UNITAT DIDÀCTICA SOBRE EL TEMA DELS ANIMALS (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PLANIFICACIÓ, DISSENY I PROGRAMACIÓ
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 09/06/2014
Descargas 23
Subido por

Descripción

ESQUEMA SOBRE UNA PROGRAMACIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA SOBRE ELS ANIMALS

Vista previa del texto

UNITAT DIDÀCTICA O DE PROGRAMACIÓ GRUP CLASSE DURADA Classe dels ratpenats 12 sessions ÀREES Coneixement del medi natural, social i cultural PERÍODE Abril-maig CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 4t de primària Xavier Julià, Maria Cama, Sergio Bayo, Arnau Mogas i Gerard Bros TÍTOL Els aparells del cos OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ A.Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
Competència de conviure i habitar el món 1 Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres òrgans i comprendre el funcionament del co humà des d'un sentit global.
Relacionar la nutrició amb l'obtenció d'energia i el creixement.
2 Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l'observació sistemàtica i el recull de dades amb les fonts i mitjans adequats i comunicar els resultats oralment i per escrit.
3 Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d'un treball d'investigació sobre un tema rellevant, utilitzant els recursos TIC de forma eficient.
B. participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.
Competència comunicativa C. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l'àrea.
Competència personal 4 5 6 7 8 9 CONTINGUTS Contingut de medi natural sobre que els caracteritza als éssers vius per ser com són i per viure com ho fan.
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ ACTIVITATS EXPLORACIÓ INTRODUCCIÓ ESTRUCTURACIÓ APLICACIÓ SINTESI MATERIALS ORG.
RECURSOS TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT AVALUACIÓ ...