Recull preguntes examen final Dr. Miñana Blocs 4-5 i General (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 2º curso
Asignatura Microbiologia I
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 14

Descripción

Preguntes d'examen final del Dr. Miñana

Vista previa del texto

Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2014-2015 Recull preguntes examen final Dr. Miñana Blocs 4-5 i General -Bloc 4 1. Definiu els diferents mecanismes de transferència horitzontal d’informació genètica i expliqueu en detall un cas concret.
2. Quins elements genètics pot tindre un bacteri? Expliqueu-los breument.
3. Característiques i tipus de plasmidis. Com es poden transferir? 4. La variabilitat genètica es pot adquirir mitjançant mutacions. Quin altre mecanisme de variabilitat genética coneixeu? Expliqueu aquest altre mecanisme detalladament.
5. Què pot ocórrer si un DNA estrany entra al citoplasma d’una cèl·lula bacteriana? Quina pot ser la procedència d’aquest DNA? 6. Hi ha diferents mecanismes de resistència als agents antimicrobians, però quin tipus de transmissió d’aquestes resistències és especialment preocupant (o crític)? Expliqueu aquest tipus de transmissió.
7. Expliqueu la transducció generalitzada.
-Bloc 5 1. Expliqueu breument quines formes estructurals poden tindre els virus.
2. Mitjançant un dibuix d’un virió animal, nomeneu tots els seus possibles components i llur naturalesa. Quins components estan relacionats amb la infecció i la classificació dels virus? 3. Expliqueu breument quins tipus d’infecció poden causar els virus.
4. Responeu breument les següents qüestions relacionades amb la Virologia: a. Nomeneu 3 característiques bàsiques: b. Nomeneu 3 formes estructurals: c. Nomeneu, per ordre, 5 possibles components d'un virió: d. Nomeneu, per ordre, 6 etapes del cicle d'un virus: e. Nomeneu 3 de les característiques emprades en la classificació taxonòmica dels virus: f. Nomeneu 3 efectes citopàtics: g. Nomeneu 2 antivírics i contra quin virus actuen: 5. Quines poden ser les dianes dels fàrmacs antivírics? Citeu-ne tres exemples -General 1. Descriviu com aïllaríeu, cultivaríeu i conservaríeu de manera òptima un bacteri quimioheteròtrof, psicròtrof, halòfil moderat, anaerobi facultatiu i alcalòfil a partir d'una mostra de fang.
2. Definiu els següents conceptes: a. Arqueu: b. Colònia: c. Medi nutritiu: d. Liofilització: e. Anaerobi aerotolerant: f. Biopel·lícula: g. Halòfil: h. Turbidòstat: i. Mutant auxòtrof: j. Transducció: Unybook: jmartiarques75 Farmàcia UB 2014-2015 3. Relacioneu les paraules de les dues columnes posant el número corresponent: 4. Completeu la taula següent (indicant-hi sobre quin tipus de microorganisme i diana actuen els diferents antimicrobians): ...