Metodologia per a l'ensenyament de les competències- Zabala, A. (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria - 3º curso
Asignatura CBC
Profesor R.
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 20/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

CBC Metodologia per a l’ensenyament de les competències – Antoni Zabala D’aquest article en podem recollir els següents punts més importants:  Els estils d’ensenyar competències no constitueixen cap novetat.
 Mètodes pedagògics que són els més apropiats per a l’ensenyament de les competències: recerca del medi, projectes, resolució de problemes, centres d’interès, projectes de treball, simulacions, anàlisi de casos, etc. El problema no rau en la cerca de mètodes nous, sinó en la manera en com es pot aconseguir que se’n generalitzi l’aplicació.
 El mètode tradicional ha afavorit a que els aprenentatges fossin mecànics i notablement memorístics.
 Actualment, abordar l’ensenyament de les competències suposa vèncer dos reptes: el que presenta en si mateix l’ensenyament i l’ensenyament de competències fins ara força alienes a l’ensenyament tradicional i que podem reconèixer coma transversals.
Per ser competent, és indispensable saber utilitzar aquest coneixement per donar resposta als problemes o a les situacions que es presenten. La característica primordial de les competències és la funcionalitat.
S’ha de poder donar resposta als problemes que ens planteja la vida.
   Per poder organitzar una seqüència didàctica, l’autor ens parla que aquestes han d’incloure les següents frases: -Establiment dels objectius de la unitat didàctica compartit amb els alumnats.
Tanmateix de les activitats i identificar la situació.
-Identificar qüestions i problemes que planteja la situació de la realitat.
-Construcció de l’esquema d’actuació, per donar resposta al problema.
-Expressió exacta de l’esquema d’actuació corresponent a la competència.
-Revisió del coneixement disponible.
-Aplicar-ho en altres situacions reals i diferents.
 Es busca un enfocament globalitzador de les seqüències, per millorar el coneixement i l’actuació sobre la realitat.
 L’ensenyament dels continguts menys acadèmics i els de caràcter metadisciplinari.
Això comporta la introducció de continguts fins no fa gaire aliens als currículums oficials.
Es dona molta importància a l’organització i la gestió social de l’aula.
 ...