T.18 farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 18. TRACTAMENT DE LA DIABETIS: La idea es que abans de posar quelaseol fàrmac normalment el que es dona ( de marge 3-4 mesos ) un canvi d’hàbits però a veure mem si podem estalviar prenir un fàrmac. Llavors es quan es tracta amb tractament oral ( en diabetis tipus I) la metformina, si aquest no funciona es fa doble teràpia i afegim sulfonilurea, i si quan afegim te molts efectes adversos se li dona insulina.
Antidiabètics orals •Metformina •Sulfonilurees: •Glibenclamida •Glicazida •Glimepirida •Glipizida •Glinides:  hippoglucèmies i augment de pes •Repaglinida •Nateglinida •Glitazones: •Rosiglitazona •Pioglitazona •Inhibidors de les α-glucosidases: •Acarbosa** •Miglitol( casi no s’utilitza) •Inhibidors de la dipeptidil peptidasa 4: pancreatitis, hipoglucèmies.
•Sitagliptina •Vildagliptina •Linagliptina •Saxagliptina •Anàlegs GLP-1: •Exenatida •Liraglutida •Lixisenatida No cal estuidar només per entendre.
1.
Metformina •Ràpida absorció intestinal •Mecanisme d’acció: reducció de la producció hepàtica de glucosa •↓UPP → Interaccions poc rellevants.
•Efectes adversos: •Alteracions digestives (diarrea). Per evitar-ho millor administrar CONJUNTAMENT AMB ELS ÀPATS i augment progressiu de la dosi. ( i així va desapareixent) •Acidosi metabòlica •Precaució en: IH, IR, ICC, alcoholisme, embaràs i lactància. ( ja que actua sobre fetge) 2. Sulfonilurees.
•L’eficàcia no varia massa entre elles (↓ HbAc1 ≈) •Efectes adversos: •Hipoglicèmia** ( per això s’intenta donar el vespre ) •Augment de pes •Contraindicació: hipersensibilitat a sulfamides, IR i IH greu. Embaràs i lactància •Millor administrar-les abans dels àpats per augmentar la seva absorció.
•Per a persones grans són més segures les SUlfonilurees d’acció curta( per si hi ha hipoglucèmia i no dona temps a reaccionar) (Glimepiridai Glicazida) •En cas IQ( intervenció quirúrgica) cal suspendre tti iniciar ttamb insulina ( ja que pots tenir hipoglucèmia en la operación) 3. Inhibidors de la dipeptidil peptidasa 4 •Inhibeixen la destrucció enzimàtica de les GPL-1 endògenes → GLP-1 →lo que fan es ↑Alliberació INSULINA •Són fàrmacs de 2n línea •EA: Pancreatitis ( com ue fuerza el páncreas i intentas aprofitar al màxim la teva insulina i produeix tot aixo) Diarrees, dolor abdominal 4. Anàlegs del GLP-1 •Augmenten la INCRETINA (responsable de l’alliberació d’insulina postpandrial) ( incrementant la incritina, una de les responsables de la obesitat) •Són fàrmacs de 2n línea ( no están ben estudiats) •Efectes adversos: •Nàusees, vòmits i diarrees •Pèrdua de pes •Falta evidència però s’intueix ↓ pressió arterial i dels nivells de colesterol Important: TOTS ELS SECREGACOTS FAN HIPOGLUCÈMIA.
Tipus d’insulina: Tenim les rapides i les lentes Hi ha auna híper rapida  anàlegs ràpides d’insulina.
Si tenim hiperglucèmia hem d’utilitzar la ràpida.
Lo idela es llevar una lenta ja que con una te basta para tod el dia però siempre hay que administrar la rapida en els apats.
Quan cal administrar? Insulina Insulina ràpida Anàlegs ràpids NPH Anàlegs lents Interval injecció 15-30 min abans de la ingesta Immediatament abans de l’àpat 30-60 min abans de la ingesta. En pautes nocturnes : abans d’anar a dormir.
No cal que guardin relació amb la ingesta IMPORTANT: NO ES POT FER SERVIR EL MATEIX BOLI PER DIFERENTS PACIENTS.
AMB LES UTRARÀPIDES I LES RÀPIDES MÀXIM 10 MIN ABANS DE MENJAR.
...