Esquema Relacions Internacionals TEMA 3 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Profesor C.G.
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 14/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: el poder 1. Què és el poder? • Definició: Capacitat d’un actor (A) per a fer que un altre (B) actuï de forma diferent a com ho hauria fet de no intervenir el primer (A). (Dahl) • Pot ser entès com un fi en sí mateix o com un mitjà per assolir un objectiu • Elements del poder: recursos tangibles (capacitats) i intangibles (habilitats) • Poder com a possessió (èmfasi en capacitats) • Poder com a relació (capacitat i habilitats) 2. Evolució del concepte de poder: ·Definició inicialàcapacitat d’assolir un objectiu mitjançant l’ús de la força (concepció finalista i estatocèntrica – el poder és una capacitat que només té l’Estat – ). Es mesurava en funció dels recursos materials i tangibles que tenia un Estat i en funció dels seus recursos militars. ·A partir dels anys 70: passen diverses coses que fan que canviï i es modernitzi la concepció del poder. Per una banda es trenca l’estatocentrisme amb el sorgiment de les multinacionals. A més a més amb la crisi del 1973 els països rics qüestionen el seu propi poder. -Concepte de fungability: + o – poder segons la versatilitat dels teus recursos tangibles. 3.Recusos tangibles i recursos intangibles del poder: El poder com a possessió́ (èmfasi en capacitats), en canvi, el poder com a relació́ (capacitat i habilitats).jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ·Recursos tangibles à elements materials que poden ser convertits en poder, no són poder en si mateix però poden esdevenir poder. Ex: Exèrcit, petroli... ·Recursos intangibles à habilitats, son aquells que no son materials, són les capacitats de transformar els recursos tangibles en poder, per exemple: és important tenir petroli, però més important és tenir la capacitat d’obtenir-lo, de contactar per tal de fer-se amb aquest recurs. 4. Concepcions del poder a les Relacions Internacionals Poder relacional i el poder estructural (Susan Strange) llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Susan Strange critica la concepció de poder fins als anys 70, diu que no tot el poder és la capacitat d’influir (poder relacional) sinó que hi ha un tipus de poder (estructural) que passa inadvertit. Aquest es basa en la capacitat d’un actor per influir en el marc en què es donen les relacions entre els actors internacionals. Aquest, és exclusiu dels estats (sobretot d’EUA) Un actor tindrà poder estructural quan sigui capaç d’incidir sobre les quatre estructures bàsiques del poder mundial: • Producció • Financera • Seguretat • De coneixement Hard i Soft power: plantejament de J. Nye a principis dels anys 90. Catalogació segons COM s’exerceix el poder i no sobre el tipus de poder. Hard Power: poder exercit a través de la coerció (econòmica, política o militar) • Resultats immediats • Difícil de mantenir per la poca sensació de legitimitat • Poder tradicional dels Estats Soft Power: poder exercit a través de la persuasió. • Resultats a mig-llarg termini • Difícil d’aconseguir però fàcil de mantenir • Exercici d’influències més acceptat pel receptor • UE utilitza aquest poder Smart power : combinació de Soft i Hard Power • Combinació́ de diplomàcia, persuasió i projecció del posar i la influència en una relació de costos efectiva que tingui legitimitat política i social. • No es descarta l’ús de la força militar sota condicions legals i en haver fallat totes les formes de diplomàcia. ...