ciencias (2017)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura cienciasy tecnologia
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Classe 7: Nanotecnologia 1) Concepte: a. 1 mm = 1 000 µm 1 µm = 1 000 nm 1 nm = 0,000 001 mm (10-9 m) 2) Definició: a. Manipulació de la matèria a escala manomètrica amb l’objectiu de crear nous materials, estructures, dispositius i sistemes.
3) Caracterització: a. Interdisciplinària: química i bioquímica, electrònica, física i biologia, informàtica.
4) Nanopartícula: Partícula que te una mida entre 1 i 100 nanòmetres. Si és més gran de 100 nanòmetres ja no és Nanotecnologia.
a. D’origen natural : virus i bacteris (biològics), pols o sorra del desert, cendra d’un volcà...
b. Generades per l’activitat humana: i. Involuntària: Fums de les industries  no reutilitzables ii. Voluntària: per modificar alguna estructura ja existent: nanopartícules de zinc per a les cremes solars (perquè no es quedi tan blanc), nanopartícules de plata...
c. Orgàniques: amb components principals com el carboni d. Inorgàniques: sense carboni com el silici...
e. Semiconductores f. Metàl·liques g. Magnètiques 5) Nanomaterials: En funció de les dimensions que té a l’escala nanomètrica a. Ful·lerè: tres dimensions. Estructura tancada formada per àtoms de carboni que tenen una configuració hexagonal.
b. Nanotub de carboni: dues dimensions. Malla hexagonal. 5 vegades més resistents que l’acer i pesa 60 vegades menys. Millor conductor del coure.
c. Nanofils: De silici, coure o plata (a vegades d’or). S’utilitzen en el àmbit de la nanoelectrònica por la seva capacitat conductora.
d. Nanoescuma de carboni: estructura solida formada per grups d’atoms de carboni que estan enllaçats aleatòriament. Capacitats magnètiques temporals. S’utilitza per pintures 6) Utilitats: a. Creació de noves estructures, nous dispositius i nous sistemes b. Utilització de productes ja existents.
7) Aplicacions sectorials: a. Aplicacions estructurals: bicicletes, camions, avions... (reduir el pes i millorar la seva resistència als impactes) b. Nanomaterials: revestiments interiors dels autobusos o vehicles particulars menys inflamables però més còmodes al tacte...
c. Superfícies multifuncionals: recobriments més resistents (pintures dels cotxes) més capacitat anticorrosiva, més resistència als impactes...
d. Energia i medi ambient: e. TIC i electrònica: nanocircuits, amb més capacitat de emmagatzematge.
Dispositius de memòria nanometrics.
f. Salud i biotecnologia: sistemes de diagnòstic no invasius. Biosensors de seguiments de malalties/ de diagnòstic. Nanofarmacs (subministrament de insulina o vacunes amb nanocàpsules) ...