Tema 3. Mesures conductuals. (2017)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura MOEC
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 08/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

ccarbonell Tema 3. Mesures conductuals Fins aquí havíem fet un sistema de categories i havíem de posar-nos a registrar.
Indicadors dividits en dos parts Mesures bàsiques: que son mesures més directes Mesures derivades: Es pot comparar entre grups.
Mesures bàsiques Frequencia d’una categoria de conducta: Es el numero de vegades que la categoria es assignada als segments conductuals al llarg de la observació Es pot fer tant en estats com en eventos (esdeveniments) (estats tenien temps, events eren accions eterminades) Duració d’una ocurrència d’una categoria de conducta Simbol es dij (duració de la ocurrència j de la categoria i) Es el temps ocupat d’una ocurrència de la categoria Duració ttal d’una categoria de conducta: Di Es la suma del temps total ocupat per la categoria durant la observació Lapso entre ocurrència d’una categoria de conducta Es el temps transcorregut des de que acaba una ocurrència d’una categoria fins que s’inicia la eguent ocurrència de la mateixa categoria.
Latència d’una categoria de conducta respdecte un succés Es el temps transcorregut desde que passa un cert succés extern fins l’inici de la primera ocurrència de la categoria de dit succés.
Tant per events ocm per estats.
Mesures derivades (amb les que es treballa) Frequencia relativa d’una categoria de conducta Es la proporció respecta a la quantitat total de ocurrencia S’obte dividint la frequencia de la categoria per la suma de les freqüències de totes les categories.
Tant per events com per estats.
ccarbonell Tassa de categoria de conducta ti Quantitat de de vegades que una categoria determinada ocurreix per unitat de temps.
Es Frequencia de la conducta/T Prevalencia d’una categoria de conducta: Pi És la proporció de temps que ocupa una categoria determinada.
Pi= Duració d’una conducta/Temps Si el sistema no és exhaustiu la suma total de les prevalències seria menys que 1: perque si hi ha unes conductes que duren 25 minuts, si el sistema no es exhaustiu del minut 1 al 5 no apunto res perque no he determinat una categoria d’”altres conductes” , i ens queden minuts en els que no he apuntat res.
Si el sistema no és mutuamen excluyent la prevalència serà més que 1: Perque mentre passa una acció (A) també apuntem una altre (C) i el temps de duració es solaparà i tindré més suma de duracions.
PREGUNTA D’EXAMEN: Si un sistema no és exhaustiu quina prevalència puc esperar? Que sigui menys que 1.
La prevalència es pot obtenir per estats però no per events (als eventos no tinc temps) Duració mitja d’una categoria de conducta: És la duració total /frequencia de la conducta.
Exemple amb categories EME (Exhaustiu i Mutuament Excluyent) Exhaustiu perquè sempre passa una acció categoritzada i mútuament excluyent perquè no es solapa una acció amb una altre.
Seria un primer anàlisi descriptiu d’allò que està succeint.
Amb event nomes puc calcular Frequencia, Frequencia relativa i Tasses Exemple amb categories solapades es un tipu de sistema de categories que s0ha d’evitar. No es exhaustiu perque hi ha moments que no està passant res.
PREGUNTA D’EXAMEN: Mirar un sistema i saber si es exhaustiu i mútuament excluyent, o no es exhaustiu però si mútuament excluyent...
Mesures de variabilitat ccarbonell Gràfic d’Entropia: Quanta més entropia hi ha més caos hi ha. Quanta més entropia hi ha més tipus de conducta diferent hi ha.
Si totes les categories son igualment probables la entropia es màxima.
Si unes poques categories son molt probables i la resta son molt improbables, la entropia es mínima. Poca entropia és que pràcticament sempre estan passant les mateixes coses.
(En les taules es veu Frequencies relatives) Per calcular l’entropia es necessita fer el gràfic d’entropia.
Són dos gràfics: Gràfic d’entropia observada : És la entropia observada que tinc jo. La gràfica blava és la frequencia acumulada de les conductes ordenades.
Gràfic d’entropia màxima: tinc les mateixes 6 categories s’han de donar amb la mateixa frequencia relativa amb les mateixes categories (en el cas de sigui màxima) la frequencia ha de ser per cada conducta 1/6. No em fa falta ordena-les, ja les tinc ordenades amb la gràfica anterior.
A mesura que els primers punts de la curva (blava) s’allunya de la entropia màxima (vermella), la entropia s’allunya. Si el blau al vermelll s’apropen molt hi ha molta més entropia.
Què m’indica la entropia?: que una conducta estigui passant molt poc o que s’estigui donant molt.
Si tinc un sistema en el que 2 conductes es donen tant sols 3 de cada 100 vegades, no em bastarà registrar quan passin 3 conductes, em bastarà que passin més conductes per registrar més.
No puc fer un estudi sobre el parir dels elefants a cries dels elefants africans si jo estic observant tot el dia i nomes tinc un cop que hagi parit. (menja, se levanta, menja, se levanta, pareix, menja....) Com menys entropia durant més temps haure de registrar i observar.
...