LA HIDROGRAFIA D’ESPANYA (Pràctica 14) (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Geografia
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 14/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

LA HIDROGRAFIA D’ESPANYA (Pràctica 14) 1 EL GRAN MURAL Nom de l’activitat: El gran mural Curs: 6è de primària Cicle: Cicle superior Sessions: 2/3 sessions Objectius: • • • • • • Relacionar els rius amb les vessants Respectar als companyes Saber diferenciar les tres vessant Saber trets característics de cada vessant Saber trobar on són els rius més importants d’Espanya Treballar en equip Material: • • • • • • • • Bluetack Colors Internet Llapis Noms dels rius Ordinadors Paper de mural Mapa Espanya DN3 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVAT: La mestra, després d'haver fet l'explicació del tema, proposarà la següent activitat: Els alumnes es dividiran en grups de 4 o 5 aproximadament (si són uns 25 més o menys). Després d'haver fet els grups, aniran a la sala d'ordinador i es posaran per parelles del grup en la pàgina web: (Mapas interactivos) (Annex 1) https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/rios-deespaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38 En acabar l'activitat de l'ordinador s'ajuntaran amb els seus companys de grup i en u n mapa d'Espanya DN3 hauran de buscar, pintar i posar el nom dels rius més importants. (Annex 2) 2 Una vegada realitzada aquesta segona part de l'activitat, faran la tercera part que consta en el fet que la mestra repartirà el nom d'un vessant a cada grup, com són més grups que vessants haurem de repartir dos cops la mateixa, és a dir, els grups 1 i 2 tindran el mediterrani, el 3 i 4 l'atlàntic, i el 5 i 6 el cantàbric.
Aleshores cada grup haurà de buscar 2 trets d'identitat de cada vessant, per tal que no es repeteixin els alumnes podran parlar amb els altres grups, amb això aconseguirem més trets i que entre ells sàpiguen negociar.
L'última part de l'activitat consisteix a fer un gran mural entre tota la classe (el mapa d'Espanya ja estarà dibuixat), aleshores grup per grup aniran sortint i enganxant el nom de cada riu al seu lloc corresponent, i així fins que acabin.
Un cop acabats els rius es pintarà cada vessant d'un color diferent (per exemple: mediterrani groc, atlàntic vermell i cantàbric verd) per tal de diferenciar-los. Aleshores cada grup sortirà i presentarà breument el tret identificatiu de cada vessant, tots els alumnes hauran d'apuntar a la seva llibreta tots els trets identificatius per tal de saber-ne més. (Annex 3) Finalment, aquest mural es penjarà dintre de la classe.
AVALUACIÓ: Relacionar els rius amb les vessants Respectar als companyes BAIX No sap relacionar cap rius No respecta als companys Saber diferenciar les tres vessant No sap diferenciar les vessants MITJÀ Sap relacionar alguns rius De vegades respecta als companys Sap diferenciar alguna vessant Saber trets característics de cada vessant No sap cap tret Sap algun tret Sap tots els trets Saber trobar on són els rius més importants d’Espanya No sap trobar els rius més importants Sap trobar algun rius importants Sap trobar tots els rius importats Treballar en equip No sap treballar en equip De vegades sap treballar en equip Sempre sap treballar en equip 3 ALT Sap relacionar tots els rius Respecta als companys Sap diferenciar les vessants ANNEXOS Annex 1: Annex 2: 4 Annex 3: BIBLIOGRAFÍA Google.
(s.f.).
Obtenido de Unidad 28.
Los ríos de España: https://www.google.es/search?q=rios+de+espa%C3%B1a+vacio&hl=es&site=webhp&s ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG4uaUuZXUAhULPxoKHSI4A6cQ_AUICig B&biw=1366&bih=638#hl=es&tbm=isch&q=rios+de+espa%C3%B1a+y+vertientes&img rc=SXm5KHeP1c9TEM: Mapas interactivos.
(s.f.).
Obtenido de Ríos de España: https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/r ios-de-espaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38 Maria, L. (s.f.). Obtenido de https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2012/11/principalesrc3ados-de-espac3b1a.jpg 5 ...

Tags: