T.22, Característiques generals de les etapes del desenvolupament embrionari (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Bioquímica y Biología Molecular - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2013
Páginas 9
Fecha de subida 30/03/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

T. 22 Característiques generals de les etapes del desenvolupament embrionari  Segmentació Implantació: desenvolupament de la placenta En la segmentació no s’expressarà per a res el genoma.
No hi ha G1, ja que la cèl·lula no ha de créixer.
No hi ha G2 perquè les proteïnes ja esta.
Es restringeix a M i a S És la primera etapa del desenvolupament embrionari i consisteix en un conjunt de divisions mitòtiques que condueixen a que el zigot es converteixi en un cos pluricel·lular i, posteriorment, s'implanti a la cavitat intrauterina. La segmentació va des de la fecundació fins a l'estat de blàstula.
Les reserves citoplasmàtiques fan possibles les divisions.
Els blastòmers segreguen líquid cap a la cavitat, creant una polaritat en la cèl·lula. Es distingeixen les cèl·lules del nus embrionari (capes germinatives l'embrió) i les cèl·lules de la paret basal, trofoblast (formaran la placenta).
La zona pel·lúcida desapareix en entrar a embrió a la cavitat uterina (la seva funció és impedir les implantacions tubàriques i la dispersió de les cèl·lules).
 Gastrulació DEFINICIÓ: procés que consisteix en els desplaçaments de parts de l’embrió jove per originar les 3 capes germinals Blastoderm: Ectoderm, Mesoderm, Endoderm CARACTERÍSTIQUES 1. Reordenació de les cèl·lules de l’embrió mitjançant moviments morfogenètics 2. Disminueix el ritme de les divisions cel·lulars 3. Canvia el tipus de metabolisme, s’incrementen les oxidacions 4. Incrementa l’activitat dels nuclis per controlar les activitats cel·lulars embrionàries.
- La influència del cromosomes paterns es fa evident - Es comencen a sintetitzar proteïnes de molts tipus nous que no es trobaven presents en l’ou.
Ectoderm + Notocord → Sistema nerviós Demostra l'expressió del genoma durant la gastrulació: Primer es separa la doble cadena de DNA mitjançant àcids per obtenir una monocadena. Per hibridació, obtenim mRNA de blàstula i l'hi afegim per veure com aquest s'ajunta a les regions específiques. Hi ha alguns que no es poden hibridar perquè troben els seus llocs ocupats (pel mRNA de blàstula), el que indicaria que es tracta d'mRNA nou que es produeix durant la gastrulació.
 Metabolisme de la neurulació • Increment de l’activitat metabòlica cel·lular: - Major consum d’oxigen - Augmenta la GLUCOGENÒLISI, és a dir, les oxidacions de les reserves d’hidrats de carboni • Síntesi activa d’àcids nucleics i proteïnes amb intervenció d’ATP (síntesi associada a les oxidacions mitocondrials) • Els mitocondris augmenten de tamany i complexitat i incrementen les citocrom-oxidases • Augment en la síntesi de mRNA específics • Neurulació → Desrepresió del genoma  Característiques dels sistemes de desenvolupament 1.- MORFOGÈNESI: Moviment de cèl·lules. Ex: gastrulació 2.- INDUCCIÓ: - Formació del SN 3.- DETERMINACIÓ: - Fixació del destí d’una part de l’embrió Fenòmens intercel·lulars (cèl·lula – cèl·lula) 4.- FORMACIÓ DE PATRÓ: - Procés complex que dirigeix la determinació espacial correcte, les cèl·lules expressen el seu estat de determinació i es diferencien 5.- DIFERENCIACIÓ → Fenòmens intracel·lular (Nucli-citoplasma) - Especialització estructural i funcional de cèl·lules individuals ↓ - Activació diferencial de gens ↓ - Aparició de caràcters bioquímics i citològics distintius Formació de patró L'extremitat en vertebrats té un patró complex i asimètric (la morfologia de cada extremitat respon en funció d'uns eixos de polaritat determinats) que permet el canvi de formes dors-ventrals.
El primer esbós de la formació de la mà és un monyó Patró de desenvolupament de vertebrats Diferenciació cel·lular És l'especialització estructural i funcional de cèl·lules individuals.
Al final del tercer mes ja s’han desenvolupat tots els sistemes i òrgans ...