Instruments de Representació Comptable (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

4. INSTRUMENTS DE REPRESENTACIÓ COMPTABLE 4.1. Comptes (llibre major) Un compte és un instrument comptable que permet registrar les variacions que experimenta un element patrimonial al llarg del temps.
TÍTOL COMPTE Deure (D) A0 A Haver (H) P0 A0 Anotació inicial + Càrrecs P0, N0 Anotació inicial + Abonaments NP0 Σ deure Σ haver P P A NP NP SALDO del COMPTE Despesa Ingrès DEUTOR: D>H NUL: D=H CREDITOR: D<H 4.2. Assentaments (llibre diari) Un assentament és un instrument comptable que anota, basant-se en el principi de partida doble o dualitat, els fets comptables diaris realitzats per l'empresa cronològicament.
Els assentaments tenen dues funcions: històrica i coordinativa.
Deure (D) Import Haver (H) (DATA) COMPTE/S CARREGATS a ΣD = COMPTE/S ABONATS Import ΣH El funcionament dels diferents elements patrimonials és el mateix que en el llibre diari, és a dir, les mateixes comptes augmenten pel deure i disminueixen per l'haver i viceversa.
4.3. Comptes Anuals Les comptes anuals consisteixen en un recull dels estats comptables de l'empresa i altres informes.
1 ...