Examen Juny 2013 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Gestio i desenvolupament del software
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

Juny 2013 1. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una promotion és una versió d’un artefacte que es fa accessible a altres desenvolupadors.
2. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una baseline és una versió del sistema formada per un conjunt de IC que han estat revisats i acceptats, i que es posen sota control de la GC. A més, sempre és el conjunt de IC que equivalen a un release.
3. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? La GC és una sèrie de receptes que s'apliquen al principi del cicle de vida del SW.
4. (1 punt, -1 punt) El següent gràfic mostra: a) Un rebase b) Un merging 5. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Una best practice és crear una baseline al arribar a una milestone del projecte.
6. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Si es fan canvis en component amb overlapping entre equips és preferible realitzar aquests canvas en la branca main, i els canvis que no tenen overlapping és millor fer-los en branques.
7. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Els desenvolupadors interessats en la promotion d’un IC fan un rebase.
8. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa. Es bò obrir tantes branques com tasques.
9. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Change Control Board és responsable d’aprovar o refusar les propostes de canvi.
10. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? En la continuous integration els desenvolupadors treballen en les seves branques i es fan promotions frequentment, el que ajuda a detectar els problemes aviat.
11. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Configuration Manager selecciona i avalua promotions i les converteix en releases.
12. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? L’ordre temporal aproximat de les fases de gestió d’un projecte són Definition, Conception, Start, Steady State, Termination.
13. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El infrastructure set-up es realitza en la fase de steady state.
14. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Les tasques están formades per un grup d’activitats.
15. (2 punt) Quina diferència hi ha entre Work Breakdown Structure (WBS) i el task model? 16. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? El Software Project Management Plan es produeix en la fase Inception.
17. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? En un WBS orientat a objecte, els components poden servir per identificar activitats d’alt nivell i tasques.
18. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? Normalment el Project Managet tria els Team Leaders després de crear els grups.
19. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? No cal que els treballadors comuniquin possibles riscos ja que l’anàlisi de tots els riscos s’ha realitzat durant la confecció del Project Management Plan.
20. (1 punt, -1 punt) La següent afirmació és certa o falsa? En la metodologia Scrum la organització del projecte canvia a mesura que avança el projecte, i en els scrum teams no hi ha rols fixes de manera que la feina de cada sprint es reparteix d’acord als skills de cadascú.
RESPOSTES: 1. c f 2. c f 3. c f 4. a b 5. c f 6. c f 7. c f 8. c f 9. c f 10. c f 11. c f 12. c f 13. c f 14. c f 15.
16. c f 17. c f 18. c f 19. c f 20. c f ...