Examen Juny 2006 (2006)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Cartografia
Año del apunte 2006
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA / LLICENCIATURA DE CIÈNCIES AMBIENTALS Cartografia i Fotointerpretació Curs 2005-2006 Examen final: 21-06-2006 Grup: Nom alumne: El mapa topogràfic adjunt correspon a un sector de la comarca del Montsià, en concret la zona inclou tres àrees fisiogràfiques mont concretes: la serra de Montsià, la serra de Godall i la depressió d’Ulldecona.
L’ortofotomapa adjunt està inclòs, en part, dins aquest espai.
Qüestionari: 1) Calcula l’escala gràfica i expressa el resultat en el regle mesurador adjunt, tant per al mapa topogràfic de la serra de Montsià i de la serra de Godall com per al fragment d’ortofotomapa. Especifica també l’escala numèrica del mapa i del ortofotomapa.
2) Indiqueu l’altitud de les corbes mestre del mapa topogràfic amb una allargada superior a 2 km. Quina és l’equidistància entre corbes? 3) Sobre el mapa topogràfic dibuixa les línies de carena o de cresta que separa la xarxa hidrogràfica. Dibuixa també la xarxa hidrogràfica principal. Assenyala sis colls destacats anotant una estimació de l’altura per a cadascun.
4) Situa l’àmbit geogràfic del fragment d’ortofotomapa sobre el topogràfic.
5) Sobre el fragment d’ortofotomapa: representa els límits dels següents usos del sòl i numereu-los seguint la llegenda: 1. Conreus llenyosos 2. Altres conreus 3. Superfície forestal 6) Quina seria l’altitud aproximada a partir de la qual acaben els conreus (tant els llenyosos com els herbacis) i comença la superfície forestal? 7) Delimita les zones amb un pendent inferior al 10%.
8) Les delimitacions oficials per autoritzar les activitats extractives de la pedrera la Martinenca són les següents: P1: 292170 - 4496870 P2: 291130 - 4497160 P3: 290740 - 4496250 P4: 291530 - 4495890 Representa la zona ocupada dins d’aquests límits.
...