Ebola (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 29/10/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. ÈBOLA Es un virus de la família filoviridae i del gènere dels filovirus. Aquest virus es considera la causa de la malaltia infecciosa.
questa malaltia també es pot anomenar febre hemorràgica, ja que es una malaltia en la que es formen grans hemorràgies que poden sagnar i aquestes persones que la pateixin, poden morir per aquesta causa, que es la principal.
1. VIRUS EBOLA Es creu que l’origen d’aquesta malaltia prové d’uns ratpenats de la fruita tropical, es a dir que son de la selva tropical.
El brot mes gran va ser a Guinea Conakry i es va expandir per Sierra Leona, Liberia i Nigeria.
Durant un temps, s’han estat prenent mesures de contenció, però al seu inici, no van ser suficients i per això el virus va sortir de Guinea per infectar a la resta de poblacions. No hi ha encara una cura original de l’ èbola, però s’estan buscant formes per combatre-la.
Infecció La principal transmissió d’aquest agent patogen, es la transmissió entre humans, que pot ser amb un contacte directe amb la pell, membranes amb sang, líquids o fluids com la femta, la orina...
També es possible que aquestes persones estiguin exposades les agulles, els teixits, la roba etc..
També es molt important la falta de protecció a un mateix, com menys protecció i menys higiene tinguem de nosaltres, mes risc d’infecció tenim i mes exposats estarem a la malaltia.
Es important que, si una persona es troba infectada per l ’èbola, no es tracti de cuidar-la a casa perquè pot contagiar als membres que ho fan, es recomanable que ho facin saber als professionals d’aquest tema que sabran com actuar.
Si que es cert que hi ha algun cas en el que s’han curat, però, igualment, s’ha de tenir cura, sobretot en les relacions sexuals. S’hauria de evitar durant unes 7 setmanes després de la recuperació d’aquest malalt, ja que aquest virus pot estar latent tot i estar desapareixent.
També es important saber, que aquest virus pot continuar en l’organisme mort. Es a dir, en el cas de que hi hagi un mort per Èbola, es important saber també que potser encara conté el virus al seu interior, i es importar prendre les mesures que calguin per no contagiar-se.
En la primera fase de la infecció, els primer símptomes es mostren com fatiga, cansament..
El que s’encarrega de fer el virus es de fer petites ferides a l’interior del cos de l’esser humà per tal de crear una hemorràgia i desagnar al pacient.
Es diu que el brot mes letal va ser al 2014.
Símptomes Aparicio de febre molt alta, molta debilitat, dolor muscular, mal de cap... A mesura que avança la malaltia, el mal de cap cada vegada es mes intensa, així com el dolor en general i els altres símptomes. El període de destrucció d’organs es mes endavant.
Es molt probable que hi hagi una estabilitat a l’interior del cos, com vòmits, diarrea, poden aparèixer erupcions cutanees, com s’ha dit abans, es veuen afectats òrgans, com poden ser els ronyons o el fetge. Al ser una hemorràgia el mes probable es que es sagni pel nas o per la boca...
Aquests símptomes apareixen aproximadament als 2-21 dies, i no es contagiós fins que no ha complert la etapa de incubació, es a dir, nomes contagia en el punt en el que comencen els símptomes.
Clinica La seva clínica, es veu quan un pacient es malalts, es perquè conte baixos nivells de glòbuls blancs, plaquetes i un nivell elevat d’enzims digestius al fetge. Nomes es possible diagnosticar aquesta malaltia al laboratori, mitjançant les proves pertinents.
Tractament Es important perquè els infectats necessiten cures intensives o pal·liatives.
Es important perquè amb la pèrdua d’aigua per la diarrea, s’ha d’administrar aigua intravenosa o amb solucions electrolítiques per hidrolitzar al pacient. També, per tal de que no es produeixi un contagi, es important aïllar al pacient.
Prevenció Es molt important entendre la naturalesa de la malaltia per evitar la seva transmissió o contagi, escoltar i seguir les directrius del Ministeri de Salut, sobretot per a les poblacions que sofreixen aquest brot. Sempre que hi hagi sospita, es necessari que es dirigeixi als serveis mèdics. En el cas de que no sigui així, aquesta persona podrà transmetre el virus.
Si es considera que es vol cuidar a l’infectat, s’ha d’avisar als serveis sanitaris perquè ens informen sobre com fer-ho i donarnos mesures per realitzarlos.
Una font important per la prevenció, es la higiene, desinfectar les superficies, rentat de mans amb sabó i aigua...
En el moment d’enterrar a una persona que ha estat infectada, es important que l’enterrament sigui donat per els especialistes de la salut, per tal de que no s’expandeixi.
També es important evitar el conacte amb animals que puguin estar infectats.
Respecte al personal sanitari, es d’entendre que tenen major risc que la resta de la població, s’han de realitzar accions per reduir aquesta exposició.
El fet d’aillar al pacient, es complicat, ja que no es el mateix aïllar a una persona del tercer mon, que una persona que esta infectada aquí per exemple.
S’improvitzen zones d’aillament, en casa de que sigui impossible de crear aquestes zones, s’han de crear restriccions d’arees on únicament hi hauran els infectats i professional sanitari especialitat que s’encarregara de la seva cura.
En la mesura del possible, cal evitar les visites dels pacients malalts per èbola.
Es indispensable la higiene de mans, abans de posar-se proteccions, abans de tocar el pacient, després de tocar superficies contaminades, després de treure proteccions...
Mentre viatgem, si presenten els símptomes típics de l’èbola, cal avisar al personal de l’aerolinia. S’ha de tenir en compte, si te febre, si te mal de cap excessiu. No nomes cal avisar al personal, sinó també al aeroport. En el moment d’arribar a l’aeroport es important contactar directament amb el malalt, perquè sigui aïllada amb les condicions necessàries, per tal de que no contagi a la resta.
...