Esquema tema 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Humanidades - 3º curso
Asignatura Modern & Contemporary history of Latin America
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 10/12/2014
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

1. LA CONQUESTA I COLONITZACIÓ DEL NOU MÓN. DEL CARIB I LA NOVA ESPANYA (SEGLE XVI)  Amèrica o l’expansió transatlàntica europea s. XVI  canvis econòmics i polítics al Vell món  ruptura amb el món medieval i nova concepció de l’home El shock més important foren les activitats de conquesta i explotació que portaren a terme les capes menys afavorides: raó pràctica de profit material + raó religiosa en l’afany d’evangelització  La conquesta del Carib: les Antilles (1492-1519) Cristóbal Colom  Arriba al Carib (1492) pensant que està en terres del Gran Khan Raons - trobar una nova ruta cap a les Indies Orientals - motivacions religioses i messiàniques: rescatar les ànimes dels bàrbars Gonzalo Fernández de Oviedo  cronista real de les Indies  imatge positiva: natura = meravella La imatge positiva del Nou Món desapareix i l’indi passa a ser vist com un ésser ferotge, caníbal i guerrer.
 Montesinos o la consciència crítica del colonialisme espanyol Els conquistadors establiran un sistema d’explotació  encomiendas + requerimiento Veus crítiques al maltractament i violència cap als indis: Antonio de Montesinos + Bartolomé de las Casas  La conquesta de Mèxic  Hernan Cortés La victòria dels espanyols s’ha explicat per diverses raons (cavalls, concepció del temps, alfabetització, domini dels símbols...), moltes baix un punt de vista EUROCENTRISTA Les Cartes de Cortés: REALITAT + FICCIÓ › Es presenta com un líder › Vol legitimar els seus actes davant Carles V › Transformació del rebel cap a un model de conqueridor › Velàzquez i Narvaez són presentats com traïdors › Obvia episodis com promesos com la matança del Gran Temple o l’alliberació del germà de Moctezuma.
2 fases: 1) - Cortés marxa de Cuba al febrer de 1519, sense permís del governador Diego Velàzquez - Derrota dels Mexicans a Tabasco, Yucatan - Desembarquen a San Juan de Ulúa a mitjan abril . Funda Villa Rica de la Veracruz . Preparacions . Consolidació de la força dividida - Aliats de Cortés (els hi fa regals) - Homes lleials a Velàzquez - S’informa sobre l’Imperi Asteca + aliances amb els natius de Taxcala - Entren a Tenochtitlan i empresonen l’emperador Moctezuma - Hi romanen 6 mesos fins que  l’expedició Panfilo de Narvaez: es derrotat i les seves forces s’uneixen a Cortés  Pedro de Alvarado Massacra  revolta dels natius i els espanyols son expulsats: NOCHE TRISTE 2) - Reclutament d’aliats (no tots voluntaris)  Reconquesta - Setge de Tenochtitlan que cau baix les forces de Cortés i els taxcaltecas - Els asteques són derrotats  col·lapse moral *Moctezuma creia que Cortés era Quetzalcoatl - Cortés es salta tots els protocols de guerra: *Setge – màxima pressió – guerra europea Era un mestre en tàctiques psicològiques i estratègiques *Cruels mostres de violència *Fracàs comunicatiu EL GRAN ERROR DE MOCTEZUMA FOU DEIXAR ENTRAR ELS ESPANYOLS A TENOCHTITLAN ...