Tema 5 Psicobiologia II (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

T.5. MEDUL·LA ESPINAL 1. Descripció morfològica de la medul·la espinal i els nervis espinals La medul·la espinal està situada dintre dels forats espinals, que són els orificis que hi ha entre la cara ventral i la cara dorsal de les vèrtebres. La columna vertebral està formada per 31 vèrtebres: 7 cervicals, 12 de toràciques, 5 de lumbars, el sacre (5 vèrtebres fusionades)i el còccix.
La medul·la espinal està protegida i envoltada per: Cada un dels segments medul.lars està associat a un parell (dreta i esquerra) de nervis espinals. Cada nervi espinal conté arrels sensorials i arrels motores, és a dir axons de neurones sensorials i axons de neurones motores. La numeració de cada vèrtebra comença per les cervicals i cap a baix.
La medul·la espinal està dividida en diversos segments i cada segment té un dermatoma assignat.
Dermatomes: cada una de les regions del cos que envien informació sensorial a un segment medul·lar.
Per tant, el cos (exceptuant la cara, que no està innervada per la medul·la espinal) està dividit en 31 dermatomes. Cada dermatoma rep el nom del segment medul·lar corresponent.
Tenim 31 parells de nervis espinals. Els nervis espinals contenen axons sensorials i motors i alguns de vegetatius (només a nivell toràcic i en els primers segments lumbars). A les banyes dorsals hi arriba al informació sensorial i a les banyes ventrals la informació motora. A les banyes laterals hi arriba la informació vegetativa.
A les banyes s’hi troben els somes de les neurones: - - - Ventrals  somes de motoneurones: controlen el moviment de la part del cos relacionada amb aquell segment medul·lar. Els axons de les motoneurones són informació eferent (soma al SNC, el soma va a fora). Surten els axons per l’arrel ventral o motora. S’ajuntaran amb els axons sensorials a nivell del nervi espinal.
Dorsals  somes de neurones es troben al gangli o dorsal o espinal (es troba l’arrel sensorial). Somes de les neurones somatosensorials (les neurones sensorials tenen forma de T). A les banyes dorsals hi ha neurones que reben informació sensorial (aquestes no capten directament la informació). Els axons sensorials passen per l’arrel sensorial o dorsal. La informació és aferent.
Laterals  axons de sortida que passen per l’arrel ventral i d’entrada per l’arrel dorsal. La informació vegetativa pot ser tant aferent com eferent.
Les neurones sensorials  porten informació somatosensorial o somestèsica, els sentits somestèsics (somatosensorials) inclouen tots aquells sentits que tenen el òrgan sensorial a la pell, al sistema musculoesquelètic i a alguns òrgans viscerals. Informació somestèsica: dolor o nociocepció, temperatura, propiocepció i cinestèsia (si estan en moviment o no, una gran part és conscient i l’altra no) i el tacte. Tacte epicrític o discriminatiu (ex: llegir en braille. Ho tenim als llavis, llengua, dits) i tacte protopàtic o “groller” (pressió en un punt ample de la pell, ex: pessigolles).
Les motoneurones també porten informació a diferents llocs depenent d’on estiguin situats. A la substància blanca hi passaran axons que porten informació i que facin sinapsi a la mateixa substància blanca i altres poden pujar cap a dalt i portar informació cap a l’encèfal (pujarà per la substància blanca). Les neurones motores reben ordres de l’encèfal, hi ha d’haver axons que vagin del encèfal, que baixin per la medul·la i acabin fent sinapsis en neurones motores. Substància blanca  axons que van de la medul3la espinal cap a l’encèfal (sensorial) i motors que van de l’encèfal cap a la medul·la espinal.
A nivell del segment lumbars, els axons que passin per la substància blanca processaran informació de les cames i del segment cervical de to. Les parts altes de la medul·la tenen axons de tot el cos, com més amuntm més axons passen (tant informació sensorial com motores).
Lesió: - A nivell cervical  lesió tetraplègica (braços i cames) A nivell lumbar  paraplègica (només les cames) Banyes dorsals: reben Arrel Gangli informació sensorial espinal o de sensorial Banyes l’arrel dorsal: laterals: conté els Nervi informació somes de les Arrel espinal vegetativa neurones Banyes ventrals: motora somatosensori contenen els somes de als les motoneurones 2. Substància grisa i substància blanca Organització funcional de la medul·la espinal:  - Substància grisa: Les banyes ventrals contenen els somes de les motoneurones.
Les banyes dorsals contenen neurones que reben informació sensorial.
Les banyes laterals (en els segmentes que en tenen: segments toràcics i segments lumbars alts) contenen somes de neurones vegetatives.
Així, doncs, en termes generals, les banyes dorsal intervenen en funcions sensorials, les banyes ventrals, en funcions motores, i les banyes laterals en funcions vegetatives.
 - Substància blanca (Conté axons organitzats en vies o fascicles): Ascendents (porten informació sensorial cap a l’encèfal).
Descendents (porten informació motora).
Axons que comuniquen diferents segments medul·lars.
Principals fascicles:   Fascicles ascendents (sensorials: Fascicle espinotalàmics o sistema anterolateral (començen a la ME i acaben al tàlem). Porten informació sobre el tacte protopàtic, dolor i teperatura.
Fascicle de Goll o pracilis i Burdach o uneiforme (cordó posterior). Informació de tacte epicrític, propiocepció i cinestèsia (només la conscient).
Fascicles descendents: corticoespinal lateral (piramidal): moviments iniciats volutàriament de molta precisió. Aquests axons vénen del còrtex.
Els axons del tracte corticoespinal lateral fan sinapsi amb les motoneurone s i controlen els moviments precisos Aquests fascicles també s’anomenen “cordó posterior” .
Porten informació de tacte fi o discriminatiu (epicrític) i propiocepció conscient del tronc i les extremitats Els axons dels tractes espinotalàmics porten informació de tacte groller (protopàtic), dolor i temperatura La ME serveix per: - Recollir i transmetre informació sensorial de tot el cos menys de la cara Rep les ordres motores de l’encèfal i organitza els moviments de tot el cos menys de la cara Control d’algunes funcions del SNA.
Pot controlar respostes reflexes.
Resposta reflex (sensoriomotor): la medul·la espinal rep alguna informació que ha de donar alguna resposta molt ràpida i no passa per l’encèfal. Reflex medul3lar. Per regular la postura corporal i d’altres protectors.
3. Aspectes funcionals Funcions: - Controla els moviments del tronc i les extremitats.
Recull informació sensorial del tronc i les extremitats.
Controla algunes respostes vegetatives.
Organitza respostes reflexes del tronc i les extremitats.
En canvi, la informació sensorial i motora de la cara no és processada per la medul·la espinal.
...