TEMA 4 (4) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

(§A CL po¡*rr & Lf in{CrmqC¡.ó ch ¿¡,.srr-,.,,i}¡nc-^eo , qr¡c, sahevo 98.1^ Y ! * + ( Vt-" ) r e+!¡ V{+{ ( k¿-3 f,e'¿... s,,.s poúem .d¡'r de: Vt = { {yg-¿ ) ?? ii soo éa rn6r* o froc? á :tr*icierr'{ment e'Llt¡oda c<4¡a¡1a .cloo^^'ácra P€r tnclo(¡he Vt-¿ c:^D et írodd SuD t&n+i-tiq+pem f)e-r V¿ ? ; 45O >l2 d¿ ft€§ufq/ i / ts/. t¿{r,* / n'o Pyrrbk{úor c¡¡- tq Cooctu&¡ Cr.q : "Lpá" d¿- tcn l-u-r'l'-Ta:fs a-ccrtqdo. €uc{-rc- un 'alff rnfni m i t¡n rn& xi rn ' srr.uci6 4. 4 .
z ? ?tuNcic b, Atroo3e§€Ls,ció siltFr-E.
Detorninctrero a¡rleCret¿ec,ió §rnptr. dt 6¿dre ¡ (p; ) eQoión'€s rcpzrcr.deb Fe i por{octal ' Pi : corr (v¿, Y.-¡ ) cov (Vt, Vt-i : a ta- <-orretcrc¡'i Strople e$l-re ,lVtr-lW,y-, ¡o ) + cum ro qaro co/npL4ix es{a-cicnor-ica pt¿ aapa¡'r g ,.rc..r'drrc,a q¿ dot +iet.l)ts í=f P,- Ccrr lV4,V+-r) i=. f z -- Ccrr tl1, Ya-. ) j= 3.
.
P " Corr {, Y+, V+-r ) t§rrlC e'ordo«¡rctaci j simpc ( FAS ) s la- d' crrr*Ococte\c^c,t'á t-t¡rc-i5 É,i rn Q La- Per. frrócaos6r. es.loci¡-t-r..
: E ccrr(9r¡Yr-¡¡.
3s)Pj «ovr vt'vt'i t =P-j *"e &simetn'é 4sl Res+rcicclj c! to rr¡erno'ric"' del procÁ : ,c¡rrriccid a' c.ngode,oi{c,'+ tJocr prcf ieté+ sin6 uo¿¡ c<¡r<Ilció En_ s, irvrpós,c{ ) : **f** F¡ = o :) ( ¡ "-li !.6 c'4 c'¿ 0 -.ci,z -(14 * c'( --cllt --t (Yt, Vt-, ) - Ot8 p¿ : \Vt,Vc-¿ ) = o'6 Pe = (orr ( vt, ?t-3 )= -Ol3 P¿ " c.orr lY+,Y*+ ) , -d I Pz = (.ae ( V+ ,y+"-s) O = = doYT C-orr te-o-rncto.¡wr".rrt Proc¿r¡¡os €rgbctic» Lo' t As €§ rr:prese,o+ó 3r§€icernent rnl\.cyrgosn § pt da^a^ vcr¡.Jahf.¿,r vj ) ¡r ?ropie.-1a-t €§f6.= tr c¡roovng,sl correrogrcrrúa. .i- ta. tA§ r ñó es .l, ...