Exercici 1.5: Saturno S.A (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 24/03/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 1.5 INGRESSOS 25.000.000 Variació d’existències de matèries primes 10.500 Compres de matèries primes 2.839.964 Venta de productes acabats - COSTOS DE LA VENDA 25.000.000 (2.850.964) MARGE BRUT - 22.149.536 (17.865.329) Compres d’altres aprovisionaments 1.987.200 Sous i salaris 5.194.992 Seguretat social a càrrec de la empresa 1.379.032 Altres despeses socials 108.335 Amortització de l’immobilitzat material 7.000.000 Amortització de l’immobilitzat immaterial (1) 0 Reparacions i conservació 500.000 Serveis professionals independents 800.000 Transports DESPESES OPERATIVES 265.428 146.694 Publicitat, propaganda y relacions públiques 3.200 Subministraments 339.791 Altres serveis 8.055 Altres tributs (40%) 140.428 Altres pèrdues de gestió corrent 229 Primes assegurances BENEFICI OPERATIU 4.276.152 (1) El fons de comerç no representa recursos per l’activitat ordinària. Depèn dels països i del moment el fons de comerç es pot amortitzar o no. És una empresa que té un resultat negatiu, però podem veure que el benefici operatiu és positiu, per tant podem dir que té un mal any. És a dir que no és una empresa dolenta. ...