1.6. Criteris de Transcripción resum (2013)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Paleografía y Diplomática
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 29/05/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

CRITERIS  DE  TRANSCRIPCIÓ     -­‐Cal   respectar   al   màxim   l’original   encara   que   presenti   grafies   defectuoses   à   no   podem   inventar  res,  no  podem  esmenar  el  document.  Hem  de  copiar-­‐lo  exacte.  L’únic  que  podem  es   fer-­‐ho  indicant  l’afegitó.   -­‐Regularitzem  la  separació  i  unió  de  les  paraules,  amb  la  normativa  actual   -­‐Es   normalitza   l’ús   de   l’apòstrof   i   dels   guionets   (els   hem   de   posar   d’acord   les   normes   ortogràfiques  nostres)   -­‐Quan  les  normes  ortogràfiques  no  permetin  la  utilització  de  signes  anteriors,  utilitzem  el  punt   volat,  ex:     • • Si  trobem  un  el  à  posem  e·∙l  (e  +  el)   o  quel  (molt  comú)  à  que·∙l  (que  +  el)   -­‐Regularitzarem   l’ús   de   majúscules   i   minúscules   d’acord   amb   les   normes   actuals   (tenim   un   enllaç  al  campus,  o  al  full  llarg)   -­‐Cal   desenvolupar   totes   les   abreviatures   (o   podem   deixar   amb   el   mateix   format   de   lletra,   perquè  no  fem  transcripció  filològica,  quan  ho  desenvolupen  en  cursiva)   -­‐Regularitzem  la  puntuació  segons  criteris  moderns  (fem  la  puntuació  actual)   -­‐Mantindrem   els   nombres   i   les   xifres   tal   com   surten   en   el   text   (xifres   romanes   que   es   combinen  amb  dates  desenvolupades,  doncs  es  deixa  igual)   -­‐Accentuarem  segons  la  normativa  actual   -­‐regularitzarem   l’ús   de   les   grafies   u/v   (les   corregirem,   ja   que   les   feien   iguals.   Si   posa   universitat  amb  forma  de  v,  la  posarem  en  u)  però  respectarem  l’ús  de  i/j  i  de  c/t  à  exemple:   si  diu  gratia  de  déu,  deixem  gratia,  encara  que  en  català  sigui  gràcia.   -­‐podem  indicar  en  nota  a  peu  de  plana  les  anomalies  del  text,  tot  allò  que  sigui  diferent,  que   no  inclogui  aquestes  normatives  vistes  (tridents,  paraules  interlineades,  tros  ratllat...)     Altres:   -­‐Els   punts   en   els   documents   indiquen   pauses,   però   no   necessàriament   són   punts   o   comes,   només  guia   -­‐Els  noms  segueixen  les  normes,  si  no  són  protocol·∙laris,  van  en  minúscula  (mirar  les  normes)   -­‐Vos  pot  portar  o  no  accent:     • • si  es  com  a  vostè,  va  amb  accent  (vós)   si  es  com  us,  no  en  porta   Nos  porta  accent  també  al  referir-­‐se  a  nós     ...

Tags: