SOLUCIÓ Treball dirigit Tema 1 (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura Finances I
Profesor C.
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 10/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Solució tasques treball dirigit tema 1 1- Si TIN = 8%, el pagament dels interessos és anual i he invertit 75.000 € a tres anys.
¿quants diners d’interessos rebre en el segon any si la capitalització es simple? 750000 * 0.08 = 6.000 € 2- ¿El TAE ens diu sempre el cost de capital? Ens diu el cost de capital si és el TAE d’una font de finançament. El TAE ens diu rendibilitat efectiva si és d’una inversió.
3- Quina diferència hi ha entre capitalització simple i composta? Que en la simple no s’acumulen els interessos al capital inicial i en la composta sí.
4- He invertit 50.000€ a dos anys a un TIN del 2%, quant diner rebré d’aquí dos anys? 50.000(1.02)2 = 52.020 5- La meva empresa em deu 8.000 € i m’han dit que em pagaran de la següent forma: 2.000 € al desembre del 2017, 3.000 € a finals de juny de 2018 i 3.000 € més, al desembre del 2018. TIN = 0.05% Quant diner em paguen? Estructura temporal de pagaments: t=0 t=1 t=2 2.000 3.000 3.000 1 i 2 són semestres 0,0005/2 = 0.00025 semestral 2.000 + 3.000/(1+0.00025) + 3.000/(1+0.00025)2 =7.997,75 € I si el TIN hagués estat del 8% 0.08/2 = 0.04 2.000 + 3.000/(1+0.04) + 3.000/(1+0.04)2 =7.658,28 € 6- 15.000 € d’aquí un any és el mateix que tenir 15.000 € ara . No, ja que el valor del diner no es manté constant amb el pas del temps. Si TIN = 2% 15.000 € dintre d’un any equival a tenir avui : 15.000/(1.02) = 14.705,88€ 7- Invertir en unes Lletres del Tresor és el mateix que invertir en una inversió sense risc de fallida. Sí, ja que les Lletres del Tresor, actiu emès per l’Estat ,és un actiu sense risc de fallida, al menys en el moment actual.
8- He decidit estalviar 2.500 € any durant 20 anys. ¿quant diner tindré al final? TIN = 4% Vn = 2500 x [(1,04)20 – 1 / 0.04] = 74.445,196 € Una altra forma de solucionar: Vo = 2.500 [ (1-(1+0,04)-20)/0.04] = 33.975,816 33.975,81(1.04)20 = 74.445,18 € 9- 180.000 d’aquí 10 anys és el mateix que cobrar una quota anual de ..13.027,96...
durant 10 anys, de ..4.390,74.. durant 20 anys. TIN 7%.
10- He fet una inversió i he guanyat 5.500 €. Que necessites saber per calcular la rendibilitat anual de la inversió? El diner invertit i el temps de durada de la inversió 11- Un TIN = 12% pagat mensualment en una capitalització composta significa un TAE = .12.68%...
12- Un TIN = 12% pagat mensualment en una capitalització simple significa un TAE = .12%......
13- Quan apliquem aquesta expressió : V = a/(k-g) què estem calculant? El valor avui d’una renda constant futura que creix a una taxa constant, i que és infinita.
14- Què és K? La taxa d’actualització 15- He venut casa meva però fins d’aquí dos anys no em pagaran, ja que estic esperant que acabin la nova. He venut la casa per 235.000 € . Quin és el preu de venda real de la casa si : A) TIN = 1% B) TIN = 25% C) TIN = 6% A) 235.000/(1+0.01)2 = 230.369,57 B) 235.000/(1.25)2 = 150.400 C) 235.000 /(1.06)2 = 209.149,16 16- Tinc una pensió d’orfandat de 435 € mensuals fins els 25 anys. Tinc 18 anys. Quant diner té que aprovisionar l’Estat per a fer front a aquest pagament? TIN = 2% V0 = 435 [1-(1+0.001667)-84/0.001667]= 34.070,59 € 17- En el món financer ¿només existeix un únic tipus d’interès lliure de risc? No, hi ha una estructura temporal de tipus d’interès lliure de risc. A curt termini, a mig termini i a llarg termini.
...

Tags: