Memoria Practica 4 Sesion 2 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura FISE
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 02/12/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Sessió 2 Novembre 2013 Bernat Pedrol i Marc Peig Sessió 2 Qüestió 1. Quina és la freqüència màxima que es pot aconseguir? I la freqüència mínima? La freqüència màxima es d’ aproximadament 45Khz.
Forma del senyal de sortida del circuit generador de 40KHz La freqüència mínima és d’ aproximadament 37,5KHz.
Forma del senyal de sortida del circuit generador de 40KHz Qüestió 2. Dibuixeu el senyal de sortida obtingut especificant els valors de les tensions i temps.
Forma del senyal de sortida del circuit generador de 40KHz Amb l'astable a 40kHz, trobem que la tensió del senyal de sortida és de 12V aproximadament de pic a pic, tal i com es mostra a la imatge adjunta. Cal destacar que els valors aportats per l’oscil·loscopi poden no ser correctes degut al soroll i el pic del senyal que distorsiona. Tot i així, atenent que hi ha 5V per divisió, es pot visualitzar clarament l’amplitud de 12.
Qüestió 3. Quin és el cicle de treball d’aquest senyal? El cicle de treball, que es defineix com la fracció de temps on el senyal és positiu, es calcula, en aquest cas, dividint el temps en un període en el qual el senyal és positiu pel període d'aquest senyal. Així doncs, tenint com a referència les dades temporals de la imatge de la qüestió anterior: Cicle treball = 12us/24us = 0.5 -> 50% Qüestió 4. Dibuixeu el senyal de sortida d’aquest circuit quan el cursor està ajustat aproximadament a meitat del seu recorregut. Especifiqueu els valors de les tensions i els temps.
Visualitzant a l’oscil·loscopi la sortida del circuit patró de repetició de polsos sense ajustar cap paràmetre del potenciòmetre es pot observar: Forma del senyal de sortida del circuit patró de repetició de polsos I amb l’ajustament corresponent a la meitat del seu recorregut: Forma del senyal de sortida del circuit patró de repetició de polsos De l’anterior imatge es pot apreciar un període del senyal rectangular de 175us (50us per 3,5divisions) amb amplitud d’ aproximadament 12V.
Qüestió 5. Quina és la durada del pols? Quina és la freqüència de repetició de polsos PRF? Forma del senyal de sortida del circuit patró de repetició de polsos A la imatge es pot veure (M= 250us) que la duració del pols és de 250us.
Forma del senyal de sortida del circuit patró de repetició de polsos En aquesta última imatge no es pot apreciar clarament algun pols i per això, vam tornar a fer la mesura: Forma del senyal de sortida del circuit patró de repetició de polsos I d’aquesta última imatge podem entreveure que el temps de repetició dels polsos és cada 50ms, per tant, la freqüència de repetició dels polsos serà de 20KHz.
Qüestió 6. Dibuixeu el senyal de sortida de l’astable dels 40 kHz. Quina és la freqüència de repetició de les salves? Quants cicles hi ha a cada salva? Quina és la seva freqüència? Sense ajustar 9 cicles Forma del senyal d’excitació connectant el reset - sortida dels dos generadors Ajustant als 10 cicles Forma del senyal d’excitació connectant el reset - sortida dels dos generadors Forma del senyal d’excitació connectant el reset - sortida dels dos generadors Ajustant el potenciòmetre del segon astable, podem obtenir més o menys cicles a les salves.
D'aquesta manera, i tal i com es mostra a la imatge, només en necessitem 10 cicles a cada una, on la freqüència de repetició de les salves és de 20kHz, i on la freqüència de cada salva, que es calcula dividint per 1 el període de cada salva (25us), és de 40kHz Qüestió 7. Dibuixeu el senyal detectat als terminals de la càpsula receptora quan s’apunta un obstacle situat a una distància de 0,5 m. Quina és l’amplitud i la freqüència de la salva? Forma del senyal rebut a la càpsula receptora(CH2) amb comparació amb el transmès(CH1) Com podem apreciar en aquesta imatge, es pot comprovar el correcte funcionament del circuit generador de salves, ja que en el canal 1 podem visualitzar la salva generada, que és disparada per la càpsula transmissora d’ultrasons, i en el canal 2 podem visualitzar la recepció de la salva rebotada a l'obstacle situat a 0.5m, passat un període de temps. Així doncs, l'amplitud de la salva rebuda és d'uns 80mV aproximadament, i la freqüència de la salva és de 40kHz aproximadament, tal i com es mostra a la imatge superior.
Forma del senyal rebut a la càpsula receptora Annex Seguidament s’adjunten algunes fotografies que ens han ajudat a la resolució de la pràctica i que també ajuden a comprendre el procediment circuit en el muntatge dels diferents circuits. Així, s’inclouen imatges de cadascun dels circuits creats aquesta sessió i una visió general de la protoboard.
...