OSTEOPOROSIS (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Fàrmacs per la osteoporosis

Vista previa del texto

TEMA 16: TRACTAMENT OSTEOPOROSI OSTEOPOROSI: - Malaltia de tipus metabòlic que afecta al sistema músculesquelètic - Es caracteritza per una disminució de densitat òssia i alteracions microscòpiques del teixit ossi que predisposen a fractures espontànies o per un traumatisme mínim: fractures patològiques, dorsolumbàlgia mecànica per aixafament de cossos vertebrals (augmenta la morbimortalitat) - Classificació:  Primària: Tipus I o postmeuopàusica i tipus II o senil  Secundària FACTORS DE RISC: - Edat > 65 anys - Sexe femení - Ús d’alguns fàrmacs: ex  glucorticoïdes - IMC < 19-20 - Caigudes en l’últim any - Menopausa (espacialment la precoç) - Cifosi, pèrdua d’alçada TIPUS DE TRACTAMENT: té com objectiu evitar o reduir fractures, evitar pèrdua de massa òssia, millorar la simptomatologia i evitar noves fractures si s’han produït.
SUPLEMENTS DE CALCI + VITAMINA D + MESURES GENERALS (caminar una mica...). Si no n’hi ha prou, s’afegeixen BIFOSFONATS (Alendronat – setmanal o Risdedronat – setmanal i només en casos d’intolerància a l’alendronat).
ALTRES TRACTAMENTS: RALOXIFÈ, TERIPARATIDA SUBCUTÀNIA I CALCITONINA.
SUPLEMENTS ORALS DE CALCI  CALCI 1. Cal comprovar que la ingesta de Ca diària és la necessària 2. Cal corroborar que no hi hagi interaccions amb altres fàrmacs o aliments que disminueixin l’absorció de calci (quinolones i tetraciclines) 3. Cal administrar suplements de calci 4. Efectes indesitjables: restrenyiment, dispèpsia, nàusees.
Alerta amb l’administració IV fins a 200mg/100ml  ja que el calci és molt irritant. Quan utilitzem aquesta via no és tant per la osteoporosi, sinó per la falta de calci a nivell sanguini.
SUPLEMENTS ORALS DE VITAMINA D  VITAMINA D - La vitamina D associada a calci disminueix la incidència de fractura de maluc i la no vertebral en la població gran. Aquesta vitamina la pots aconseguir amb el sol. És liposoluble, i costa molt fer el fàrmac amb comprimit, per tant es fa amb gotes o solució oliosa.
- Dosi recomanada en persones grans: 400-800UI/dia.
- Efectes adversos: anorèxia, nàusees, vòmits, diarrea - Fàrmacs: CALCITRIOL (gotes 100mcg/ml) i COLECALCIFEROL (2.00UI/ml) - Al 2014, surt que els suplements de calci i vitamina D poden causar un risc cardiovascular.
BIFOSFONATS: - Inhibeixen la resorció òssia. Inhibeixen el reclutament i la funcionalitat dels osteoclasts o bé indueixen la seva apoptosi.
- Anàlegs del pirofosfat.
- Orals: ALENDRONAT, RISEDRONAT, CLODRONAT, ETIDRONAT - Endovenosos: IBANDRONAT, ZOLENDRONAT, PAMIDRONAT (es posen hospital de dia).
Característiques: - Biodisponibilitat oral baixa - Cal administrar-los en dejú, i mantenir-se dret durant 30 minuts. Se’ls i diu que aprofitin per caminar.
Això s’ha de fer un cop per setmana.
- Precaució dels efectes GI si es combinen amb AINEs. Normalment si prenen bifosfonats han de prendre paracetamol i no poden prendre ibuprofè.
- Disminuir la dosi en IR.
- Efectes indesitjables: GASTROINTESTINALS(Dispèpsia, dolors abdominals, flatulència...), dolors musculars, cefalees, síndrome pseudogripals (risedronat a dosis altes), oculars (conjuntivitis, iritis, escleritis), osteonecrosis mandibulars.
- Cal revaluar el tractament cada 5 anys per tal de corroborar la continuïtat del tractament (revaluar si val la pena o no). RISC DE FRACTURES ATÍPIQUES.
La osteoporosi provocada perquè et fas gran, es més lleugera de tractar, però les que son arrel d’una altre patologia, amb fàrmacs orals, i suplements de calci i VITD no en fan prou. De vegades s’utilitzen com a coadjuvants del dolor.
La relació benefici/risc dels BIFOSFONATS es mantenia favorable, ambdues agències van recomanar: - Examinar les dues extremitats en pacients que pugin presentar fractures atípiques de fèmur.
- Avaluar el benefici/risc i considerar la suspensió del tractament amb el bifosfonat en aquells pacients en què se sospiti la presència d’una fractura atípica de fèmur.
- Informar els pacients que es posin en contacte amb el seu metge en el cas que aparegui dolor a la cuixa, maluc o zona inguinal per a una avaluació de la possible presència de fractura.
- Revaluació periòdica de la necessitat del tractament amb bifosfonats en cada pacient, particularment després de 5 anys de tractament, degut a que no s’ha establert la durada òptima de tractament de l’osteoporosi amb bifosfonats.
VACANCES TERAPÈUTIQUES: - Concepte nou al 2011 (introduït pels Bifosfonats)  estar un any sense prendre bifosfonats, i llavors tornar-hi, per veure si el fàrmac torna anar millor.
- La qualitat de vida del pacient millora notablement.
- Relacionat amb l’aparició d’efectes a llarg termini - Cal plantejar:  El benefici es perllonga més enllà de 5 anys?  I els riscos augmenten?  Augmenta el risc de fractura quan s’interromp el tractament? INHIBIDORS SELECTIUS RECEPTORS ESTROGÈNICS (RALOXIFÈ): Si un senyor té osteoporosi, no se li pot donar això, perquè no té estrògens. En dones joves funciona.
- És un modulador selectiu del receptor estrogènic.
- Eficàcia en fractures vertebrals en dones < 65 anys - Efectes indesitjables: -  Fogots  Rampes a EEII  Edema perifèric, tromboembolisme venós  Síndrome gripal Contraindicació:  Antecedents de tromboembolisme venós  IR greu (MDRD <30)  Càncer actiu d’endometri o mama  Hepatopatia o colèstasis Augmenta molt el càncer d’endometri i mama, ja que augmentes els estrògens. A més li tornes a provocar tots els símptomes menopàusics. No es sol donar, tot i així es mira benefici risc.
CALCITONINA: - Via intranassal (més freqüent), SC i IM - Ben tolerada pel pacient - Disminució de la resorció òssia però és menys eficaç que els biofosfonats - Analgèsic en fractures vertebrals - Cal conservar-lo a la nevera - Es recomana administrar-lo a la nit per disminuir nàusees i vòmits.
- Efectes indesitjables: -  Rinitis  Envermelliment de la pell (facial o part superior del cos) als 10 minuts  Dolor musclo – esquelètic.
Només en cases de curta durada, possible factor que incrementa el risc de tumoracions. No es dóna més de un mes seguit. Per la osteoporosi no es fa servir, perquè l’hauries de prendre durant molts anys.
PARATHORMONA - Estimula la formació òssia - Durada del tractament: inferior als 18 mesos - Cost molt elevat - Indicació: en prevenció secundària si hi ha hagut un fracàs terapèutic o contraindicació a les alternatives prèvies i presenta una Dimensió òssia molt baixa (T-score < 4DE). O amb persones que tenen càncer d’ossos per alleugerir una mica el dolor.
- Efectes indesitjables:  Dolor i rampes EEII  Hipercalcèmia  Mareig, cefalea, vertigen ...