Exercici 3.14: Congelats Selectes, S.A (Consesa) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 3.14. CONGELATS SELECTES, S.A (CONSESA) a) El BAIT previst pel 20x3. 𝑩𝑨𝑰𝑻 = 125.000 · 7 + 250.000 · 5 − 125.000 · 4 − 250.000 · 3 − 840.000 = = (875.000 + 1.250.000) − 500.000 − 750.000 − 840.000 = = 2.125.000 − 2.090.000 = 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎€ b) El PM en unitats suposant que es manté la porció entre el número de unitats venudes de cada plat. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 125.000 + 250.000 = 375.000 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 125.00 1 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎 = = 375.000 3 250.00 2 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑝𝑎 = = 375.000 3 𝑀𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 1/2 = 3 1 2 𝑴𝑪𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑻 = · 3 + · 2 = 𝟐, 𝟑𝟑 €/ 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 3 3 840.000 𝒏𝑷𝑴 = = 𝟑𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 2,33 c) El PM en els següents casos: a. Si només es ven vedella: 𝐶𝐹 840.000 𝑉𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎: 𝑃𝑀 = = = 𝟐𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 7−4 7 · 280.000€ = 𝟏. 𝟗𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ b. Si només es ven escalopa 𝐶𝐹 840.000 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑝𝑎: 𝑃𝑀 = = = 𝟏𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 5−3 5 · 140.000€ = 𝟕𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ c. Representar els dos casos anteriors mitjançant el gràfic benefici – activitat. 𝑀𝑖𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 1/2 = 3 𝑛kl mnonppq = 840.000 · 1 = 280.000 3 𝑛kl nrsqptuq = 840.000 · 2 = 560.000 3 d) Suposant que es vengués 90.000 unitats d’escalopa i 270.000 unitats de vedella: a. Calcular el BAIT. 𝑩𝑨𝑰𝑻 = 90.000 · 5 + 270.000 · 7 − 90.000 · 3 − 270.000 · 4 − 840.000 = = 𝟏𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ b. Calcular el PM amb aquesta proporció entre plats venuts. 1 3 𝑴𝑪𝑷𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑨𝑻 = · 2 + · 3 = 𝟐, 𝟕𝟓 €/ 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 4 4 840.000 𝒏𝑷𝑴 = = 305.454,5 ≈ 𝟑𝟎𝟓. 𝟒𝟓𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 2,75 3 𝑉𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎: 305.455 · = 𝟐𝟐𝟗. 𝟎𝟗𝟏 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 4 1 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑝𝑎: 305.455 · = 𝟕𝟔. 𝟑𝟔𝟒 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 4 e) Suposem que els costos fixes els repartim de la següent manera: vedella 510.000 euros; escalopa 330.000 euros. a. Calcula el PM per cada producte. 𝐶𝐹 510.000 𝑉𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎: 𝑃𝑀 = = = 𝟏𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 7−4 7€ · 170.000 = 𝟏. 𝟏𝟗𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ 𝐶𝐹 330.000 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑝𝑎: 𝑃𝑀 = = = 𝟏𝟔𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 5−3 5€ · 165.000 = 𝟖𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎€ b. Quin és el PM total en aquest cas? Perquè no coincideix aquest total amb el dels apartats b) i c)? 𝑷𝑴 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑷𝑴𝑽𝒆𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 + 𝑷𝑴𝑬𝒔𝒄𝒂𝒍𝒐𝒑𝒂 = 170.000 + 165.000 = = 𝟑𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 El punt mort a l’apartat b) és de 360.000unitats en total, i en l’apartat c) de 420.000 unitats en total. Podem observar com el punt mort trobat, 335.000 unitats en total, no coincideix amb els del apartat b) i c). Això és degut a que s’han utilitzat uns costos totals diferents. A l’apartat b) costos fixos segons la proporció i, en canvi, en el c) hem agafat els costos fixes iguals per els dos plats. ...