Microbiologia II Tema 13 Taxonomia vírica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Microbiologia II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 4

Vista previa del texto

Tema 20: taxonomia i diversitat virica Tots els virus són paràsits intracel·lulars obligats. Sempre tenen un teixit diana especific. Citoplasma, nucli, o els dos, seran els llocs on es replicarà el virus, característic. No s'observen al microscopi.
Diagnostic: probes serològiques o de biologia molecular. Es poden fer cultius cel·lulars per estudiar l'efecte citopàtic, no n'hi han suficients per a determinar totes les malalties en l'home.
Virus vegetals, animals i bacteriòfags.
Virus poden tenir RNA o DNA. Una cadena o doble cadena.
RNA monocatenari: RNAmc o RNAss (single standed) RNA bicatenari: RNAbc o RNAds (doble standed) DNAmc o DNAss DNAbc o DNAds Una cadena de RNAm té sentit o polaritat positiva. Podem tenir cadenes de RNAss + i axi amb totes. Es important per saber si pot produir RNAm o no. També pot ser DNAbc +/- (els dos alhora).
També podem dir si te una copia o diverses copies del material genètic. També ens podem trobar en que estigui segmentat.
El material genètic esta a l'interior del virió, el qual està envoltat per la càpside de naturalesa proteica. Es descriu quina simetria té la capside: simetria icosaèdrica i la helicoïdal. Un fag amb cua seria simetria complexa.
A la part més externa pot haver-hi una membrana externa que recobreix la capside, s'anomena embolcall o envolta. Pot tenir projeccions com a glicoproteïnes que solen ser immunogèniques (peloomer).
Virus nu: sense embolcall.
Dos cicles de replicació: cicle lític (lisen les cèl·lules que infecten). Cicle lisogènic (s'ensereix al cromosoma de la cèl·lula que infecta, es replica amb ell i pot estar latent molt temps).
Depenent del material genètic es fa una classificació: classificació de Baltimore.
Les subfamílies són importants en els virus. L'especie pot acabar amb -virus o amb virus i nom de la malaltia. Influenzavirus o virus de la grip. Dintre de l'especie es poden subclassificar en soques.
Transmissió dels virus: contacte del virus amb l'hoste. Pot ser per transmissió directa o indirecta. Sol entrar per la pell (ferides, picades d'insectes, mossegades d'animals), conjuntiva dels ulls (aerosols), tracte respiratori (oral per aerosols), tracte gastrointestinals, tracte genital.
Es importat la capacitat immunologia del hoste. Pocs fàrmacs antivirals perquè estan dintre de la cèl·lula. Les vacunes són importants, tant de prevenció com terapèutiques.
Solen ser infeccions agudes. Poden aparèixer seqüeles al cap dels anys. Infeccions latents que es poden reactivar (herpes labial), infeccions cròniques en el temps (hepatitis B i C), infeccions cròniques que donen malaltia al cap de anys (VIH), infeccions lentes que no apareixen símptomes fins al cap de molts anys.
...