17. TRASTORNOS AFECTIVOS (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets TRASTORNS AFECTIUS (DEL ESTAT D’ÁNIM / HUMOR) DEPRESIÓ 1. Epidemiologia i variables sociodemogràfiques Epidemiologia Variables sociodemogràfiques  10 – 20 % de malalts generals  Sexe: Dones trastorns depressius no bipolars  50 % en pacients psíquics  Edat: Els trastorns bipolars comencen més aviat  El 10 % arriba a consulta psiquiàtrica  Estat  La resta estan tractats per metges generals o no tractats  civil: Separació i divorci lligats simptomatologia depressiva. Més homes bipolars  Educació nivell socioeconòmic: Bipolars classes socials altes. Depressió en totes les cultures.
Més freqüent en dones  Feina: Depressió en llocs de treball més alts i més baixos 2. Factors de risc a) Biològics b) Genètics c) Síndrome premenstrual d) Psicosocials 3. Aspectes psicosocials  Personalitat i estil cognitiu  Pèrdues parentals  Suport social: Escassa relació interpersonal sobre tot amb la parella, és un factors de vulnerabilitat i mal pronòstic per a la depressió.
 Esdeveniments de vida: Fets significatius mesos abans de la depressió, els fets són de caràcter negatiu. Els esdeveniments vitals són nombrosos en trastorns bipolars com unipolars i tan freqüent en depressions endògenes com neuròtiques.
 a Factors de la infància: Abusos sexuals, abusos físics, pobre percepció del paper de la família, elevada sobreprotecció i/o baix carinyo paterns en les depressions neuròtiques.
Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets 4. Síndrome depressius  Tristesa : Símptoma nuclear  Ansietat i irritabilitat: Secundaris a l’estat d’ànim  Sentiment de buit o falta de sentiments  Símptomes de pensament i percepció: Bradipsíquia, pèrdua d’autoestima, idees sobrevalorades de inutilitat, hipocondria, desesperança o ruïna. Les idees sempre giren entorn al mateix tema, poden arribar a ser delirants.
 Sentiments de incapacitat o culpa excessiva i inapropiada  Idees de mort: Poden dur a actes autolítics  Pobresa i absència d’idees  Pèrdua d’interès per l’entorn i el futur  Disminució intensificada de les vivències perceptives que poden afectar a totes les esferes sensorials  El temps passa lentament i, fins i tot, es deté  Pot aparèixer plor com a expressió de malestar emocional, o bé, queixar-se de no plorar  Disminució de la capacitat per pensar o concentrar-se: Indecisió  Queixes de disminució de l’atenció i la memòria  Alteracions de la psicomotricitat - Quadres d’inhibició / retràs psicomotor: Fàcies hipo mímica, bradifàsia - Quadres d’agitació amb inquietud psicomotriu  Alteracions del son : Insomni o hipersòmnia  Alteracions de la gana: norèxia / hiperfàgia / apetència per aliments concrets com hidrats de carboni o xocolata  Ritme circadià o estacional. Depressió endògena el major pic el té en primavera o tardor. Millora al vespre.
 Símptomes físics: - Cansament, pèrdua d’energia - Disminució de la secreció salivar - Estrenyiment - Dolors de cap - Impressió de dificultat respiratòria Etc Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets 5. Classificació Depressions psicòtiques - endògenes Depressions reactives – neuròtiques - Al·lucinacions o idees delirants i falta de contacte amb - Personalitat neuròtica, reactiva. Presència de factors la realitat. Absència de factors precipitants.
preicipitants.
- Segons l’Escola de Newcastle són 2 categories separades per un trastorn Segons Kendell són 2 pols d’un continu Síndrome depressius psicòtic – endògen Depressions reactives – neuròtiques Melancolía  Etiopatogènia: herència, factors constitucionals,  Etiopatogènia: personalitat sana o melancòlica afectiu, factors psicosocials, personalitat neuròtica Trastorns de desenvolupament  Inici: Brusc (primavera – tardor)  Inici: Variable  Curs: Fàsic  Curs: Continu (fluctuacions)  Afectivitat bàsica: Tristesa vital  Afectivitat bàsica: Tristesa - ansietat  Ritme diürn: Millora vespertina  Ritme diürn: Empitjorament vespertí  Son: Despertar precoç  Son: Insomni inicial  Psicomotricitat: Inhibició – agitació  Psicomotricitat: Absència de trastorns marcats  Idees delirants: Possibles  Idees delirants: Absents  Suïcidi: Possible (10 – 15 %)  Suïcidi: Excepcional  Història familiar de trastorn afectiu: Freqüent  Història familiar de trastorn afectiu: Rara  Anàlisi estructural: Ruptura biogràfica. Falta de  Anàlisi estructural: Continuïtat biogràfica, cerca de contacte i ressonància afectiva.
contacte  Terapèutica: Resposta positiva a TEC i  antidepressius. Psicoteràpia inoperant.
Terapèutica: Resposta negativa a TEC i relativa a antidepressius. Psicoteràpia indicada.
 Resposta a placebo: Nul·la   Hipomania farmacògena: Possible Hipomania farmacògena: Absent Resposta a placebo: Al voltant del 40 % Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets 6. Alteracions sindròmiques: Síndrome maníac  Exaltació de les funcions vitals caracteritzat per un estat d’ànim hipertímic o augmentat  L’alegria no es normal, és patològica i invadeix totes les funcions psíquiques  L’estat d’ànim pot ser expansiu o irritable  Important sensació de benestar, se senten superiors  Disfòria  Labilitat emocional  Alteracions de la psicomotricitat  - Hiperexpressiu - Inquiet - Intranquil - En ocasions té quadres d’agitació motora Llenguatge: Verborreic, frases encadenades per associacions de sons, rimes o jocs de paraules  Pensament: Taquipsíquia, fuga d’idees, idees de grandesa, augment de plans, alta autoestima i egocentrisme.
 Pensament: Símptomes psicòtics, tan deliris com al·lucinacions (50 – 75 %)  Augment de les sensopercepcions: hiperestèsia sensorial  Trastorns del ritme son – vigília: Disminució de la necessitat de son  Hiperfàgia: Sense augment de pes per la hiperactivitat  Alteracions cognitives: Atenció i concentració.
 Hipermnèsia selectiva: Facilitat d’evocació de records positius  Alteració del judici crític de la realitat, no té consciència de la malaltia, incapacitat per prendre decisions de manera organitzada i racional  Aspecte: Roba vistosa i amb colors, solen maquillar-se o arreglar-se en excés. En ocasions descuiden el seu aspecte personal i porten combinacions de roba extravagants.
 Comunicació: Intrusius, indiscrets, hiperexitats, poden ser agressius o amenaçants  Desinhibició sexual Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals 7. Trastorns afectius : CIE – 10 Mar Busquets Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets 8. Trastorn depressiu major recurrent a) Dos o més episodis depressius majors. Per ser considerats episodis separats, ha d’haver-hi un interval de, com a mínim, 2 mesos consecutius en els que es compleixen els criteris d’episodi depressiu major.
b) Els episodi depressius majors no són millor explicats per trastorn esquizoafectiu, i no es sobreagreguen ni a esquizofrènia, ni a trastorn esquizofreniforme, ni a trastorn delirant, ni a trastorns psicòtica sense especificació.
c) Mai hi ha hagut un episodi maníac, un episodi mixt ni un episodi hipomaníac. Aquesta exclusió no s’aplica si tots els episodis tipo maníac, tipo mixt o tipo hipomaníac són inclosos per substàncies o tractament, o es deuen a efectes fisiològics directes d’una malaltia mèdica general.
...