5. Trastorns de l'equilibri i la marxa (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TRASTORNS DE L’EQUILIBRI I DE LA MARXA 1. TRASTORNS DEL EQUILIBRI  Equilibri: Capacitat de mantenir-se en posició erecta durant la bipedestació i la marxa.
 Inestabilitat: Sensació de desequilibri i inseguretat que impedeix la deambulació o el manteniment de la posició erecta.
Bases anatòmiques:  Alteracions de la sensibilitat.
 Patologia del cerebel.
 Alteracions del sistema vestibular.
 Lesions dels lòbuls frontals.
Exploració de la coordinació 1. Coordinació - Atàxia  Activitat reflexa d’integració que permet que els moviments voluntaris siguin precisos i harmònics.
 Atàxia: falta de la funció de coordinació.
2. Exploració de la coordinació ● Coordinació estàtica ○ Proba de Romberg: estudi neurològic clínic en el qual es valora la propiocepció conscient en nervis perifèrics.
● Coordinació dinàmica ○ Proves dit-nas /taló-genoll.
○ Prova de les titelles.
○ Proves de sinèrgia del moviment.
Trastorns de l’equilibri 1. Atàxia sensorial:  Inestabilitat en el ortostatisme (estar de peu). Empitjora amb els ulls tancats.
 Signe de Romberg positiu.
 Marxa talonejant.
 Causes: mielinolisis funicular, esclerosis múltiple, polineuropaties.
2. Atàxia cerebel·losa:  Trastorn del vermis cerebel·losa.
 Afectació principal del tronc.
 Causes: alcoholisme, espinocerebel·loses.
esclerosis múltiple, AVC, tumors, malformacions, degeneracions 3. Atàxia vestibular:  Inestabilitat amb tendència a caure en una mateixa direcció (“lateropulsió”).
 Marxa en estrella.
 Causes: patologia vestibular.
4. Atàxia frontal de Burns:  Atàxia amb lateropulsions i retropulsions.
 Dificultat per aixecar els peus (“apràxia magnètica”).
 Incapacitat de planificar i executar els actes voluntaris.
 Causes: afectació bilateral de lòbuls frontals (alcoholisme, esclerosis múltiple...).
2. TRASTORNS DE LA MARXA Sensació de desequilibri o inseguretat amb la deambulació.
Hi participen molts sistemes: motor, equilibri i coordinació, també hi participa la part de moviment associats, la sensibilitat i les funcions superiors.
Bases anatòmiques:  Sistema motor o piramidal.
 Equilibri i coordinació (sistema vestibular i cerebel).
 Moviments associats (sistema extrapiramidal.
 Sensibilitat i funcions superiors.
Trastorns de la marxa: 1. Marxa hemiplègica: tota la musculatura queda molt flàccida i és molt difícil que pugui caminar, però el cap d’un temps apareix una hipertonia que permet un altre vegada poder caminar però sense flexió.
 Braç flexionat, cama estesa (marxa en “guadaña”)  Causa més freqüent: AVC (Accident vascular, cerebral - ictus) 2. Marxa paraparètica: quan s’ha paralitzat mig cos.
 Petits passos, arrossegant els peus, oscil·lacions del tronc, moviments de semicircumferència, genolls que xoquen (Marxa en tisores).
 Causes: mielopaties, paràlisis cerebrals.
3. Marxa parkinsoniana  Posició en flexió, titubeig de la marxa. Acceleren “marxa festinejant”.
 Petits passos, pèrdua de moviments associats, tremolor de les mans i el cap.
 Causes: Malaltia de Parkinson.
4. Marxa coreaetòsica  M. coreoateòsis- “dansa”.
 Causes: E. Wilson, Huntintong.
5. Marxa distònica  Inversió del peu.
 Contractures intermitents de trons i extremitats.
 Causes: Distonia musculatorum neoformans.
6. Marxa cerebel·losa i vestibular 7. Marxa anserina o de ganso ● Debilitat de la musculatura del trons i extremitats.
● Peus separats i balanceig del tronc.
● Causes: miopaties (malaltia de Duchenne).
8. Marxa Equina o en “Stepagge” ● Caiguda del peu.
● Marxa com si camines per la estepa.
● Causes: polineuropaties, polirradiculopaties.
9. Marxa histèrica ● Molt complicada, total discordança entre signes i símptomes.
● Molta teatralitat i plors.
● Caigudes espectaculars, poc traumàtiques.
● Causes: malalties psiquiàtriques.
...