TEMA 4. MÈTODES D'ANALISI I CREACIÓ DEL DISCURS VISUAL (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Teoria de la Forma, el Color i la Composició
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 09/07/2014
Descargas 14
Subido por

Descripción

Prof: Oliver Pérez

Vista previa del texto

TEMA 4: MÈTODES D’ANÀLISI I CREACIÓ DEL DISCURS VISUAL 1.- INTRODUCCIÓ. FONAMENTS DE L'ANÀLISI SEMIÒTICA DEL DISCURS Text: Construcció de signes relacionats entre ells que conjuntament transmeten un discurs a un espectador estàndard dins del que es la nostra cultura. També és un teixit on s’entrellacen element de composició o significats i significants a partir del context cultural des del qual interpretem el potencial de significació de l’obra o la imatge.
L'objectiu seria aproximar-se als valors que pot transmetre una imatge per a la majoria de la gent. Cal anar a la interpretació, anar més enllà a dir el que es veu representat. No es suficient descriure com es transmet la guerra, sinó s'ha de buscar el punt de vista que transmet l'obra per un espectador mig.
El responsable de fer l’anàlisi no es pot anar a entrevistar a l'autor o als productors, ja que no es posen al paper d'un espectador mig per analitzar la seva obra. Tampoc s'ha de qüestionar a l’audiència, perquè la gent no té habilitat per aprofundir el que pot transmetre la imatge. per tant ha de ser l'analista el que la estudi.
Regles operatives fonamentals 1. Intentio operis. Assumir que l'obra en si te un significat i un discurs propi, que no necessàriament coincidiran amb els autors.
2. Ancoratge de l'anàlisi en el "pla d'expressió" que l’anàlisi estigui justificat. Ha de tenir una certa base a través de signes evidenciables. També hi pot haver coses implícites 3. Horitzó interpretatiu del "lector estàndard" l'analista s'ha de posar en la pell d'un espectador mig, això no vol dir fer anàlisis superficials o que en una anàlisi específica no siguem una mica més professionals.
4. Equilibri entre sub-interpretació i sobre-interpretació. No fer un anàlisis molt descriptiu, s'ha d'arriscar, s'ha d'intentar aprofundir, però no passar-se, no inventar significats. S’ha d’extreure tots els valors que ens transmet, però no inventar res.
2.- ANÀLISI DISCURSIVA DE LA IMATGE DE DISSENY GRÀFIC. EL CAS DEL LOGOTIP Metodologia de l'anàlisi Estructura de l'exercici.
Anar situant l’acció en context (l’espectador estàndard coneix aquesta marca i tal i tal i tal) 1. Anàlisi plàstica 1. Examinació del logotip com a composició abstracta (deixem de banda allò que podem reconèixer) 2. Extracció de valors sobre la marca/producte segons les dimensions "informativa", "objectual", "espacial "i "metafòrica" (ruiz collantes) (recordant les 4 regles d'anàlisi discursiva).
2. Anàlisi icono-plàstica 1. Examinació del logotip com a representació/projecció d'un element icònic 2. Extracció de valors sobre la marca/producte segons el tipus d'icona (recordant les 4 regles d'anàlisi discursiva) 3. Extracció de valors segons la configuració plàstica de la icona (Precisar els valor posant-los en relació amb la icona de referencia i el context cultural de la marca/producte) (recordant les 4 regles d'anàlisi discursiva) 3. Conclusions 1. Depuració semàntica. Posar en relació els resultats dels dos nivells d'anàlisi i identificar els valors essencials sobre la marca/producte. Aprofundir en l'anàlisi 2. Modelització de resultats. Quina narració metafórica proposa el logotipo sobre el consumidor potencial i la marca/producte), quines relacions simbòliques es suggereixen entre subjecte/consumidor i entorn, o entre subjecte i producte/marca? 3. Contrastar el discurs essencial de la marca amb el que semblen transmetre altres logotips de marques de la competència / del mateix sector comercial.
ADIDAS Plàstic.
 Valors d'estabilitat. el bloc tipogràfic forma un rectangle horitzontal. bloc tipogràfic força gruixut. Uniformitat del color. Formen un triangle amb la base, un triangle estable per la posició que esta, evoca a un triangle equilàter, una figura pura, amb una tranquil·litat perceptiva. triangle composat per cossos rectangulars, aporta estabilitat i ordre.
 Dinamisme. orientacions diagonals dels rectangles. Formes arrodonides de la tipografia, que aporta lleugeresa, per tant també hi ha un pont de dinamisme el bloc tipogràfic. No hi ha uniformitat, no dona una forma rectilínia. No és un triangle exacte, hi ha com una tensió visual.
 Equilibrat entre força i dinamisme.
 Repeticions internes de la composició. Fet d'anar pas a pas Icono-plàstic  Muntanya  Escala  Superació tocant de peus a terra, no enlairant-se; esport progressiu, físic.
Conclusions  Quina es la proposta narrativa?  Quin es l'heroi? Centrat, metódic, més realista, tocant de peus a terra, que no ho fa enlairant-se, si no pas a pas per una muntanya que va pas a pas.
3. ANÀLISI DISCURSIVA DEL TRACTAMENT VISUAL DEL FILM Discurs del Tractament Visual del film: Discurs que transmet el film sobre allò que tracta (subjecte, món, esdeveniment, tema), segons la seva composició visual (nivells icònic i plàstic més realització audiovisual i il·luminació).
3.1.- Estudi Les dues cares de Don Draper: de cas Definició del referent o referents de l'anàlisi Corpus d'anàlisi i découpage Selecció d'imatges significatives de Don Draper en les temporades 1-3 Sobre la representació de l'èxit social i professional vs. Sobre la representació de la faceta íntima i secreta de la seva vida personal.
Anàlisi estratificada sobre la representació de la façana d'èxit social i profesional ...