TEMA 1.2 ESTRATEGIA EMPRESARIAL (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Recursos Humanos
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

DECISIONS QUE AFECTEN A L’EMPRESA EOP: Estratègia, Organització, Persones.
1. ESTRATÈGIA EMPRESARIAL Propòsit de l’empresa  crear valor econòmic o social mitjançant una proposta de valor que es pugui assolir amb una estratègia.
Estratègia saber com utilitzar els nostres recursos tenint en compte el nostre entorn i objectiu.
 Una pauta de futur: l’estratègia és el que ens guia en el moment present per assolir en el futur la nostra fita de creació de valor = orientació teleològica.
Les persones treballen millor quan coneixen la finalitat de perquè fan allò. Quan no ho coneixen  problemes de productivitat.
 Elecció davant de cruïlles: no pots intentar-ho fer tot a la vegada.
 Barreja entre oportunitats (entorn) i voluntat/capacitats/desitjos (intern)  Estratègiques genèriques de Michael Porter - Diferenciació de producte  posicionament - Lideratge de costos  economia d’escala, preus baixos - Segmentació de mercat: nínxol empresarial  adreçat a un client específic.
 Models de valor diferencials: diferencia estratègica entre Apple i Microsoft Apple utilitza l’estrategia de diferenciació de producte (dedicat a la tecnologia + disseny gràfic), en canvi, Microsoft utilitza l’estrategia de costos (dedicat al usuari).
APPLE MICROSOFT Intersecció tecnologia i humanitats Intersecció persones i maquines Sistema integrat i “tancat” Sistema modular i “obert” Èmfasi en l’experiència Èmfasi en la tec  Mapa de creació de valor o “negoci”  crear-lo per poder arribar a la nostra meta.
 La competència  s’ha de definir quina es la nostra competència. Actualment ja no competim únicament contra les persones, si no que competim amb el mon que ens envolta, incloent la tecnologia.
 Transformar-la en acció  Tendències socials (impacte tecnològic) Estratègia formal vs emergent  2 maneres de crear estratègies - Formal: implica procés amb una seqüencia de passos que s’han de portar a terme per obtenir-la. Ha estat planejat de manera conscient. Forma racional.
- Emergent: mitjançant la pràctica, vas creant i adaptant l’estratègia. Forma espontània, proper al concepte de serendipia.
Estratègia global, negoci i funcional  la funcional sempre ha d’estar al servei de l’estratègia general de l’empresa.
- Global: implica a què ens volem dedicar com a negoci, com volem respondre a les demandes del nostre entorn.
- Negoci: orienta la manera concreta com volem assolir els nostres objectius, sovint diferenciant-los de la nostra competència per a cada nivell de la nostra activitat.
- Funcional: caracteritza un àmbit concret. L’estratègia de RRHH es sempre una estratègia funcional  determina de quina manera han de contribuir les persones a l’estratègia de negoci de la nostra empresa.
Nivells estratègics    - Missió empresa: la seva raó de ser, delimita a què ens dediquem i què volem aconseguir.
- Visió empresa: a que aspirem a convertir-nos en un futur proper.
- Objectius: 3 etapes per arribar a aconseguir l’estratègia Generals o estratègics: manera concreta com pensem assolir la nostra missió, la fan tangible.
Tàctics o operacionals: manera concreta com a partir de l’organització i les persones assolim els objectius generals.
Personals: com contribuir personalment en l’assoliment dels objectius operacionals.
PESTELI: tècnica per explorar l’entorn. Es un acrònim, format amb tots els elements que ens poden influir  Polític, Econòmic, Social, Tecnològic, Ecològic, Laboral, Industrial. (+Altres).
La matriu DAFO 1.
2.
3.
4.
Estratègia ofensiva: potencia els punts forts per aprofitar les oportunitats.
Estratègia defensiva: potencia els punts forts per defensar-me de les amenaces.
Estratègia adaptativa: superar els punts febles per aprofitar les oportunitats.
Estratègia supervivència: superar els punts febles per defensar-me de les amenaces.
Articulació estratègia  5 forces de Michael Porter (1980)  Nous competidors: competència futura  Poder negociació de compradors  Poder negociació proveïdors  Amenaça entrada productes substituïts  Competidors actuals 3 estratègies genèriques  Costos: fer les coses més barates  Qualitat del producte: fer les coses millor.
 Innovació: fer les coses diferents Cadena de valor  la competència distintiva és en quin àmbit són millors que la nostra competència i en deriva l’avantatge competitiu.
 Activitats primàries: creació física del producte.
 Activitats secundaries o transversals: tot allò complementari a la creació del producte.
Mapes estratègics  implica relacions causals per convertir intangibles en beneficis.
Llençol de negoci  entendre que es el que et fa o farà diferent davant de la competència.
Blue Ocean  diferenciació de Porter posada al dia: cal crear la demanda en base a la innovació, no defensar-se de la competència (red ocean).
Theory U  construir escenaris possibles de futur i generar respostes possibilistes per fer front a aquests escenaris.
Context d’una organització: tot allò que l’envolta, ens pressiona i condiciona profundament el nostre marge de maniobra. Qualsevol empresa té un context extern i intern: congruència entre allò que oferim i allò que ens demanen.
Diferenciar tots els agents de l’empresa: clients, stakeholder (inverteixen), constituent (no inverteixen, exemple el votant), agent regulador (ens poden obligar a fer les coses, exemple l’estat), agent interessat i agents externs.
VUCA  Volatilitat, Incertesa, Complexitat i Ambigüitat.
1. Anticipar les tendències que modelaran l’entorn.
2. Entendre les conseqüències d’aquestes tendències.
3. Comprendre la interdependència de totes les variables en sistemes locals (“Wicked problems” 4. Respondre amb noves propostes de valor a les oportunitats rellevants.
...

Tags: