Patrimoni Cultural (5) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Historia del Arte - 1º curso
Asignatura Patrimoni Cultural: Conceptes i Actuacions
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

Claudia Clare 1.4 Patrimoni immaterial/intangible Són tradicions o expressions vives: tradicions orals, arts de l’espectacle, usos socials, rituals, actes festius, coneixements i pràctiques relacionades amb la natura, coneixements i pr`sctiques relacionades amb l’univers, coneixements i tècniques vinculats a l’artesania tradicional...-UNESCO.
    Fragilitat: només es manté si tothom ho manté, si es perd l’interès i es deixa de fer i deixa de ser patrimoni. Només és patrimoni si continua existint.
Manteniment de la diversitat cultural: és important per aquesta.
Importància del que es transmet Possibilitat de valorització de grups socials minoritaris.
Característiques (segons la UNESCO):     Tradicional, contemporani, viu: tradicions antigues, algunes incorporades, però sempre vives Integrador: s’integren les tradicions a un lloc gracies també a la gent.
Representatiu Basat en la comunitat: la pròpia comunitat considera i reconeix què és característic i tradicional. Al intentar imposar unes tradicions, sempre acaba en fracàs.
Conservació:  Recolzament  Comprensió  Estima  Reconeixement Depèn de les pròpies comunitats, dels grups o dels individus que en són dipositaris.
Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni cultural immaterial, UNESCO, 2003: “Té per finalitat la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial que estigui conforme amb els acords internacionals sobre drets humans i compleixi els requisits de respecte mutu entre les comunitats i que sigui compatible amb el desenvolupament sostenible.” Catalogació: diferents nivells, impulsats per la UNESCO.
1.5 Els paisatges culturals Paisatges culturals= acció humana / paisatge És l’expressió de les relacions històriques i actuals entre un grup humà d’una societat, i la natura.
(Ministeri de Cultura, Espanya): S’entén per paisatge cultural el resultat de l’acció de desenvolupament d’activitats humanes en un territori concret, que té com elements identificatius:    El substrat natural (ortografia, sòl, vegetació, aigua) L’acció humana (modificació i/o alteració d’elements naturals i construccions per a una activitat concreta) L’activitat desenvolupada (en relació amb l’economia, les formes de vida, les creences, la cultura...) (Ministeri de Cultura, Espanya).
La idea de paisatge cultural va aparèixer l’any 1992. La UNESCO va reconèixer l’existència de paisatge cultural i el va incloure com una categoria més a la Convenció del Patrimoni Mundial.
Claudia Clare Tipologia de paisatges culturals segons l’UNESCO:    Paisatge clarament definit: Central Park, La Devesa...
Paisatges evolucionats orgànicament: llocs en que l’acció humana per raons econòmiques els han anat configurant.
o Paisatges vestigi: són llocs que pràcticament no hi ha vida però es conserven restes de llocs. Llocs on hi havia hagut mines i es conserven parts d’això.
o Paisatges actius: llocs on encara hi ha vida, explotació, conservació...
Paisatges culturals associatius: llocs que les religions o per raons artístiques els trobem com a prova d’alguna cosa. S’associa un paisatge a alguna cosa. Arles ha mantingut els entorns del poble mínimament iguals de quan hi va viure Van Gogh. S’associa un paisatge a Van Gogh per recordar els seus quadres.
Tipus de paisatges (segons unesco):   Rurals Urbans   Arqueològics Industrials Activitats diverses i diversos béns patrimonials:      Activitats agrícoles, ramaderes, forestals, fluvials, cinegètiques Activitats artesanals relacionades Activitats industrials Activitats d’intercanvis comercials Activitats relacionades amb fets socials       Activitats militars Sistemes urbans/assentaments històrics Grans infraestructures Escenaris de fets històrics Itineraris i rutes ....
Convenció del patrimoni mundial “Paisatge cultural” IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) “Paisatge protegit, 1978”.
“Àrea de terreny, incloent costes i el mar, on la interacció de persones i natura al llarg del temps ha produït un espai de caràcter indefinit amb uns valors estètics, ecològics i/o culturals específics, i sovint amb una rica diversitat biològica. Salvaguardar la integritat d’aquesta tradicional interacció és vital per a la protecció, el manteniment i l’evolució de l’àrea esmentada” Conveni europeu del Paisatge (entrada en vigor 2004). Al 2012, es fa el Plan Nacional de Paisajes Culturales, aprovat pel Consejo Nacional del Patrimonio Historico.
Objectius:        Increment consideració valors naturals, ecològics, ambientals, culturals, econòmics del paisatge Reconeixement jurídic del paisatge Introducció dels paisatges culturals en l’educació i formació d’experts Sensibilització i participació de la població Incorporació dels paisatges culturals en polítiques sectorials Cooperació europea ...
Particularitats: Claudia Clare    Son espais molt complexes.
Alta vulnerabilitat. Hi ha molts riscos.
Recolzament fràgil per a la seva salvaguarda.
Parcs culturals: Espais amb valors diversos (natural i cultural) i tenen una protecció i promoció conjunta. És important que els habitants reconeguin això, i conservin i difonguin els seus elements (artístics, arquitectònics, arqueològics, geològics, industrials, etc.) es fa amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible del territori, afavorint les comarques amb escassos recursos a traves de l’explotació dels elements culturals i naturals.
Exemples: paisatge cultural d’Aranjuez, Paisatge cultural el Palmeral d’Elx, Paisatge cultural dels Pirineus, Serra de Tramuntana de Mallorca, etc.
1.6 El concepte integral del patrimoni cultural El conjunt de tot, no podem debilitar un tipus de patrimoni dels altres. És la idea global de tot.
      P. Artístic P. Documental P. Arquitectònic P. Arqueològic P. Etnològic P. Industrial       P. Natural P. Gastronòmic P. Militar P. Botànic P. Monumental P. Miner  P. Geològic      P. Marítim P. Religios P. Digital P. Subaquàtic ...
2. Els usos i funcions del patrimoni cultural investigació -> conservació -> difusió Abans de conservar un be material o immaterial, s’ha d’investigar si realment és patrimoni. Un cop feta aquesta investigació, s’ha de conservar i difondre perquè sigui utilitzat i gaudit per la societat.
D’una banda la difusió ha de permetre la conservació, i d’altra banda la difusió comporta el coneixement i el respecte pel patrimoni. Per exemple, si tothom estigués interessat en un museu, aquest hauria d’ampliar-se.
Difusió: en general: transmetre al públic uns fets, uns coneixements, unes noticies... En patrimoni cultural, és el procés de posar en contacte la societat i el patrimoni cultural. Això, permet el desenvolupament local. Fa que intel·lectualment s’enriqueixi un grup determinat, i permet conèixer un passat, etc.
Els valors del patrimoni cultural    Valor formal Valor simbòlic Valor d’ús: quan pot ser utilitzat per la societat Alguns elements del patrimoni cultural es converteixen en recurs. Depèn de factors interns:    estatus socioeconòmic canons estètics coneixements tradicionals i coneixements específics  situació de la recerca científica Claudia Clare i també depèn de factors externs que determinen com viu la societat.
Patrimoni com a ús econòmic del patrimoni: l’ús del patrimoni que té com a objectiu principal generar beneficis econòmics, tot i que aquest objectiu de generar beneficis econòmics estigui acompanyat d’objectius com difondre al màxim el patrimoni, fer-lo arribar al major nombre de persones possibles, fer que una determinada societat pugui viure, a més d’altres fonts, també pel que aporta el patrimoni.
2.1. Patrimoni cultural i desenvolupament econòmic     El patrimoni cultural té un valor econòmic.
Pot crear llocs de treball.
Pot generar beneficis.
Pot ser un recurs per al desenvolupament.
Anàlisi econòmica clàssica aplicada al patrimoni cultural:    Interès econòmic del patrimoni Interès econòmic de la seva utilització Interès econòmic de la seva no utilització o destrucció En PC hi ha altres paràmetres que intervenen en una anàlisi econòmica del patrimoni. Per això, el patrimoni o es pot analitzar només en termes i conceptes habituals/exclusius de l’economia.
La valorització econòmica del patrimoni es veu interessant donat que pot generar beneficis econòmics en els medis locals, en zones amb poblacions quantitativament reduïdes (a diferencia de la industria que és millor situar-la a l’entorn de les grans capitals, al costat de les grans vies de comunicació...).
Al mateix temps, però i per contra, sembla que no hi hagi cap altra forma de fer adonar de la importància del patrimoni si no és per la seva rendibilitat econòmica.
...