EPImidiologia (2017)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Instruments dels Estudis de la Salut
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 04/07/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

SILVIA HUESCAR VILLOLDO NIUB: 16249693 EXERCICI 2 1. Calcular la Sensibilitat, Especificitat, Valor Predictiu Positiu i Valor Predictiu Negatiu pel Papanicolau. Comentar els resultats Total dones: 1365 PAP += 71 Biopsia= 29 Biopsies += 54 ( 25+29) PAP PRESENT AUSENT TOTAL POSITIVA VP = 29 FP = 42 VP+FP = 71 NEGATIVA FN = 25 VN = 1269 FN+VN = 1294 TOTAL VP+ FN = 54 FP+VN = 1311 Sensibilitat = VP/ VP+ FN • Sensiblitat = 29/ 25 + 29 = 0.53 * 100 = 53.70 % Especifitat = VN / VN + FN • Especifitat = 1269 / 1311= 0.96 *100 = 96.79 % Valor predictiu positiu = VP / VP+FP • Valor predictiu positiu= 29/ 71 = 0.40 *100 = 40.84 % Valor predictiu negatiu = VN / VN + FN • Valor predictiu negatiu = 1269 / 1294 = 0.98*100 = 98.06 % 2. Calcular la Sensibilitat, Especificitat, Valor Predictiu Positiu i Valor Predictiu Negatiu del test DNA oncogènic pel virus papil·loma humà. Comentar els resultats Total dones : 1365 VPH + : 123 Biopsies + : 46 Biopsies : 54 PAPIL.LOMA HUMÀ POSITIVA PRESENT AUSENT TOTAL VP= 46 FP = 77 VP + FP = 123 NEGATIVA FN = 8 VN = 1234 FN+VN = 1242 TOTAL VP+ FN = 54 FP + VN = 1311 Sensibilitat = VP/ VP+ FN • Sensibilitat = 46 / 54 = 0.85 * 100 = 85.18 % Especifitat = VN / VP + FN • Especifitat = 1234 / 1311 = 0.94*100 = 94.12 % Valor predictiu positiu = VP / VP+FP • Valor predictiu positiu = 46/ 123 = 0.37 *100 = 37.39 % Valor predictiu negatiu = VN / VN + FN • Valor predictiu negatiu = 1234/1242 = 0 .99*100 = 99.35% 3. Comparar els indicadors de les dues proves i comentar els resultats.
SENSIBILITAT PAP PAPANICOLAU 53.70 % PAPIL.LOMA 85.18 % ESPECIFITAT 96.79 % 94.12 % VPP 40.84 % 37.39 % VPN 98.06 % 99.35 % Els indicadors de les dues proves si agafem el parametre mes important del cribatge que es Valor predictiu positiu ens mostra que a les Pap es del 40. 84 % mentres que a la prova del test oncologic de Dna del papil.loma humâ va ser del 37.39 %.
Això ens indica si agafem la denificiçió de Valor predictiu positiu : mideix l’eficaçia real d’una prova. Probabilitats de resultats de tenir una enfermetat despres d’haber conegut el resultat de la prova diagnostica. Depenen del % d’una població que esta afectada per una determinada patología.
Podem dir que aquesta prova es la mes important per els profesionals de la Salut, i al donar baix en els dos casos tendrían que fer unes altres proves per confirmar els resultats.
Un altre indicador que ens crida l'atenció és el de sensibilitat. A la prova del Pap és del 53.70%, mentres que a la del papil·loma huma és del 85.18%; aquests resultats ens indiquen que si ens centrem en la defició de sensibilitat: La sensibilitat ens indica la capacitat del nostre estimador per donar com a casos positius els casos realment malalts; proporció de malalts correctament identificats. És a dir, la sensibilitat caracteritza la capacitat de la prova per detectar la malaltia en subjectes malalts.
Això vol dir que el cas de les proves realitzades per al papil·loma huma el 85.18% de les dones van ser identificades com a portadores de la patolgia, mentre que el les proves del Pap només el 53.70% van ser indentificades.
Els altres dos indicadors no hi ha massa diferencia entre ells.
...

Tags: