Resum Articles Examen 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Estructura periodística en multimèdia i interactius
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 23/10/2014
Descargas 15

Vista previa del texto

LECTURES 1. LONG TAIL – FRANCIS PISANI - Cultura de la diversitat Rentable gràcies a Internet Democratització de la producció i la distribució Nínxol de mercat (no substitueix al mercat tradicional, comparteixen escenari) Entrem en una economia d’abundància relativa “Paradoxa de l’elecció”  tenim massa per triar, produeix un efecte negatiu Més eficàcia: els usuaris proven el producte. En comptes de preveure els errors, es mesuren 2. PUTAS Y PERIODISTAS – DAVID JIMÉNEZ - Implantació del periodisme de baix cost La crisi falta el respecte a professionals i lectors 3. PERIODISTAS 2.0 - El periodista com a xarxa social (multitask) Periodista com a marca (autoedició) Futures redaccions: estructura més petita i eficient. Periodistes permanentment connectats (virtual i físicament) Redaccions com a xarxes socials Desapareixen els intermediaris i les barreres entre autor i públic 4. LA MUERTE EN DIRECTO – IBAN CAMPO (El País) - Qüestiona el periodisme ciutadà Possible gràcies a Internet i el periodisme ciutadà (Tejedor) 5. DE LA PIRÀMIDE INVERTIDA AL HIPERTEXT – RAMÓN SALAVERRÍA - - S’innova en aspectes tecnològics relacionats amb la gestió documental i els aspectes comercials i d’interactivitat NO s’innova en les tècniques professionals  estancament. Els avenços tecnològics no van acompanyats d’una evolució de les rutines professionals L’aposta de les empreses editores per la premsa digital és molt tímida El diari de paper i el digital no són complementaris sinó competidors Problemes principals: o Els periodistes escriuen a Internet però no per Internet o Problemes amb la referència temporal o Problemes amb els titulars creatius o Problemes en l’ús d’hipertextos (“mite de la caixa de Pandora”) Hipertext: o Posa per primera vegada en mans del lector la possibilitat d’ampliar la contextualització documental o Material documental i actualització informativa constants 1 6. CIBERPERIODISMO Y WEB 2.0 – TEJEDOR - - - - - Rapidesa en l’elaboració de missatges. Gestionar continguts elaborats per ciutadans i recursos que ofereix la xarxa, articular missatges ciberperiodístics...
Tothom pot ser emissor però no periodista Prioritat d’Internet: la prioritat ja NO és l’audiència massiva ni crear nous continguts.
Ara és aprofitar els continguts ja existents o Augment de les microaudiències  públic reduït o Augment de la participació ciutadana  l’usuari es converteix en actorlector o Ruptura del monopoli informatiu Usuari: principal actor i protagonista d’Internet. Abans, el més important eren els continguts. Ara és l’usuari Alfabetització digital: utilització de la tecnologia i la comunicació digital i xarxes per accedir, integrar, crear, avaluar informació per a poder funcionar en una Societat del Coneixement.
Alfabetització periodística: saber llegir, escoltar, qüestionar, escriure, inventar...
Periodisme Mashup: combinació de recursos de la web social amb una finalitat ciberperiodística. Construcció d’itineraris o rutes de naturalesa hipertextual que condueixen a un contingut on-line ja existent en altres plataformes col·laboratives.
Ciberperiodista com a gestor i filtre. Atent a l’actualitat informativa. Arquitecte de continguts: dissenya itineraris informatius i dibuixa camins per recórrer, conèixer i comprendre l’actualitat.
7. PERIODISMO MASHUP – TEJEDOR - Utilitza contingut de més d’una font La tecnologia ha anat per davant dels continguts Web social o Web 2.0  destinades als usuaris. Canvi constant tant pels gestors com pels usuaris, que adquireixen el rol d’editors.
Mashup: aplicació web híbrida. Crea un nou servei complert Periodista: construcció d’itineraris hipertextuals que condueixen a continguts online ja existents a altres plataformes.
Periodisme mashup: desplaçament d’aplicacions virtuals amb finalitats comercials, publicitàries,... al terreny informatiu. Nova concepció del multimèdia.
8. QUÈ ÉS WEB 2.0 – TIM O’REILLY - Fer ús del autoservei del client i de la gestió de dades per arribar a tota la web, als extrems i no només al centre.
BitTorrent: principi dominant de la Web 2.0  el servei millora automàticament quant més gent el faci servir Aprofitar l’intel·ligència col·lectiva (part essencial de la Web 2.0)  hipervínculos, participació de l’usuari...
Folksonomy: estil de classificació col·laborativa de llocs web utilitzant paraules clau (etiquetes) Si un lloc o producte confien en la publicitat per aconseguir l’impuls necessari, NO són web 2.0 Les externalitats de la xarxa derivades de les contribucions del usuari són la clau pel domini del mercat a la era de la Web 2.0 Augment del Blogging 2 - - - RSS: permet que algú no només enllaci amb una pàgina sinó subscriure’s a la mateixa, rebre notificacions cada cop que la pàgina canvia  “web incremental” o “web viva” Els usuaris afegeixen valor. Són co-desenvolupadors Web 1.0 vs. Web 2.0: competició entre models de negoci, no entre llocs web Models de programació lleugers Disseny per ser “hackejats” o “recombinats”. Reutilització. Poca producció de la propietat intel·lectual Software NO limitat a un sol dispositiu Web 2.0. Patrons de disseny 1. The Long Tail 2. Les Apps es basen en les dades 3. Els usuaris afegeixen valor 4. Externalitats de la xarxa per defecte 5. Alguns drets reservats. Barreres d’adopció baixes  beneficis. Llicències amb les mínimes restriccions possibles 6. Beta etern. Involucrar els usuaris 7. Cooperar, no controlar. Reutilitzar serveis de dades d’altres 8. Software no limitat a un sol dispositiu Ajax: Conjunt de tecnologies utilitzades per Google 3 ...