Ejercicios ejemplo de Reguladores Lineales (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura CESA - Circuits Electrònics i Sistemes d'Alimentació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

u'ry o¿ & Vf Ito I r¡l : o'6V 13\= co¿¿iernte clo- ccerqtrrr + : 4oU VU= o'5V , To¡oU- 25'c , Rt- ba V¡n 9 Vr"f={'Z5V , -Ii o, Vo em árr¡.rñ & Vo= U,"r + Q.s{t* + in * un vc^(or : W) ( ft.,-= = Vrr+ U,* Vo = 5V- 4oer.) ?tunc¡q üsipado. afi {,^nq.in ?*r, = V,'T,N ,q^ = 45ooc- U, R/ar) + R,T, 6= l'25 (lrR'/,ou)r Rr.5o¡ Ul f od5= 5o¡A S,^- Xiclw y &t reTu€«ür, Aek,6¡6¡ tp.(or f,'" gr,.¡ ¡cs,s&n¡'crs Vq,, f*' & -+ fta , k r ,fr, Voor. TAD: = Zlt+K¡t e = / I,* = Vr : V,r-Vú = q'5V Y"-Vr,+ : z'+5V + Rz .
?*u Vour c S)re( Ib Dv ; f sur = I,ru _ aRDf __ _UL tIb R3 , hqkrrns XcL un -TADj ouT J*, 4 BTu, Vr '-- fo o ---¡ rb= (Lrilo'lrL /or= A 4ot 'o c) Ccrr&cr'oo fi3 fl'lloo I fr.. q*. no se q{^arne regu0c.dn >-'- sin nadlado r , * Erp - er' q^.lelr'or . y ft. = rs t[,l/r V,n = foV {- Vc Crrrga (Vu) t R,= Lott, \=?fc =Z'5V (b.rt¿f") ltLát, Ioa¡ =6olA ,Um=U $r.= 5§'c/U y 0r= E"c tW Vr.+- q) Tu e/n {u.nci6n da- Vr.$ , (" To = IRDrs "t Int: Vref 'Rr .L, -- b¡ tt4i'nírno vqfi,r V,* W cotre.lo f,lu-(ornmiQrnLc ' ÉN=lo N,N' c) y 1*p.
Pr+w'qq d¡>ird.^ ?.1,p = Tl = T*+ Oro'P*r, V,, r,n - V*r (t dQ- 6'15V unión.
-r"".¡ - V^r' acvr = {.ov u'tz A - =E 4'75 (o'rz-5rg )-S'Stl .l¡n=tt-orüJ ...