T.14-Canvi climàtic i salut (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 14. CANVI CLIMÀTIC I SALUT Un canvi en el clima que pot ser atribuït de forma directa o indirecta a l'activitat humana. Que altera la composició de l'atmosfera i que s'afegeix a la variabilitat natural del clima observada al llarg del temps.
Efecte hivernacle Com que s’augmenten les emissions de gasos, augmenta la capa i la radiació que procedeix de la Terra pot sortir menys i per tant es queda més calor i així augmenta la temperatura.
Si ens fixem en aquesta gràfica veiem les concentracions de diòxid de carboni que hi hagut al llarg dels anys.
A partir del 1950, el nivell de diòxid de carboni augmenta a l’atmosfera d’una forma espectacular.
Quines conseqüències té això? Un augment de temperatura, escalfament global del planeta, tendència a tenir sequeres, precipitacions extremes, ciclons, augment del nivell del mar, acidificació dels oceans i fertilització del diòxid de carboni.
Increment de temperatura: - Increment de temperatura de 0,075ºC per dècada - En els últims 25 anys s’observa un increment de 0,18ºC per dècada - Si s’aposta per un desenvolupament sostenible, les temperatures creixeran 1,8ºC l’any 2100 - Si seguim igual i no adoptem mesures, la T creixerà 4ºC 61 Ètica, medicina preventiva i salut pública Sequeres Si puja la temperatura, també augmenten les zones seques com per exemple a Àfrica, Amazones, Siberia.
També augmenten les tempestes i les inundacions, les precipitacions augmenten d’intensitat.
Acidificació dels oceans El canvi climàtic primer arriba a la terra, quan arriba als oceans es perquè està molt avançat. Les emissions de diòxid de carboni fa que es converteixi en àcid carbónic que s’uneix amb el calci en els oceans i perjudica a les plantacions dels oceans.
Quan tenim CO2 normal, el calci lliure serveix per calcificar i mantenir els coralls i altres estructures marines que hi ha. Si hi ha més CO2, els coralls pateixen erosió i la destrucció és més gran. Això juntament amb l’augment de temperatura comportarà l’extinció d’algunes espècies marines.
62 Ètica, medicina preventiva i salut pública Fertilitzant El CO2 augmenta la fotosíntesi.
Com afecta la salut Tres vies: - Directe: relacionada amb la major freqüència de fenòmens meteorològics extrems (calor, sequera i pluges). Poden produir malalties sobre les persones.
- Indirecte: relacionada amb factors ambientals (vectors, aigües contaminades, pol·lució, al·lèrgens) que augmenta la presència de vectors.
- Estructural: relacionada amb la seva repercussió a nivell social i econòmic (producció d’aliments, distribució d’aliments, mercat laboral, circumstàncies estressants).
El canvi climàtic a través d’aquestes tres vies produeix problemes de nutrició, esgotaments, malalties cardioavasculars, malalties infeccioses...
Aquestes conseqüències a nivell de la salut estan controlades per diferents factors. Tenim els factors ambientals o els factors d’adaptació.
Lluitar contra la pobresa és el millor perquè les conseqüències són menors en els països més desenvolupats si per exemple passa una inundació o un terratrèmol.
Factors mediadors o moduladors - Factors geogràfics: illes, països que basen la seva economia amb l’agricultura, control de vectors dèbil, ...
- Estat de salut de la població (prevalença VIH, diabetis, malaltia cardiovascular...) - Edat: nens (més sensibles a la calor, desnutrició), avis (capacitat més limitada fer front a temperatures extremes, menys mòbils, més aïllats).
63 Ètica, medicina preventiva i salut pública - Gènere: dones embarassades (més vulnerables a la calor i malalties), altres diferències depèn de les cultures.
- Factors socioeconòmics: pobresa més mortalitat.
- Infraestructures sanitàries i de salut pública.
Impacte directe del canvi climàtic a la salut Temperatura extrema: si la temperatura corporal puja per sobre de 38ºC (esgotament per calor), s’alteren les funcions físiques i cognitives. Si la temperatura corporal puja per sobre de 40,6ºC (cop de calor) hi ha risc de deteriorament d’òrgans, pèrdua de consciència i de mort. Les temperatures altes comporten un desplaçament de la sang a la superfície corporal i comportar un col·lapse circulatori.
Un increment de la temperatura incrementa la mortalitat (falten estudis). Alguns estudis (hospital admissions) mostren un augment de demanda degut a malalties cardiovasculars, respiratòries o renals relacionat amb la durada i la intensitat de la onada de calor. Un increment de temperatura també afavoreix incendis.
Comporta benefici en algunes zones del planeta que són molt fredes i ara poden començar a cultivar.
Precipitacions extremes (tempestes, inundacions): l’impacte està molt relacionat amb el desenvolupament socioeconòmic de l’àrea geogràfica afectada. Com afecten a la salut? Afogaments, lesions i traumatismes, malalties infeccioses (vectors, problemes higiene aigua), malalties mentals (estrès).
Radiacions ultraviolades: nivells ambientals de radiacions ultraviolades i temperatures màximes durant l’estiu estan relacionades amb càncer de pell no melanoma. Un 5,5% més de carcinomes escamosos per cada 1ºC d’increment de les temperatures i un 2,9% més de carcinomes basals per cada 1ºC d’increment de temperatures. També augmenten les cataractes.
El benefici per la salut és que s’incrementa la síntesi de vitamina D.
64 Ètica, medicina preventiva i salut pública Malalties transmeses per vectors Augmentaran les malalties transmeses per vectors perquè poden augmentar els vectors de la malària, dengue, encefalitis, malalties hemorràgiques com el èbola o la pesta.
La única malaltia que està afectada i augmentant com a conseqüència del canvi climàtic és el dengue i la seva relació amb el mosquit tigre. El mosquit tigre s’ha estès molt. De moment només s’ha trobat evidència d’aquesta.
Els casos de dengue augmenten amb la disminució de pluges.
Impacte indirecte del canvi climàtic a la salut Augment de fenòmens al·lèrgics.
Qualitat de l’aire: - Nivell d’ozó i altres contaminants a altes concentracions associat a un risc de mort prematura i mortalitat cardiopulmonar.
Impacte estructural Nutrició: - Altes temperatures i canvis en la precipitació pot reduir la quantitat i qualitat de les collites. Les collites disminueixen i per tant augmenten els preus i les persones amb pocs recursos no hi poden accedir.
Ex. Cultius de blat de moro africans redueixen el rendiment un 1% per cada grau per sobre dels 30º amb condicions de pluja òptimes. En condicions de sequera el rendiment es redueix un 1,7%.
Les altes temperatures, inundacions, sequeres provoquen pèrdues de cultius i això fa augmentar els preus.
65 Ètica, medicina preventiva i salut pública Món laboral: - Gran part dels treballadors (agricultura, construcció) treballen a l’exterior. Exposició a altes temperatures extremes posen en risc per un esgotament per calor o cop de calor. Hi ha un conflicte entre protecció de la salut i la productivitat.
Aquestes persones també estan més exposades a malalties transmeses per vectors. La calor afecta a la performance psicomotora, perceptual i cognitiva per la qual cosa augmenta el risc de lesions.
Alguns treballadors estaran a un major risc d’exposició a tòxics. I en els pescadors de l’àrtic els afectarà el desgel.
Salut mental: - Inundacions, sequeres, onades de calor sotmeten a un estrès a les persones per la qual cosa es produeixen reaccions d’ansietat greu, depressió, agressions, distrès psicològic greu i tendència al suïcidi.
Violència i conflictes: - No està clar que el canvi climàtic relacioni amb major violència. Zones de conflicte són més vulnerables al canvi climàtic.
Pobresa: - L’efecte del canvi climàtic es magnifica.
Què cal fer? - Reduir les emissions de gasos contaminants - Afavorir l’accés a la salut reproductiva: accés a centres de salut de control de natalitat.
- Disminuir el consum de carn - Establir polítiques d’ús de transport actiu - Augmentar les àrees verdes a les zones urbanes.
66 ...