T1.2, Potencial de membrana (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Bioquímica y Biología Molecular - 2º curso
Asignatura biofisica
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 07/04/2015
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Potencial de membrana  Introducció • Compartimentalització de cèl·lules i organismes eucariotes • Barrera lipídica i proteïnes de transport de la membrana cel·lular – Canals – Transportadors • Difusió simple • Difusió facilitada • Transport actiu  Neurona • Unitat bàsica del sistema nerviós • Morfologia: – Soma – Axon • Nodes de Ranvier • Cèl·lules de Schwan – Dendrites  Potencial de membrana, potencial d’acció  Transmissió de l’impuls nerviós CONDUCCIÓN SALTATORIA • BEINA DE MIELINA • NODES DE RANVIER – CANALS IÓNICS – PROTEÏNES TRANSPORTADORES  Sinapsis • Espai de comunicació intercel·lular • Neurona: – Altra neurona – Múscul – Glàndula • Química /eléctrica • Neurotransmisor • Actors: – Neurona presinàptica – Neurona postsinàptica – Canals: • Calci sensibles a voltatge • Sodi amb ligand – Maquinaria recaptadora de neurotransmisors • Cronologia: – Arribada del potencial d’acció – Obertura dels canals de calci sensibles a voltatge – Exocitosis neurotransmisor - Fusió de les vesícules a la membrana presinàptica – Unió neurotransmisssor-receptor • Receptors post-sinàptics • Receptors pre-sinàptics – Canvis en el potencial de membrana – Metabolització neurotransmissors – Recaptació neurotransmissors  Sinapsis elèctrica • Gap junction • Més ràpida • Menys neuroplasticitat • Senyalització intercel·lular (no només potencial d’acció) • Llocs específics  Sinapsis química • Actors: – Neurona presinàptica – Neurona postsinàptica – Esquerda sinàptica – Canals: • Sensibles a voltatge • Dependents de lligand – Maquinària recaptadora de neurotransmissors – Maquinària recaptadora de vesícules  Neurotransmissors • Tipus: – Neuropèptids – Neurotransmissors de molècula petita • Criteris de definició: 1. Presents a la neurona pre 2. Alliberació voltatge-Ca2+ depenent 3. Receptors específics neurona post ...