Sessió mètodes 19-4-16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 24

Vista previa del texto

Tema 5: Aplicació de les tècniques qualitatives a la investigació de la comunicació de masses 1.- L’entrevista en profunditat i les històries de vida Les entrevistes es divideixen en 3 tipus fonamentals: 1. Estructurada: Fixa, pautada i estricta. Hi ha una sèrie de preguntes que s’han de fer en l’ordre que les tenim plantejades i no ens podem saltar l’ordre.
2. Semi-estructurada: Hi ha blocs de temes que s’han de tractar, però els blocs es poden alterar a mida que s’avança en l’entrevista.
3. No estructurada: Hi ha la màxima flexibilitat.
En tots els tipus d’entrevista, el més important és una bona documentació i un bon coneixement previ a l’entrevista.
El desenvolupament normal d’una entrevista té uns passos lògics: s’estableixen uns participants o mostra i es duu a terme l’entrevista (que acostuma a durar 1 hora). Es duen a terme amb els instruments que s’acordin entre entrevistador i entrevistat i, depèn de com, es manté l’anonimat d’aquest.
Les històries de vida, pel que fa al desenvolupament, es diferencien en l’entrevista en que l’objectiu de l’entrevistador és omplir els buits que hi ha en una història oficial.
2.- Grup de discussió En els grups de discussió es parla sobre un tema concret. Acostuma a haver-hi dos grups de discussió per contrastar els resultats. El guió té certa flexibilitat, com en les entrevistes semi-estructurades. El conductor o líder és el que dinamitza tota la sessió i fa participar als assistents (els assistents acostumen a ser dels dos sexes).
El que és important dels grups de discussió és què poden dir els participants del tema. Per això és molt important fomentar la participació, independentment de si tothom està d’acord en tot o no. S’aconsella prendre apunts durant la sessió per després elaborar l’informe.
També cal crear un bon ambient perquè els participants estiguin còmodes. Els passos a seguir són: 1. Relació amb l’objecte de la recerca i el problema 2. Selecció de la mostra 3. Establiment dels grups de discussió necessaris 4. Instruments i materials 5. Realització de la sessió 6. Anàlisi de dades i informe final Hi ha altres tècniques de grup: 1. Tècnica Delphi: Semblant als grups de discussió però amb persones expertesen el tema del qual volem fer la recerca. Els expert poden demanar l’anonimat.
2. Role Playing: Als participants se’ls invita a canviar el seu paper, a assumir un rol com si fossin actors.
3. Philips 66: Consisteix en fer grups de 6 persones que, durant 6 minuts, debaten un tema.
4. Psicodrama: Similar al role playing; solució de diferents rols i característiques per resoldre la situació.
L’objectiu de tècniques com el psicodrama o el role playing és poder veure també els gestos de cada persona, la seva actitud i les mirades. És per això que les entrevistes qualitatives sempre són i han de ser presencials. El role playing o el psicodrama busquen una exageració de la realitat per poder explicar certes coses.
3.- Observació La recerca en comunicació té moltes similituds amb l’antropologia. Això es veu molt clar amb les tècniques d’observació: 1. Etnografia: Anar a un lloc i observar els comportaments que són més cotidians i implícits, allò que els participants ja donen per suposat com certes jerarquies.
2. A vegades pot passar que els comportaments d’aquesta comunitat determinada poden veure’s afectats per la teva presència. Per tant, es pot fer observació encoberta (tot i que té certs límits ètics, a part de que és més difícil accedir a la informació). Si no, es fa observació oberta, on un gatekeeper ens proporciona la informació.
4.- Exemples pràctics Hi ha diversos exemples:  The world unplugged: Un experiment on els participants havíen de viure 24h sense connectar-se a internet.
5.- Bibliografía obligatòria: Soler, Pere. “La investigación cualitativa. Un enfoque integrador”. Capítol 7: 189-235.
...

Tags: