14. Amfibis (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

AMFIBIS     DESENVOLUPAMENT  14   XENOPUS   -­‐  Pon  molts  ous  molt  grans  i  amb  molt  vitel  enmig.   -­‐  Tenen  un  desenvolupament  bifàsic  (desenvolupament  el  larva  +  metamorfosi).   OÒCIT   -­‐  Al  pol  vegetal  tenim  acumulació  de  vesícules  pesades  de  lípids  i  factors  proteics.   -­‐  L’entrada  de  l’espermatozou  produeix  una  rotació  del  còrtex  cap  al  costat  d’entrada,   creant  un  nou  territori  amb  els  factors  del  còrtex  i  els  vegetals.   SEGMENTACIÓ   -­‐  Divisions  totals  sense  creixement.   -­‐  Les  cèl·∙lules  del  pol  vegetal  es  divideixen  més  lentament  degut  al  vitel  acumulat.   -­‐  Es  forma  un  blastocel  (cavitat)  amb  un  flux  d’aigua  cap  a  dins.   -­‐  Fins  que  no  es  forma  el  blastocel  no  comença  la  transcripció  de  gens  embrionaris,  fins   ara  hi  ha  hagut  poca  senyalització  (dels  gens  materns).     GASTRULACIÓ   -­‐  Hi  ha  una  invaginació  que  genera  un  petit  buit  que  serà  el  blastòpor.   -­‐  Hi  ha  una  rotació  de  l’endoderma  vegetal  que  fa  que  el  buit  sigui  més  pronunciat.   -­‐  Hi  ha  una  ingressió  del  mesoderma,  entrant  pel  blastòpor  i  formant  el  mesoderma:   es  donen  migracions  i  intercalacions  i  finalment  epibòlia  de  l’ectoderma.     SENYALITZACIÓ   -­‐  És  un  mecanisme  morfodinàmic  en  què  la  inducció  i  els  moviments  es  donen  alhora.   -­‐  El  moment  de  pas  pel  blastòpor  determina  quins  i  quan  sintetitzes  Fc.   -­‐  Un  gradient  de  senyalització  en  l’eix  AP  provoca  la  diferenciació  del  mesoderma.   -­‐  El  mesoderma  indueix  la  neurulació  de  l’ectoderma  que  té  a  sobre.   NEURULACIÓ   -­‐  Algunes  cèl·∙lules  de  l’ectoderma  dorsal  reben  senyals  del  mesoderma,  provocant-­‐ne   la  invaginació,  formant  la  cresta  neural.   -­‐   La   cresta   neural   és   un   conjunt   de   cèl·∙lules   sorgides   de   la   unió   dels   2   extrems   de   la   invaginació  .  Se  separa  de  l’ectoderma  i  forma  el  tub  neural.         1   ...