8. Enfocaments teòrics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets ENFOC TEÒRIC : APRENENTATGE L’aprenentatge es basa en que adaptació i canvi es fonamenten en la capacitat per aprendre.
L’aprenentatge pot ser: a) Cognitiu: Adquirit per “insight” personal de les respostes subjectives a estímuls sensitius i de les senyals b) Canvi de comportament (basat en objectius predeterminats) c) Reforç de bons comportaments Principis bàsics     La persona té la capacitat per aprendre : per educació i per experiència Adquirir coneixement i “insight” en el comportament promouen l’aprenentatge Aprenentatge a través de models educatius: cognitius, condicionats o educatius Els comportaments són apresos: Els hàbits pobres poden desprendre’s i substituir per hàbits duradors i beneficiosos a través de l’experiència i pràctiques positives.
L’enfoc teòric de l’aprenentatge recolza altres enfocs teòrics i influeix en els següents aspectes:      Formació en habilitats socials Formació assertiva Gestió d’ansietat i estrès Protecció conjunta i educació en la gestió del temps Modificació del comportament Aquestes tècniques es poden utilitzar en la gestió de disfunció física per accelerar les etapes de desenvolupament infantil o en un re-aprenentatge (TCE, trauma,...).
TO en l’Adult Mar Busquets Enfoc educatiu - Treballar en col·laboració amb usuari i família o cuidadors.
Plantejar diferents estratègies per resoldre problemes i escollir adequadament la intervenció.
Si l’usuari o família decideixen fer una elecció, han de saber quins tipus d’opcions tenen i, d’altra banda, les implicacions de cada decisió.
L’educació pot donar-se a nivell de discussió verbal (memòria del receptor i interpretació del que s’escolta).
També pot reforçar-se amb educació visual (guies, fulls, etc). I, a la vegada, aquesta pot reforçarse amb un suport audivisual (vídeos, etc.).
Enfoc conductista Neix a partir de la creença que els comportaments s’adquireixen a partir d’una resposta als estímuls.
Els comportaments no acceptables es poden modificar, reforçant-los negativament i a la inversa amb aquella adequats.
Es plantegen objectius de canvi amb l’usuari i a mesura que aquests es van aconseguint, es dóna un reforç positiu que perd gradualment efectivitat al establir-se el comportament acceptable (assegurar-se que permaneixin).
Una altra metodologia de l’aprenentage conductista és l’encadenament: anar construint accions que porten al final de la tasca.
I l’encadenament cap enrere: l’usuari és responsable de finalitzar la última etapa de la tasca i després aprendre a fer aquesta tasca en una seqüenciació a la inversa.
Tècniques:   Biofeedback Relaxació TO en l’Adult Mar Busquets Enfoc cognitiu Basat en processos de pensament. La persona relaciona records, percepcions, idees i experiències en el context del seu entorn. Utilitza aquestes relacions per planificar accions de resolució de problemes.
La cognició es basa en percepcions, imatges, experiències, etc., passades i presents. Si són negatives afecten les habilitats de la persona.
La negativitat no li permet enfrontar racionalment els problemes, processar la informació i trobar una via positiva en la resolució de problemes. Per tant, s’han de reenfocar els processos de pensament i desenvolupar un entrenament de pensament positiu.
Facilitar “insight” per corregir interpretacions incorrectes, idees distorsionades i donar positivitat a les activitats futures i promoure un enfoc positiu en les activitats que realitzarà en el futur.
Tècniques: - Posada en comú de la informació Desenvolupament del rol Reminiscència Orientació a la realitat Anàlisi de tècniques de gestió de l’estrès A través d’això, la persona és capaç d’adquirir insight de les interpretacions que fa de la situació i en les dels altres explora estratègies d’enfrontament futur de gestió de situacions.
- Recalificació de la gestió del dolor Desenvolupament de l’assertivitat Control del estrès Brinden autoconfiança després d’un trauma físic.
TO en l’Adult Mar Busquets ENFOC TEÒRIC : COMPENSATORI Les persones som éssers funcionals i, com a tal, el benestar va lligat a les habilitats que tenim per funcionar independentment dels mitjans.
La compensació s’utilitza per facilitar la manera de realitzar l’activitat:   Utilitzant o adaptant habilitats de la persona Utilitzant mitjans compensatoris externs Principis bàsics:  Les persones tenim la necessitat d’exercir els nostres rols diaris. Les persones amb diversitat funcional aprenen mètodes alternatius per realitzar les activitats i participar.
 Compensar les habilitats perdudes o limitades a curt o llarg plaç.
 Completar les capacitats residuals amb ajudes externes per promoure la resolució de problemes.
 Implicar a la persona en l’elecció de mètodes per promoure el benestar.
- Mèrits Àmpliament documentat Fàcil d’explicar i entendre Bon ús en la resolució de problemes Utilitzat en necessitats a curt i llarg termini Proposa diverses opcions Flexible d’acord a les necessitats personals de l’usuari - - Limitacions Històricament el model mèdic reduccionista. El TO pot donar receptes sense avaluar les diferents opcions per al usuari (compartimentar els problemes i no veure’ls de manera holística) Que l’usuari consideri permanent la pèrdua de la funció Caure en la pressió externa “més ràpid, més econòmic...”  Va en contra l’elecció de l’usuari Substituir altes enfocaments de recuperació TO en l’Adult Mar Busquets Enfoc de les habilitats d’adaptació La persona adapta les seves habilitats per a controlar problemes i afrontar independentment situacions personals. Utilitza les fortaleses per compensar les debilitats.
Tècniques:    Coneixement actual de les fortaleses Identificació de tècniques utilitzades prèviament per realitzar l’activitat Anàlisi i cerca de tècniques alternatives que hagi aplicat a l’usuari d’acord a les seves habilitats residuals Solucions:      Modificar les tècniques que utilitza en la realització de l’activitat.
Desenvolupar noves habilitats (exploració i pràctica) Transferir habilitats existents Utilitzar moviments amb “truco” per compensar els moviments inexistents o deficitaris Adaptar els rols Avantatges de l’enfoc compensatori:    Incrementa l’autoconfiança i l’autoestima mitjançant la potenciació d’habilitats i fortaleses Són flexibles, adaptables i es poden transferir a diverses situacions i entorns.
Són efectives : cost/efecte a llarg termini Utilitzat en:     Mobilitat restringida Automanteniment Activitats domèstiques Objectius laborals i d’oci Tant l’usuari com familiars / cuidadors s’han d’implicar en l’elecció de la compensació perquè la solucó permaneixi en el temps.
TO en l’Adult Mar Busquets Mètodes:      Eines o productes de suport Ortesis o protesis Modifcació de l’entorn Ajuda financera Organització d’assistència social El ventall d’opcions és ampli i requereix de:   Valoració detallada de les capacitats residuals i funcionals de la persona Necessitats de l’estil de vida A partir d’això, les prioritats i opcions han de ser d’una selecció detallada per tenir un resultat òptim.
...