Epidemiologia - Tema4 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 18/01/2015
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4: MESURES DE FREQÜÈNCIA Prevalença Proporció d’individus d’un grup o una població que presenten una característica o event determinat en un moment o en un període determinat.
Casos en temps i lloc determinats/total mostra Tipus:   Puntual o momentània Ex: A dia d’avui hi ha 6 pacients amb nafres a domicili De període o de lapse (normalment la població al denominador que es tria, és la de la meitat del període escollit) Ex: durant el darrer any hem tingut 45 pacients amb nafres Càlcul: És una proporció. Per tant, no té dimensions i oscil·la 0 y 1, o s’expressa com a percentatge (%).
És un indicador estàtic, que es refereix a un moment temporal.
En la prevalença influeix la velocitat d’aparició de l’event i la seva durada. Per tant, és poc útil en la investigació causal i en mesures terapèutiques.
Utilitat:     Situacions en que no es pot mesurar la incidència Malalties degeneratives no letals (artritis reumatoïdes) Ens permet realitzar investigació i vigilància epidemiològica És una eina de planificació sanitària per què marca les tendències de les malalties i permet estimar els recursos que s’han de desplegar.
Incidència Quantifica la dinàmica d’ocurrència d’un determinat fenomen en una població.
Número de casos nous d’una malaltia en la població o mostra susceptible de patir-la, definida en un temps i espais determinats.
Proporció d’individus sans que al llarg d’un període de temps emmalalteixen.
Tipus:  Acumula da (IA): casos nous en període temps/població a risc. Estima el risc de contraure la malaltia en un període de temps. Del denominador s’han d’excloure tots els individus no susceptibles o vulnerables (malalts a l’inici de l’estudi, amb immunitat prèvia...) La IA assumeix que la població sencera a risc al principi de l’estudi ha estat seguida durant tot el període, però la realitat ens diu que: o Els subjectes entren en l’estudi en diferents moments del temps o El seguiment dels subjectes objectes d’estudi no és uniforme o Alguns subjectes abandonen l’estudi i només proporcionen un seguiment limita ten un període de temps més curt  Taxa o densitat d’incidència (TI o DI): cada persona es considera exposada a risc durant el període en que està sotmesa a estudi i està lliure de la malaltia DI com a mesura de freqüència d’una malaltia està subjecta a les següents condicions: o o En el denominador s’hi ha de tenir en compte el temps en que cada individu ha participat en l’estudi El denominador és adequat a la història de la malaltia Hem de definir prèviament el problema de salut, la població d’estudi (risc) i el temps d’estudi:     A l’inici totes les persones han d’estar lliures de l’efecte És imprescindible fixar el temps d’observació Necessitat de seguiment continu i complert de la mostra Les persones han de ser susceptibles de l’efecte Utilitat de la incidència:     Es calcula en estudis prospectius i de cohorts És útil per investigar causes de malalties i avaluar mesures preventives La IA s’utilitza en períodes curts, amb pocs canvis en el grup observat i en malalties de latència curt, ex: grip La DI en malalties cròniques o amb període de latència perllongat, ex: SIDA ...