T.21- Educació sanitària (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 21. EDUCACIÓ SANITARIA Definició d’educació sanitària Conjunt d’activitat organitzades de la comunitat que tenen per objectiu promoure que els individus, grups i col·lectivitats es comportin positivament en relació amb la salut.
Determinants de la salut 119 Ètica, medicina preventiva i salut pública Evolució del concepte d’Educació Sanitària Restauració: educació terapèutica Objectius de l’Educació Sanitària - Promoure conductes noves positives favorables a la promoció i restauració de la salut - Modificar les conductes negatives relacionades amb la promoció i restauració de la salut - Promoure canvis ambientals favorables a unes condicions de vida saludables i una conducta també saludable - Capacitar els individus perquè puguin participar en la presa de decisions sobre la salut de la seva comunitat - Fer de la salut un patrimoni de la col·lectivitat Camps d’acció de l’Educació Sanitària Cost i eficàcia de l’Educació Terapèutica - Eficàcia de l’ET en diferents malalties cròniques és de l’ordre del 60%.
- Eficàcia: - Augment en el coneixement de la malaltia: - Millor reconeixement de símptomes - Millor utilització de la medicació - Major satisfacció del pacient - Millor benestar del pacient - Millors resultats clínics 120 Ètica, medicina preventiva i salut pública - - Malalties cròniques: - DM - MPOC - Asma - Coronària - Hipertensió Cost-efectiva: 1 dolar invertit en educació del pacient dóna beneficis de 4 dolars per pacient Agents d’Educació Sanitària Personal sanitari: - Metges - Infermeres - Farmacèutics - Altres (assistents socials, dietistes, fisioterapeutes, psicòlegs...) Personal no sanitari: - Mestres - Professionals dels mitjans de comunicació - Altres (directius, equips PRL...) Educació integrada en el Pla Terapèutic, Equip multidisciplinar, Coordinació diferents professionals i diferents àmbits assistencials.
El professional com a educador sanitari té un rol educatiu actiu (formal) i un rol exemplar (informal).
Posició favorable del metge per a l’Eduació Sanitària - Receptibilitat - Confiança - Prescriptor - Moment - Repetir Factors contraris al Rol d’educador sanitari del metge 121 Ètica, medicina preventiva i salut pública Canvis necessaris per a que el metge recuperi el seu paper d’educador sanitari - Canvis en l’organització dels serveis sanitaris - Canvis en el sistema de formació dels pregraduats Perfil de l’educador sanitari 1.
Motivació 2.
Formació en patologia, metodologia d’educació terapèutica Perfil de l’audiència per a una educació efectiva 1.
Exposada a informació adequada 2.
Entendre i creure aquesta informacióó 3.
Tenir els recursos i capacitats per poder adoptar els canvis proposats 4.
Percebre un possible benefici del canvi 5.
Tenir esforços per mantenir el canvi en el temps Classificació dels mètodes d’Educació Sanitària 1.
2.
Mètodes bidireccionals o directes: - Contacte directe entre l’educador i l’individu/pacient - S’utilitza el llenguatge verbal com a mitjà de comunicació Mètodes unidireccionals o indirectes - Llunyania en l’espai i/o el temps entre l’educador i l’individu/pacient - S’utilitza el llenguatge verbal , l’escrit o la imatge, utilitzant una sèrie de mitjans tècnics (els mitjans de comunicació).
Mètodes d’Educació Sanitària 122 Ètica, medicina preventiva i salut pública Principals activitats del professional sanitari en relació amb l’Educació Sanitària - Investigació de les actituds, coneixements i hàbits de salut - Investigació dels factors externs, ambientals i socials - Execució d’accions educatives a grups i individus “sans i malalts” i/o familiars - Avaluació dels resultats Consell educatiu - Establir una aliança educativa amb el pacient - Aconsellar a tots els pacients - Investigar els hàbits insans dels pacients - Investigar factors externs i socials - Seleccionar la conducta de salut que s’ha de modificar - Dissenyar el pla Educatiu - Executar el pla Educatiu - Monitoritzar els progressos del pacient Model pragmàtic (comunicació persuasiva + contingències situacionals) Etapes del procés de canvi de conducta sanitària 123 Ètica, medicina preventiva i salut pública Resum - Paper de l’Educació Sanitària - Efectivitat i eficiència de l’Educació Sanitària - Paper del professional sanitari com a educador passiu i actiu - Equip multidisciplinari - Claredat d’informació - Monitorització i reforç positiu - Errors com a oportunitats de millora 124 ...