Test PMK (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Historia de la Psicología
Profesor A.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 12/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

EMILIO MIRA LOPEZ (1896-1964) 1. Biografia Emilio Mira Lopez era cubà i es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona on es va especialitzar en psiquiatria.
Va ser deixeble directe d’August Pi i Sunyer, representant de la tradició metge- fisiòleg.
2. El test PMK La seva prova es basava en l’expressió gràfica per detectar la formula actitudinal de l’individu a traves de certs moviments musculars.
L’individu no pot percebre la seva finalitat, ni el control voluntari de la resposta, permetent-se que apareguin únicament les tendències naturals ancorades en les zones profundes del psiquisme.
Com a materials necessitava un quadern de treball amb: lineogrames, zigszags, escales i cercles, cadenes i paral·leles... Un cop el pacient havia fet tots els exercicis, es feia un interrogatori final amb comentaris i observacions.
El test consistia en: es va dissenyar una taula especial per aquest test, i aquesta taula té dos posicions, una taula normal i una altra tenia una part de la taula que s’aixecava perquè l’experimentador pogués veure com es feien els traços horitzontals però també verticals.
2.1.
Administració de la prova   Cal mantenir un ambient tranquil.
Nomes se li diu que es farà una prova per veure la precisió i seguretat dels seus moviments.
 L’examinador durant la prova estarà assegut a la dreta de l’examinat. En alguns traçats, es mantindrà dempeus enfront d’aquest.
El subjecte observat ha de tenir una posició determinada: assegut davant d’una taula prou baixa com perquè els colzes quedin mes alts que ell. El cos ha d’estar a la distancia comuna per a l’escriptura de la taula. Posició erecta, no encorbada, cames no creuades. La ma inactiva sempre recolzada sobre la cuixa corresponent.
Agafament del llapis: Per la part mitjana i sempre perpendicular al paper duract l’execució de tots els traçats.
   Execució dels moviments: Mantenint el braç en l’aire, paral·lelament a la taula, formant amb l’avantbraç un angle de menys de 90 graus però no molt tancat. La inclinació de l’eix del braç sobre el tòrax serà sempre aproximadament entre 45-60 graus.
El temps es cronometra no perquè sigui important sinó per avaluar si la persona és molt lenta o molt rapida.
2.2.
Interpretació de la prova Les diferencies entre les mesures de les dues mans serveixen per avaluar el grau de cohesió o de coherència infrapsíquica, correspondència entre:   Actituds reaccionals profundes, permanents, constitucionals  Temperament (mà no dominant) Actituds adquirides, transitòries, aparents  Caràcter (mà dominant) S’avalua la diferencia entre les actitud profundes i les adquirides.
Hi ha un conjunt de dades mesurables per cada un dels traços subtest, així com una conseqüent interpretació.
En tot cas els resultats s’han de comparar amb la mitjana corresponent al gruix de referència del subjecte.
Longitud de les línies S’ obté de la longitud lineal de la ultima línia realitzada, las extremitats de la qual s’ han marcat prèviament de color vermell. La comparació de esta línea amb la línea model indicarà si el subjecte avaluat ha augmentat o disminuït la longitud lineal dels seus moviments quant se li ha privat de la vista.
  La disminució de la línia indica la inhibició i l’augment de la línia indica estats d’excitació.
Fluctuacions als resultats reflecteixen la presencia d’una personalitat inestable Desviació primària S’obté dibuixant una línea perpendicular des del centre de la ultima línea fins la línea model. Es mesura la distancia entre les dues líneas.
La desviació primària pot ser positiva o negativa en funció des de on es produeix el desviament i la mà que realitza el traç.
  La desviació primària dels lineogrames horitzontal s’avalua extraversió i introversió.
La desviació primària dels lineogrames sagitals avaluen heteroagressivitat.
Desviació secundaria S’ obté mesurant la distancia que hi ha entre el centre de la ultima línea traçada per el subjecte i la projecció d’aquest centre sobre la línea model.
Expressa el desplaçament involuntari de la mà en sentit perpendicular a l’eix de moviment principal del traç.
S’ha de calcular en els 6 lineogrames i fer la mitjana aritmètica corresponent a cada mà.
Si que va demostrar que els nostre físic o estat dels músculs si que es un indicador de com estem mentalment.
...