1.5 Càncer de pulmó (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Fisiologia y fisiopatologia III
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 06/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Fisiologia i fisiopatologia III Silvia Expósito TEMA 1.5. CÀNCER DE PULMÓ • Tumors pulmonars: Un 95% dels tumors pulmonars que es generen als pulmons són de tipus carcinoma broncogènic = tumor maligne primari de cèl·lules procedents de la mucosa bronquial, concretament de cèl·lules epitelials de la capa mucosa de bronquis i bronquíols.
És el càncer més freqüent en homes i dels més freqüents en dones. Té una màxima incidència entre els 55-60 anys. És el càncer que causa més mortalitat en països occidentals, la taxa de supervivència és <15% als 5 anys.
Etiologia: 1. Consum de tabac a. 80-90% són fumadors b. Existeix relació dosi-resposta (número de cigarrets/dia, número d’anys de fumador) c. El fum del tabac conté substàncies iniciadores o cancerígenes i promotores 2. Exposició a substàncies industrials a. Asbest b. Amiant c. Crom d. Arsènic...
3. Altres factors a. Radiacions ionitzants b. Contaminació atmosfèrica Patogènia: Abans de que es formi el tumor s’observen canvis histològics a l’epiteli bronquial: a) Pèrdua de cilis de l’epiteli cilíndric pseudoestratificat, pèrdua d’un factor protector b) Metaplàsia escamosa, substitució per un epiteli escamós estratificat, hi ha menys resistència a les agressions c) Displàsia epitelial, no es manté la forma d) Canvis en el DNA de les cèl·lules afectades Aquests canvis més els factors carcinògens i els promotors causa el desenvolupament del tumor.
• Tipus de carcinoma broncogènic: 1. Carcinoma escamós epidermoide (25-40%): degut al tabaquisme, de creixement lent, poc metastàtic i té una bona resecció. A la zona de l’hil.
2. Adenocarcinoma (20-40%): degut o no al tabaquisme, de creixement intermig, molt metastàtic, resecció dolenta. Zona perifèrica.
Fisiologia i fisiopatologia III Silvia Expósito 3. Carcinoma de cèl·lules petites (microcític) (20-25%): és el més perillós de tots, degut al tabaquisme, de creixement molt ràpid, molt metastàtic i no té resecció.
Zona central.
4. Carcinoma de cèl·lules gegants (10-15%): degut al tabaquisme, de creixement molt ràpid, molt metastàtic, resecció dolenta. Zona central o perifèrica.
Manifestacions: - - - Inicialment hi ha poques manifestacions i són similars a les de la bronquitis crònica: tos, dolor toràcic, dispnea... i hemoptisi = presència de sang a l’esput.
Hi ha manifestacions degudes a l’extensió intratoràcica: o Obstrucció bronquial o Afectació vascular o Afectació nerviosa o Dolor pleural Manifestacions per síndromes paraneoplàsiques: o Carcinoma de cèl·lules petites: ▪ Augment de la hormona anti-diurètica (ADH) que causa un augment de la volèmia, disminució de la pressió osmòtica del plasma...
▪ Augment de la corticotropina (ACTH) que provoca la síndrome de Cushing.
Manifestacions degudes a la metàstasi Pronòstic: la supervivència global als 5 anys no supera el 15%, en el carcinoma de cèl·lules petites si no s’aplica tractament la supervivència és de 2-4 mesos. La millor prevenció és no fumar o deixar-ho, i al cap de 13-15 anys un antic fumador tindrà la mateixa probabilitat de patir càncers de pulmó que un no fumador.
...