Transformació bacteriana (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología + Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Umukie Bosch Altimiras Microbiologia Transformació bacteriana TRANSFORMACIÓ BACTERIANA Intercanvi genètic a procariotes Transformació: Només hi ha una cèl·lula receptora. El DNA prové d’una cèl·lula lisada, morta.
Conjugació: Hi ha contacte entre les dues cèl·lules. El DNA va dona cèl·lula donadora a la cèl·lula receptora.
Transducció: El DNA és encapsidat en un virus que el transmetrà. La cèl·lula donadora es lisa per la formació dels virus que al sortir lisaran la cèl·lula.
Són productes d’intercanvi genètic que es donen de forma natural, en arqueus, bacteris,.. és un mecanisme de variació genètica.
No n’hi ha prou en què el DNA entri dins la cèl·lula, perquè transfereixi informació realment, hi ha d’haver una recombinació amb el DNA de la receptora.
Què pot passar? Exogenot: DNA extern al de la cèl·lula.
Merocigot: Cèl·lula amb el seu DNA i el exogenot. Es troba en tres situacions: -Recombinació homologa. Integració i expressió.
-No recombinació (episoma): Replicatiu (clon), no replicatiu.
-Restricció per l’hoste, esdevé degradat.
TRANSFORMACIÓ Incorporació de DNA lliure a dins de la cèl·lula i recombinació. Si el DN prové d’un bacteriòfag, s’anomena transfecció el procés.
Es descobreix el 1928. El 1944 es confirma. El descobriment es coneixia qui hi haguessin diferents soques de Streptococcus pneumoniae, resistent i sensible.
4t cas: La soca sense capa, recombina molt poc, però són les seleccionades per sobreviure ja que no poden ser fagocitada. Les condicions són les que dicten.
No tots els bacteris ho poden fer! El DNA que s’allibera al medi, es fragmenta perquè no és estable. El genoma és de mida molt gran i per això es trenca. Només poden entrar fragments, mai un genoma enter. Una regió homòloga permet que es recombini. Aquest mecanisme és de freqüència molt baixa.
Estat de competència: estat transitori per condicions determinades. La incorporació del DNA requereix un estat concret. No totes les cèl·lules són competents, ni totes ho estant sempre.
Depèn també de les proteïnes de membrana que deixen passar.
Quorum sensig: lligat a la recepció precepció, comunicació.
No poden transformar si no entren en estat de competència. Nosaltres els podem induir aquest estat.
-Inducció artificial: Shift-down: Redueix nutrients, i fa que la cèl·lula entri en estat de competència.
Addició al medi de factors de competència: Afegim les molècules senyals que provoquen l’estat de competència.
Tractament de xoc químic i tèrmic: augmentem el nombre de càrregues negatives i el DNA té més afinitat per travessar. Per calor, de 4ºC a 42ºC, la membrana esdevé més laxa i permet el pas. Llavors es torna a 4ºC.
Electroporació: Genera porus a la membrana cel·lular. Amb un voltatge baix, es desestructura i permet l’entrada per difusió.
Canvis durant l’estat de competència.
-Expressió de diferents proteïnes en la membrana -Obertura de porus -Canvi de càrrega elèctrica de la membrana (neg. pos.) -Més sensibles a la penicil·lina -Capacitat d’incorporar DNA 1.Després de l’estat de competència...
2.Esdevé l’adsorció reversible del DNA, les primeres unions són febles 3.Adsorció irreversible del DNA.
4.Incorporació del DNA, només d’una cadena.
En els GRAM +: -trobem estat de competència en l’estat estacionari ja que en aquest estat hi ha molts que moren per la limitació de nutrients.
S’indueix per un pèptid CSP (gen comX) que actua de senyal pel quòrum sensing. S’uneix a la membrana i provoca la síntesi de 12 proteïnes diferents.
S’incorpora el DNA pel translocasoma (entre 30 i 80 llocs).
En els GRAM -: -S’uneix a la membrana externa, es processa a l’espai periplasmàtica. Només entra a la cèl·lula una cadena. No és necessari un estat de competència, perquè majoritàriament ja hi estan. No hi ha quòrum sensig.
Només incorporen DNA que tenen seqüències: S’assegura que el DNA que entra és semblant al seu.
-Neisseria (5’-gCCgTCTgAA-3’).
-Haemophilus (5’-AAgTgCggTCA-3’).
Translocasoma PilQ (secreti Peptidoglic à Nucleas Pil E a Com A SSBP Motius de la transformació -Utilitzar el DNA com a font d’energia -Mecanisme de reparació de DNA malmès -Incorporació de gens d’utilitat.
Transformació artificial -No només per incorporar gens concerts. S’utilitza per marcadors gènics, mapejat.
-Pot ser utilitzat per la posició de dos marcadors.
...