Exercici 2 Inversions específiques (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia de l'empresa II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 2: Una persona s'està plantejant obrir una franquícia de McDonald’s en un local propi a la seva ciutat. Per això ha de realitzar una inversió en equipament del personal i decoració del local ajustada a la imatge de la companyia, i que es renova anualment, per un valor de 50.000€.
S'espera que al llarg de l’any visitin el local uns 100.000 clients amb una despesa mitjana de 7€ per persona. La matèria primera necessària per satisfer el consum d'un client mitjà és de 5€ i l’ha d’adquirir obligatòriament a McDonald’s. La resta de costos variables es consideren rebutjables. Destinar el local a un altre negoci implica no poder aprofitar cap de les inversions fetes en equipament i decoració. Amb contractes de mercat: a) Quin és el mínim poder de negociació que ha de tenir aquesta persona perquè accepti fer la inversió? Quin seria el preu final de la matèria primera amb aquest poder de negociació? Per determinar el poder de negociació fem servir la fórmula següent: 𝛼 · 𝑛𝐶 + (1 − 𝛼) · 𝑛𝐶 0 ≥ 𝐼 D’on tenim que: 𝛼 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑛𝐶 = (100.000 · 7) − (100.000 · 5) = 200.000 € 𝑛𝐶 0 = 0€ 𝐼 = 50.000 € Així, si substituïm a la fórmula: 𝛼 · 200.000 + (1 − 𝛼) · 0 ≥ 50.000 𝛼 ≥ 0,25 = 25% Per tant, el poder de negociació mínim ha de ser del 25% per què accepti la inversió.
SOLUCIÓ: CORRECTE I = 50.000€ nq = 100.000€ p = 7€ cv = 5€ 𝑛𝐶 = (7 − 5) · 100.000 = 200.000 € 𝑛𝐶 0 = 0€ Criteri per veure si la inversió interessa o no/ Poder de negociació: 𝛼 · 𝑛𝐶 + (1 − 𝛼) · 𝑛𝐶 0 ≥ 𝐼 𝛼 · 200.000 ≥ 50.000 → 𝛼 ≥ 25% Per tant, si el poder de negociació és menys del 25%, un cop feta la inversió, l’altre empresa podrà aprofitar-se en excés i la quasi-renda que s’obtingui serà menor que la inversió inicial.
El preu final de la matèria primera serà: −𝐼 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 · (𝑝 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠) = 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑙 75% −50.000 + 700.000 · (𝑝 − 500.000) = 200.000 · 0,75 −50.000 + 700.000𝑝 − 3.500.000 = 150.000 𝑝 = 5,29 El preu de les matèries primeres es veurà augmentat fins als 5,29€.
SOLUCIÓ: INCORRECTE 𝑝 = 𝛼 · 5 + (1 − 𝛼) · 7 → 𝑝 = 0,25 · 5 + 0,75 · 7 → 𝑝 = 6,5 Es podria calcular també igualant el VAN a 0: 𝑉𝐴𝑁 = −50.000 + 100.000 · (7 − 𝑐𝑣) = 0 b) Com canviarien les respostes anteriors si hi hagués la possibilitat d’adquirir la matèria primera a un altre proveïdor a un preu de 6,75€? Canvia en que el proveïdor ja no pot augmentar el preu de la matèria primera fins al màxim (7€), ja que l’empresari té una alternativa més barata i per tant: 𝑛𝐶 0 = (7 − 6,75) · 100.000 = 25.000 Així, té 25.000€ garantits.
Poder de negociació: 𝛼 · 200.000 + (1 − 𝛼) · 25.000 = 50.000 → 𝛼 = 14,28% Amb menys poder de negociació ja cobreix tota la inversió.
Preu final de les matèries primeres: 𝑝 = 𝛼 · 5 + (1 − 𝛼) · 6,75 → 𝑝 = 0,1428 · 5 + 0,8572 · 6,75 → 𝑝 = 6,5 Passem de 7 a 6,75 perquè McDonald’s j no pot pujar més d’aquí, s’ha reduït el marge de pressió.
Surt el mateix preu final perquè es fa amb el mínim poder de negociació, per tant, amb menys poder de negociació ara, s’aconsegueix que l’empresa arribi fins al mateix preu.
...