Present and future of tissue section based techniques (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Recerca Mèdica Translacional en Oncologia
Año del apunte 2016
Páginas 15
Fecha de subida 22/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Recerca mèdica translacional en Oncologia TEMA 13. PRESENT AND FUTURE OF TISSUE SECTION BASED TECHNIQUES: MOLECULAR PATHOLOGY IN ONCOLOGY 1940s: microscòpia electrònica que ens permet veure dins de les cèl·lules perquè amb el microscopi òptic nomes ens permet identificar cèl·lules.
Immunoquimica: diagnòstic i descobriments.
1990s: era molecular.
Current techniques applied to molecular pathology. Un gen- una malaltia - Immunohistoquímica - Southern blot - Dot blot /Reverse dot blot - Reacció de cadena polimerasa - SSCP/DGGE - RT-PCR - Seqüenciació DNA - TaqMan, real time PCR - Invader assay - Hibridació in situ 129 Recerca mèdica translacional en Oncologia Tissue section based techniques Sabem on està l’expressió del RNA o proteïnes. SI volem mirar una via d’estrès hem de fer molts western blots per mirar què participa en aquesta cascada.
Target citoplasma: OFF Target nucli: ON High trhoughput screening: tenim diferents mostres del mateix i podem tenir molta més informació de totes les vies. Ens permet veure biomarcadors in vivo.
Aquetes tècniques afegeixen informació important als estudis d’expressió gènica: distribució topogràfica, tipus cel·lular, compartiment subcel·lular. Són tècniques cost-efectives.
Multiplex mRNA detection Hibridació in situ.
En una secció podem mirar que no es solapin l’expressió de gens. Podem utilitzar diferents tècniques en la mateixa secció. Podem utilitzar diferents marcadors per identificar la cèl·lula diana.
El RNA no codificant no es tradueixen a proteïnes. Si volem mirar en quin tipus de cèl3lules s’expressa un RNA o mirem a través dels miRNA.
Podem veure per exemple que el RNA s’expressa en les cèl·lules normals i es sobreexpressa en les cèl·lules tumorals.
130 Recerca mèdica translacional en Oncologia Imatge També podem fer combinacions de proteïnes, amb immunofluorescència. Es poden caracteritzar factors. Bcl-6 importants en el desenvolupament limfoide i dels fol·licles.
Quantum dots of increasing size emit at diferent colors Poden reproduir el espectre de la llum.
Q-dot S-A conjugats Es poden combinar diferents marcadors com els marcadors de proliferació, de cèl·lules T, proliferació...
131 Recerca mèdica translacional en Oncologia Molecular Pathology tissue section based Una patologia molecular ha d’estar basada en un teixit. On ha començat el càncer? Primer s’ha de mirar el tumor.
132 Recerca mèdica translacional en Oncologia BRAF mutation in melanoma Està expressada en diferents tipus de càncer. En el melanoma hi ha sensibilitat als inhibidors de BRAF i MEK. NO hi ha teràpies, no es pot curar. Té un paper important aquí.
BRAF mutation in non-samll cell lung càncer Braf ovarian càncer 10% dels càncers d’ovari 133 Recerca mèdica translacional en Oncologia Colorectal càncer 8-10% Imatge Segons la mutació que tingui el pacient la teràpia haurà de ser diferent. El millor es el paraigua, es fan assaig per cada tipus comparant els controls amb els malalts.
134 Recerca mèdica translacional en Oncologia Tumor heterogenity En un càncer de mama tenim diferents àrees: carcinoma in situ, no té habilitat d’envair i metastatitzar però hi ha altres àrees que són necròtiques.
Necrosi and partial involvement Necrosi difusa.
Why pathologists? Molecular subtypes of DLBCL No tots els pacients son iguals. Es poden identificar 3 grups diferents en el limfoma que són rellevants perquè tenen diferent presentació del genoma.
135 Recerca mèdica translacional en Oncologia The consensus molecular subtypes of colorectal càncer CMS3: sensible a l’estrès metabòlic.
The molecular subtypes of prostate càncer Almenys hi ha 7 subtipus de càncer de pròstata Overall survival of patients with lymphoma Ç 136 Recerca mèdica translacional en Oncologia Biological prognostic paràmetres Mantell cell limphoma: els més proliferatius són els més agressius. Com més proliferació més agressiu serà el tractament.
Limphoma fol·licular: el millor marcador pronòstic mirem els gens que venen de les celuls T o macròfags.
DLBCL: es una malaltia heterogènia IGVH gene mutations and Zap70 expression in CLL CLL: bé d’una cèl·lula B hipermetilada.
137 Recerca mèdica translacional en Oncologia Molecular pathology personalized healthcare Durant l’últim any s’han trobat mutacions de diferents tipus de càncer.
- Her2 neu i càncer de mama - K-ras i càncer de colon - EGFR i carcinoma pulmonar - EML4-ALK i carcinoma pulmonar - Braf i melanoma metastàsic BCR-ABL Imatinib L’objectiu és saber les malalties en que es desconeixen que desenvolupa la malaltia, quins drivers.
138 Recerca mèdica translacional en Oncologia Lung adenocarcinoma: overlap of mutations Rapid Integration of FISH Single fusion. Es marquen els llocs de trencament de la fusió.
ALK no s’expressa mai en les cèl·lules adultes, només en les cèl·lules embriogèniques i ....
La cèl·lula tumoral té aquesta translocació i fa que es sobre expressi el gen.
Terapia personalitzada pel AKL redueix significament la mida del tumor.
139 Recerca mèdica translacional en Oncologia Biology of melanoma Cell growth and survival. The role of BRAF El melanoma es addicte a la senyalització de BRAF. Si utilitzem un target terapy que bloqueja la mutació en el BRAF. Llavors la cèl·lula es mor. Es redueix el tumor i s’augmenta la supervivència.
Mutated BRAF. The role of V600 140 Recerca mèdica translacional en Oncologia Vemurafenib inhibits BRAF V600 Grafic NO tots els melanomes són el mateix. Això funciona en els melanomes que no estan associats al dany pel sol.
141 Recerca mèdica translacional en Oncologia Histological transformation Progression: passar del estadi I a II, III, IV...
Els pacients amb càncer també fan transformacions cosa comú a leucèmies i limfomes. Els pacients poden estar curats però poden recaure.
Tenim un pacient amb un limfoma i es transforma a una malaltia greu com el DLBCL. Totes les leucèmies tenen la mateixa cèl·lula mutada.
142 Recerca mèdica translacional en Oncologia Detection of residual disease Un pacient té milers de cèl·lules tumorals a la sang, el tractem i baixen les cèl·lules tumorals. Si podem trobar una cèl·lula sola que esta circulant, tindrem una recidiva. Aquest pacient pot tenir resposta clínica però no està en molecular remissió.
Quantification of EGFR mutations in plasma of NSCLC patients Això es una estratègia de càncer de pulmó, pot tenir una mutació A EGFR i es va tractar al pacient amb el TKI específic per aquest factor. A temps 0 tots els pacients van tenir una remissió però després es va veure alguns pacients que estaven recaient durant la teràpia.
Alguns pacients van curar-se. Es poden produir casos on les cèl·lules siguin resistents al fàrmac.
Algunes mutacions es silencien però en surten de noves i son les responsables de la recaiguda.
Early detection. IHC detecting NPHCC patients Miss-match repair.
Patholgy evolution S’ha passat de mirar la morfologia (autòpsies) a patologia molecular i genètica. Es fan diagnòstics amb evidencia que ve dels teixits.
143 ...