració 2. Anestèsia: SULFENTANIL i FENTANIL (en pagats transdermics pel dolor neuropàtic, oncològic..) 3. Edema agut de pulmó (depressió respiratòria) 4. Altres: són opioides no analgèsics a. Tos: CODEINA, FOLCODINA, DEXTROMETORFÀ b. Diarrea: LOPERAMIDA i DIFENOXILAT Palmira Homedes Antagonistes opioides 1.
2.
3.
4.
Tractament de sobredosificació per pioides (NALOXONA) Tractament de desintoxicació per opioides (NALOXONA + NALTREXONA) Tractament de deshabituació tabàquica, alcoholisme (NALTREXONA) Tractament de l’alcoholisme: NALMEFÉ Reaccions adverses: • • • • 50% de nàusees i vòmits (ràpidament tolerància) Miosi, estrenyiment i retenció urinària (no tolerància) Depressió respiratòria, hipertensió intratecal i hipotensió postural Sobredosi: estat de coma, profunda depressió respiratòria i acidosi metabòlica Contraindicacions i interaccions: • • • • • Opioides agonistes-antagonistes mixtes amb agonistes mixtes Lesions cranials Gestació especialment en el moment del part Precaució pacient amb malaltia crònica pulmonar o malaltia hepàtica crònica Depressors de SNC, com alcohol ...