Tema 6. L'execució de les penes (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Dret penal a la pràctica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Dret penal a la pràctica Mireia Xifré Tema 6. L'execució de les penes 1. Ingrés a presó 1. Ingrés per detenció 2. Ingrés a presó com preventiu: després de que existeixin sospites i es compleixin els requisits de la LECrim.
3. Ingrés directe a presó per complir una pena de presó (LC condemnatòria judici oral sentencia condició de penat) 4. Ingrés en situacions de mesures de seguretat Un intern quan es troba al centre penitenciari, en qualitat de penal i consta la documentació corresponent, s’inicia el procés per classificar projecció de futur en la qual es valora les àrees deficitàries i treballar-les amb l’estada a la presó. Per ser una persona amb una preparació superior i afrontar la vida a l’exterior.
2. Classificació dels penats 1. Termini d’observació (2 mesos): Junta de tractament 2.
Proposta de classificació de grau: des de la junta de tractament s’eleva al centre directiu (2 mesos per resoldre i prendre la decisió corresponent) 2.1 Graus de classificació • Classificació inicial: en segon o tercer grau i la tendència és, en la mesura de lo possible, en tercer grau perquè facilita el mandat de l’art. 25 CE, perquè la pena serveixi per rehabilitar al penat amb condicions de portar una vida absolutament normal. Una classificació inicial a primer grau és molt complicat, per penats amb perillositat extrema i inadaptació.
• Primer grau: persones inadaptades i perillositat extrema. Té caràcter excepcional.
o Art. 93 i 94 Reglament Penitenciari: dos modalitats de vida dins del primer grau: Art. 93: situació extremadament perillosa Art. 94: Inadaptació • Segon grau: regim de vida “ordinari”. Persones que no es troben en condicions de viure una vida en semi llibertat, estarà classificat aquí. Presenta dues modalitats de vida: Dret penal a la pràctica o Mireia Xifré Art. 82 (“tercer grau restringit”): a la practica els interns es troben pendents d’accedir en un regim obert.
o • Art. 83: règim de vida en el qual l’intern ha de fer-hi les 8 hores corresponents.
Tercer grau: ja inicialment classificat, per la dinàmica de la situació del tractament, una persona pot progressar perquè te les condicions per viure en semi llibertat.
3. Casos especials • Penes de fins a 1 any: decisió de la junta de tractament que es converteix en executiva.
Pot classificar l’intern en segon o tercer grau.
• Classificació d’un penat de tercer grau que no torna d’un permís: regressió provisional a segon grau.
4. Mesures penals alternatives Objectiu: reinserció social a traves de programes S’apliquen a determinats delictes considerats lleus (abans faltes). Alguns d’aquests: • Conducció de vehicles amb excés de velocitat, sota la influencia de l’alcohol o drogues • Maltractaments Pena directa Suspensió de la pena amb condicions: • Penes presó fins a 2 anys • Penes presó fins a 5 anys en persones drogodependents o amb infermetat mental 4.1 Organització A Girona format per 11 professionals de l’àmbit social: treballadors socials, educadors socials, criminòlegs, psicòlegs i juristes. Fan el seguiment i control de la mesura, i elaboren el pla d’intervenció i informen periòdicament sobre el seu compliment i evolució del penat.
El servei de mesures penals esta realitzat des de l’any 2010. A girona, tarragona i Lleida ho gestiona una entitat diferent que a Barcelona.
4.2 Treballs en Benefici de la Comunitat • Treballs no remunerats Dret penal a la pràctica Mireia Xifré • Programes formatius o e tractament • Utilitat publica i interès social • Jornada no superior a 8 hores (1 jornada = 4h)o • Protecció seguretat social en cas d’accident • Treballs: o Manteniment d’infraestructures i mobiliari urbà o Participació en centres d’atenció a persones grans o Suport a programes de medi ambient o Etc.
4.3 Programes formatius Programes VIDO (violència domestica) VIAL (seguretat viaria) Tractaments ambulatoris o Xarxa de salut mental: CSM, Hospital psiquiàtrics o Xarxa de drogodependències: CAS i comunitats terapèutiques Mesures de seguretat o Internament en centre de: Salut mental Atenció a les drogodependències Centre d’educació especial 4.4 Llibertat vigilada Mesura nova des de la nova reforma del Codi Penal.
Durant el temps de suspensió de la pena, s’ha de fer un seguiment de la persona en els àmbits que es creguin necessaris.
• S’imposa en condemnes de +1 any de presó • Quan es suspengui una mesura de seguretat privativa de llibertat • De 3 a 5 anys 4.5 Oca Obligació de comparèixer davant el servei de mesures penals alternatives Mireia Xifré Delegats de Mesures Penals Alternatives Dret penal a la pràctica Jutjats Penats Entitats 4.6 Característiques del delegat • Escoltar activament • Clima de confiança • Lliure de prejudicis • No jutjar • Personalitat oberta i flexible • Comprensió empàtica • Saber posar límits, respecte • Neutralitat o imparcialitat • Ser perceptiu o intuïtiu 5. TBC 1a entrevista Recerca entitat Signatura compromís Acompanyament Compliment o incompliment Dret penal a la pràctica Mireia Xifré Incompliment Baixa de l'entitat Revocació/Nova causa Continuació ...