Examen Parcial Otoño 2010 (2010)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Fonamentos de Electronica
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ETSETB- 20n Ex.
PROBLEMA Fonaments UPC d'Electrónica 25/11/2010 1.- En el següent circuit, trobeu i dibuixeu: a) La tensió del condensador Vc(t) (4pts).
b) La tensió de sortida VaCt)(lpt).
IV t =O + + + Ve (t) - t PROBLEMA SmA Vo (t) 1 kQ 2.- En el següent circuit, trobeu: a) La tensió de sortida Vo en funció de la tensió d'entrada Vg. Indiqueu en cada interval l'estat del diode (3pts).
b) Dibuixeu la característica sortida/entrada (VoN g) a partir de les dades obtingudes en 1'apartat anterior (1 ,5pt).
e) Dibuixeu la tensió de sortida en funció del temps si l'entrada és un senyal triangular de 20V d'amplitud (0,5pt).
50n O + Dades del diode D: Vy PROBLEMA = IV, Vz 3. (recuperació) = 10V, Rs = 10 n, Rz = 5 n.
- En el següent circuit, trobeu: a) Els circuit equivalent de Thévenin (7pts).
b) La potencia que emet el generador de tensió de 2V i el de corrent (3pts).
2 kn 1 kn 1V + 1 kn 1 kn + 2V Circuit Equivalent de Thévenin 3er Ex.
PROBLEMA a) La b) La c) En d) La Fonaments d'Electrónica ETSETB - UPC 09/12/2010 1.- En el següent circuit, trobeu: resistencia Re = Re¡+Re2 per tal d'aconseguir un corrent de col.lector en contínua de 5 mA (3 p).
tensió col.lector-emissor en contínua si escollim una resistencia Re = 1kQ (2 p).
quina zona esta polaritzat el transistor? Justifica la resposta (I p).
resistencia Re¡ per tal d' aconseguir un guany en senyal Gy = -10. Quin valor té aleshores Re2? (4 p).
r--------.---.+ 15 V 1 kQ + 10kQ Re! Dades del transistor: VBEon= 0,6 V; VCEsat=O,lV; I3f= 200; Vt = 25 mV.
PROBLEMA Recuperació 20n examen PROBLEMA l 2. - Trobeu: a) La tensió de sortida Vo en funció de V g (3 p).
b) Dibuixeu la característica sortida/entrada (V oN g) (I p).
e) Dibuixeu la tensió de sortida en funció del temps (1p).
100 Q I'--~----...--+ a) La tensió del condensador Vc(t) (4p).
b) La tensió de sortida Vo(t) (Ip).
t 3. - Trobeu: =O D + 2kQ f'------...------+--- ...• + Vg 100 Q V + 10 V V (t) o 2kQ 1 kQ -15 V F-----'''---.----':''----'- t 3V I Dades del diode: v, =1 V; v, =11 V; Rs =10 Q; n, =5 o.
PROBLEMA Recuperació ler examen 4. - En el següent circuit, trobeu: a) EIs circuit equivalent de Thévenin (7p).
b) La potencia que emet el generador de tensió de 4V (2p).
e) La potencia máxima que és capac de subministrar el circuit equivalent de Thévenin a una cárrega (1 p).
2kQ 2kQ + 4V 1kQ 2kQ Thévenin J o ...