PROBLEMA 14 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Profesor M.
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 25/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA 14 L'aparellament en llevats depèn d'uns pèptids anomenats feromones que actuen com a molècules senyal i que s'uneixen a uns receptors situats a la membrana.
Quan la feromona anomenada factor alpha s'uneix al receptor d'una cèl·lula de llevat bloqueja la seva progressió pel cicle cel·lular i atura la proliferació de la cèl·lula fins que aquesta troba una parella. Els llevats mutants que presenten defectes en un o més components de les proteïnes G tenen uns fenotips característics en absència i en presència de la feromona factor alpha, com es mostra a la taula següent. Les soques de llevat amb qualsevol d'aquestes mutacions no es poden aparellar i per tant són estèrils.
a) Basant-te en els resultats de la taula, decideix quin component de la proteïna G és el que normalment transmet el senyal a les següents molècules diana de la via de senyalització.
El component de la proteïna G que normalment transmet el senyal a les següents molècules diana de la via de senyalització és el complex gamma-beta, perquè com podem veure en la taula, quan hi ha el complex gamma-beta, tot i no haver-hi alpha, la proliferació s’atura, en canvi quan gamma i beta o el complex gamma-beta no hi es, la proliferació és normal.
b) Prediu com serà el fenotip en absència i en presència de la feromona factor en soques que tinguin les següents mutacions en la subunitat alpha: 1. Una subunitat alpha que pot unir el GTP però no el pot hidrolitzar Independentment, de que el factor alpha es pugui unir o no al receptor, la proliferació serà normal i el llevat serà estèril, perquè al no poder-se hidrolitzar el GTP, el complex gamma-beta no podra separar-se de la subunitat alpha i per tant no podra aturar la proliferació.
2. Una subunitat alpha que no es pot unir a la membrana Si la subunitat alpha no es pot unir a la membrana, tant quan hi ha com quan no hi ha factor alpha, la proliferació s’aturarà, ja que el complex gamma-beta, podrà realitzar el passos que porten a aquest aturament, però al no disposar de la subunitat alpha, el llevat serà estèril.
3. Una subunitat alpha que no es pot unir al receptor activat per la feromona Si el receptor està activat per la feromona però la subunitat alpha no es pot unir al receptor, succeirà el mateix que abans, ja que la proliferació s’aturarà gràcies al complex gamma-beta, però el llevat serà estèril perquè no disposara de la subunitat alpha unida al GTP.
...