Tema 6: Empresa informativa i organització de redaccions (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Fonaments del Periodisme
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA6: EMPRESA INFORMATIVA I ORGANITZACIÓ DE REDACCIONS Empresa informativa Té la finalitat de satisfer la necessitat d’informació d’altres persones. Àrees: Redaccional – PERIODISTES, Administrativa, Tècnica, Creativa/innovació. 2 línies d negoci: Venda del producte propi, Venda de publicitat Tipus d’empresa informativa Economicista: busca el benefici econòmic. Tipus més habitual. Cultura (molt / massa) comercial. Estatal: pública: tendència a la baixa. L’estat actua quan la iniciativa privada no ho fa. És 1 servei públic. Solidària: La informació com a servei.Àmbit petit o local / Associacions El poder d’informar Més enllà de la finalitat economicista: Capacitat d’influir en persones i en institucions Legítim: En règim de lliure mercat. Estat: També competeix si no té monopoli. Influents: New York Times, CNN ...
Noves fórmules per fer informació   Fundacions i ONG’s: Funcionen per projectes S’encarreguen tant de trobar finançament, com de la producció i realització i de la difusió de la informació. Ex.: ruidophoto.com Crowdfunding: Finançament col·lectiu o en massa. A través d’internet i les xarxes socials. Ex. de plataforma: verkami.com/periodisme REDACCIÓ És allò fonamental en l’estructura empresarial d’un mitjà de comunicació. Els REDACTORS son la ma d’obra essencial i especialitzada (necessitat de reciclatge constant i formació contínua).
Son indispensables les polítiques d’incentivació i de motivació del personal. Despeses, despeses, i més despeses… És necessària la identificació del periodista amb l’empresa/mitjà i al revés; hi ha d’haver una complicitat entre el redactor i la empresa.
Pq hi hagi una complicitat entre el redactor i l’empresa son necessàries unes fórmules que garanteixen la independència dels periodistes en la recerca, la elaboració i la transmissió d’informació com els estatuts de Redacció, els codis Deontològics o la clàusula de consciència.
El model ideal de sostenibilitat és la viabilitat econòmica. S’aconsegueix a partir d’unes fórmules: beneficis que garanteixin poder mantenir els nivells de competitivitat informativa, la formació, les condicions de treball, i la compensació econòmica dels professionals. Un equilibri interessos empresarials i professionals  paper capdal de la redacció en l’estrucutura organitzativa i econòmica d’una empresa informativa.
L’organització de les redaccions Selecció i jerarquització: Mitjans grans i petits tenen les mateixes funcions, però als petits se n’han d’assumir més. Seccions: Temàtiques o geogràfiques També hi ha models mixts Organigrama General: Director / Editor, Subdirectors / Directors adjunts, Caps d’Àrea / Redactors en cap, Caps de secció i Redactors.TV i Ràdio: Cap d’informatius (coordina), Locutors / Presentadors i Realitzador Organització de redaccions: staff Tendència a la reducció del personal (avenços tecnològics, motius econòmics). Cadascú ha d’exercir les seves funcions dins l’organització establerta per a que tot funcioni bé. Consells de redacció per a decidir temes del dia.
Competències bàsiques i essencials en un bon periodista Instint per les notícies, sentit de la urgència, adaptabilitat al moment, flexibilitat, recerca d’informació, capacitat de treball sota pressió/tolerància a l’estrès, resolució, capacitat de treball en equip, capacitat de negociació/de diàleg, comunicació oral i escrita, iniciativa i esperit emprenedor, adaptació als canvis, autonomia, creativitat, esperit de superació, presa de decisions, sociabilitat.
Seccions específiques:   Premsa: Disseny / compaginació, fotografia, edició, tancament TV: Assignacions (controla informació de totes les fonts , recepció d’imatges de xarxes internac, reserva espais a xarxes d’enllaços, organitza redacció, gestiona corresponsals i enviats, intercanvia imatges i informacions Balanç econòmic PREMSA: Ingressos (venda d’exemplars, publicitat, atres fonts: impressió, productes diversos, promocions), despeses (personal, producció (paper) i distribució, generals), fatídic (augmentar el tiratge sense incrementar publicitat porta a entrar en pèrdues) TELEVISIÓ/RÀDIO: Ingressos (publicitat comercial i patrocini, taxa o cànon (BBC), finançament públic, altres (venda de programes, lloguer d’instal·lacions), quotes d’abonats com el canal +) i despeses (material tecnològic, programació, personal, promoció, comissions a agencies de publicitat, manteniment).
Integració de redaccions Convergència de mitjans: noves tecnologies, simbiosi entre mitjans tradicionals i internet: García Avilés: “La convergencia periodística es una proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguaje anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una” (2008, p.12).
El periodista orquestra: la polivalència ...