Treball regidor Educació (2011)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Estrategies i Recursos
Año del apunte 2011
Páginas 10
Fecha de subida 27/11/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

ÍNDEX Fitxa tècnica de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Distribució de regidors dintre del consistori municipal Organigrama de els diferents regidories Qui és el regidor d’Educació a la ciutat? Què és el Projecte Educatiu de Ciutat(PEC)? En què consisteix, i quins objectius té? Quines ofertes formatives presenta Sant Boi de Llobregat? Opinió grupal del treball Pàgina 1 Pàgina 1-2 Pàgina 2-3 Pàgina 3 Pàgina 3-4 Pàgina 4-8 Pàgina 8 Fitxa tècnica de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat Municipi: Adreça: Codi Postal Via de contacte amb l’ajuntament: Alcalde: Partit governador de l’alcaldia: Comunicació de l’ajuntament al poble: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) Plaça de l’ajuntament, 1 08830 Web de l'ajuntament Formulari de queixa Jaume Bosch i Pugés PSC Web de l'ajuntament Viure Sant boi (diari mensual en format paper o digital) Facebook Twitter RSS Distribució de regidors dintre del consistori municipal.
En els gràfics següents, podrem observar la distribució dels regidors del consistori de l’ajuntament de Sant Boi segons les últimes votacions del passat 2011. El consistori santboià, té 25 regidors, per tant, la majoria absoluta estaria en 13 regidors(ja que es la meitat més un regidor més com a mínim). En la següent gràfica veurem el resultat de regidors que aconsegueix cada partit, i quin partit entra al consistori.
Partits Polítics dintre del consistori Regidors PSC 10 PP 5 ICV-EU 4 CIU 3 PxC 3 Durant aquests quatre anys(2011-2015)el govern estarà format a Sant Boi de Llobregat per el govern del PSC(amb 10 regidors) i els 4 del partit ecologista ICVEU(Iniciativa per Catalunya els Verds-Esquerra Unida). Cal destacar d’aquests resultats, la nova incorporació al consistori d’un nou partit, el Pxc(Plataforma per Catalunya, que es un partit ultradretà), que entra amb força, amb 3 regidors dels 25 totals.
Organigrama de les diferents regidories L’organigrama de les regidories, ens mostra tots els càrrecs que hi han dintre del govern de Sant Boi, s’han distribuït en tres grans blocs, els tinents d’alcaldes, els quals hi han sis: • • El primer tinent, en Jose Ángel Carcelén, s’encarrega de l’àrea de governança i ciutadania, això vol dir, que s’ocupa de la promoció de la ciutat, el comerç, els mercats, el desenvolupament econòmic, el consum i la planificació i avaluació de les polítiques púbiques.
En Luis Pérez, segon tinent d’alcalde, té a càrrec les regidories d’educació i de civisme, i per tant, tindrà les funcions pertanyents que afectin a l’educació, al civisme, a les universitats(en el cas de Sant Boi la UNED, localitzat a • • • • l’olivera, que forma part del casal de barri de Marianao) i de la normalització lingüística.
La regidoria de Benestar i Ciutadania es la que més s’encarrega de més categories, ja que tracta amb els serveis socials, amb la igualtat d’oportunitats, la infància, adolescència i família, la joventut, la gent gran, persones amb discapacitat, igualtat de gènere, ocupació, nous usos socials del temps i salut comunitària i drogodependències, i aquestes regidories les duu a terme la tercera tinent d’alcalde, la Lluïsa Moret i Sabidó.
El quart tinent d’alcalde, en Juan A. Tamayo Fernández es l’encarregat de l’àrea de territori i ciutadania, i, per tant, s’encarrega del planejament i la gestió urbanística, projectes i obres, patrimoni immobiliari, llicències, disciplina urbanística i infraestructures.
La cinquena tinent d’alcalde, la Mª Antonia Barragán Prieto s’ocupa de la regidoria de Serveis General, formen part d’aquest regidoria: l’economia i hisenda, recursos humans, sistemes d’informació, organització i qualitat, l’OMAP(Oficina Municipal d’Atenció al Públic) i d’altres serveis interns.
Per últim el sisè tinent d’alcalde és en Joseph Puigdengolas Torres, que s’encarrega del medi ambient i entorn natural i de la salut pública.
Qui és el regidor d’Educació de la ciutat? El regidor de l’àrea d’Educació és en Luis Pérez Gutiérrez, que es regidor de l’àrea d’Educació i de Civisme, i forma part del partit ICV-EU. Va néixer a Melilla, al Nord d’Àfrica, i es va llicenciar en el que vindria a ser actualment Magisteri d’Educació Primària, i va començar a treballar allà. Més tard se’n va anar a Huelva on va aprovar las oposicions de Magisteri, i va escollir com a lloc entre els llocs on el podien enviar i va escollir Sant Boi, i va començar a exercir de mestre en l’Escola Massellera, de professor de filologia moderna amb branca de francès, encara que les oposicions les va fer per la branca de les ciències socials. Va començar com a regidor en el 1987, i va estar durant tres mandats a l’oposició, amb el partit ICV-EU(12 anys, en total(19871999)), i després amb el relleu de presidència Montserrat Gibern(PSC), antiga alcaldessa va cedir el poder a Jaume Bosch , també del PSC, però ell va preferir seguir durant un mandat en l’oposició(1999-2003). Finalment, a les eleccions del 2003, el PSC i ICV-EU van fer coalició i van formar equip de govern, llavors en Luis, va començar la seva trajectòria de regidor d’Educació, porta actualment dos mandats i mig gairebé(nou anys en total, com a regidor d’Educació i Civisme).
Què és el Projecte Educatiu de Ciutat(PEC)? En què consisteix, i quins objectius té? El Projecte Educatiu de Ciutat de Sant Boi de Llobregat, és un programa el qual hi col·labora l’Ajuntament de Barcelona i vol reflexionar i formular actuacions en torn les relacions existents entre els processos educatius i les pròpies dinàmiques de la ciutat.
Aquests PEC pretén fer que la ciutat reconegui, exerciti i desenvolupi, a més de les seves funcions tradicionals, també una funció educadora, assumint una intencionalitat i una responsabilitat amb l’objectiu de la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. A més a més de promocionar una ciutadania activa, crítica i responsable envers la diversitat, la igualtat o la cohesió socials; la qual cosa suposarà explorar la dimensió social i comunitària de l’educació i arribar a acords bàsics sobre els models de convivència social.
Els objectius més importants que el PEC de Sant Boi ens ha d’ajudar a assolir els podríem resumir en: • Definir quines són les prioritats educatives del municipi.
• Identificar quins principis, quins objectius, quines metodologies i quins programes han de guiar l’acció educativa de la ciutat.
• Treure a la llum les potencialitats educatives de la ciutat.
• Conèixer les deficiències de la seva realitat educativa.
• Implicar la ciutadania en els processos d’aprenentatge i transmissió de valors.
• Traçar les línies d’acció i les estratègies que ens serviran per fer front als nous reptes de la societat, per afrontar amb garanties el futur de l’educació, la convivència, la desigualtat, la sostenibilitat, la inserció laboral i les noves tendències comunicatives i de producció econòmica.
Quines ofertes formatives presenta Sant Boi de Llobregat? Sant Boi de Llobregat té una gamma extensa de formació educativa per a la població, que va dels 0 als 100 anys. Compta amb tres escoles bressol públiques(per a nens de 0 fins als 2 anys d’edat), el parvulari(per a nens de 3 a 5),i després jab é la part obligatòria la educació primària (per a nens de 6-12)i finalment, la secundaria o ESO per als de 12 a 16 anys. Per les persones que no acaben la ESO, hi han programes d’educació per si més tard es volen treure el títol, encara que també hi han escoles de treball(on t’ensenyen a realitzar un treball per al futur).
Després de la ESO hi han varies opcions. La primera es realitzar el batxillerat, una altra opció es un C.F.G.M(Cicle Formatiu de Grau Mitjà). D’una banda, per al que fa el batxillerat, a Sant Boi si realitzen cinc tipus de batxillerat: El social, i el científic, on es realitzen als sis centres que realitzen Batxillerat a Sant Boi, el tecnològic i el humanístic, que es realitza als centres (I.E.S Marianao, I.E.S Rubio i Ors, I.E.S Camps Blancs i al I.E.S Ítaca(per part d’instituts públics) i a l’Escola Llor(Concertada)) i finalment, el Batxillerat artístic, on només es realitza al centre I.E.S Camps Blancs (substituint al social, que és l’únic batxillerat que no ofereix).
Per part dels Cicles Formatius de Grau Mitjà(C.F.G.M), aquí a Sant Boi, només es realitzen en dos centres: Al I.E.S Marianao, i al I.E.S Camps Blancs.
Al primer centre, l’I.E.S Marianao ofereix tres Graus mitjans que són els de Activitats comercial, el de mecanització i finalment el de sistemes microinformàtics i xarxes, en canvi, en el Camps Blancs, ofereix gestió administrativa, perruqueria i cosmètica capil·lar, estètica i bellesa, atenció a persones amb situació de dependència, instal·lacions de telecomunicacions, carrosseria i electromecànica de vehicles.
Per part del Cicles Formatius de Graus Superior(C.F.G.S)també es localitzen als dos centres anteriors, però, amb la diferencia de que en el Marianao, es realitzen el de comerç internacional, màrqueting i publicitat, disseny de fabricació mecànica, programació de la producció en fabricació mecànica, administració de sistemes informàtics en la xarxa i finalment el de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, per tant, ho podem englobar en tres àmbits: el de comerç i màrqueting, el de la mecànica i l’informàtic. Al Camps Blancs, en canvi, es pot dividir en cinc àrees:l’administració, imatge personal, serveis socioculturals i a la comuntiat, electricitat i electrònica i manteniment de vehicles autopropulsats. Dintre d ela primera àrea, ens trobem amb el grau superior de administració i finances, en el d’imatge personal, ens trobem amb el d’estètica integral i benestar pel que fa al tercer, correspondria l’educació infantil i d’integració social. Pel que fa a la zona més electrònica i mecànica ja formarien part els cicles de grau superior de manteniment electrònic, sistemes de telecomunicació i informàtics i l’automoció.
Pel que fa a la universitat, Sant Boi té una sala d’estudi anomenada l’Olivera on té una seu la UNED(Universitat Nacional d’Educació a Distància on ofereixen les possibilitats per estudiar els graus de psicologia, turisme, educació social, ciències ambientals, a més també ofereix formació per els cursos d’accés a al universitat per els majors de 25 anys, i per els majors de 45 anys. També té el projecte del CUID-Idiomes, on s’ensenya a distància tres idiomes, que són el anglès, el francès i l’alemany.
Finalment, cal destacar Que a partir d’aquest any, a Sant Boi s’ha inaugurat la UNEDSènior, que consisteix en la formació per a majors de 55 anys. La UNED Sènior es tracta d’un programa formatiu inclou temes d’actualitat i estratègies de desenvolupament personal. La UNED normalment es cursa a distància, de forma online, però cada cop a Sant Boi es va fent més semi-presencial a partir de les tutories, i les aules que ofereix el centre d’estudis de l’olivera, no tenen lloc i espai, però, sobretot recursos que els seran útils i els podran usar com a guies d’ajuda per a la carrera, a més d’un possible suport físic a través de les tutories individualitzades.
Hi ha un projecte a Sant Boi educatiu que es diu educació permanent, que mostra una sèrie de cursos per a gent majors de 17 anys, on tots o gairebé tots els cursos son gratuïts. Com podem veure en la imatge següent hi hauran cursos de 7 grans tipus.
Començarem per concretar els de formació bàsica, on hi han tres cursos: Un d’aprenentatge de les nocions bàsiques d’escriptura i lectura, un altre de nocions bàsiques d’assignatures(matemàtiques, llengües, etc) i l’últim que està destinat a al població que no té el graduat escolar(la ESO) i superant els crèdits el puguin obtenir.
Dintre de al propaganda, es distribueixen els horaris, a on es duran els cursos i els requisits que s’han de complir per poder entrar a la realització d’algun dels cursos.
El següent bloc, tracta de l’accés al sistema educatiu i la formació universitària, per una banda tenim la UNED com anteriorment hem explicat, tan per els proves per les persones majors de 25 i 45 anys respectivament, com per cursar les titulacions de grau, però, a més, també hi han cursos per l’accés a cicles formatius de grau mitjà i a grau superior, no es pretén que puguin aprovar amb la finalitat de que puguin accedir als estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà(C.F.G.M) o bé als Cicles Formatius de Grau superior(C.F.G.S).
Pel que fa l’apartat de llengües hi ha cursos per aprendre castellà, on el nivell seria bàsic, per aprendre coneixements escrits i verbals per tal que els persones estrangeres puguin comunicar-se més fàcilment, encara que també aquest curs serveix per a persones majors de 60 anys, que no han pogut gaudir d’educació.
També hi ha altres idiomes com el català, per a gent que no ha rebut la educació secundaria obligatòria(o que no té el titulat), mentre que un altre curs de català son per les persones extracomunitàries, europeus, o bé gent autòctona però que no tingui coneixement de l’idioma, en aquets curs s’ensenyaran les nocions bàsiques del català per tal d’assolir uns nivells bàsics, intermedis o avançats de l’idioma.
En el cas de voler aprendre àrab, es pot fer a partir del curs que ofereixen l’Associació de doner Magribines El Farah, que es per a tots els públics, o sinó per la CUID (idiomes a distància). Hi han cursos d’anglès de nivells bàsics a través de l’escola d’adults, les sòcies de l’Associació de dones de Sant Boi, i a partir del CUID. A més, també s’ofereixen grups de converses en anglès al centre Cal Ninyo. Finalment, per acabar la part d’idiomes, ofereix cursos de francès alemany i xinés a través del CUID(cal dir, que els cursos del CUID no són gratuïts, mentre els altres en principio si que ho són).
Ofereixen cursos d’informàtica els quals pot accedir qualsevol que vulgui(excepte els marcats per la gent de més de 60 anys). Cal destacar que hi han dos nivells: el bàsic i el mitjà, dintre del nivell bàsic hi ha cursos que van des del domini de l’ordinador, fins a explorar Internet, el correu electrònic i el Word, passant per la informàtica bàsica que vindria a ser la dominació de l’ordinador, la introducció a internet i al paquet de Office(Word, Excel, PowerPoint, Accés...) Respecte els cursos de formació per al món laboral, cal distingir dos apartats: els cursos de formació laborals i la orientació laboral i recerca de feina. Mentre que la primera part es centra en cursos per a gent entre 16-21 anys sense el graduat escolar i al sector dels aturats, per tal de fer cursos ja sigui per augmentar la seva formació o bé per saber com poden crear ells mateixos una empresa pròpia. D’altra banda, per la part de l’orientació laboral i al recerca de treball son un conjunt d’institucions que ofereixen assessorament gratuït a l’hora de buscar feina(a on s’ha d’anar a buscar feina, requisits, com es pot buscar(anar tenda per tenda, o a partir de webs)...).
Les activitats i cursos que ofereix la part de formació per al benestar personal i social, es basa pràcticament en activitats per a persones amb algun trastorn o malaltia, ja sigui crònica o no, temporal o per a tota la vida, hi els tallers vindrien a ser tallers de manualitats, fins als de memòria, passant per als de relaxació, ioga o altres activitats relaxants orientals. D’altra banda també, ofereixen cursos informatius per als familiars o persones molt properes als malalts, o bé xerrades, tallers i orientacions sobre l’educació dels seus fills i filles.
Finalment, acabem a la formació en l’art i la cultura, que es on es té possiblement, el ventall més ampli pel que fa a l’educació permanent. L’ajuntament de Sant Boi ha classificat aquest grup en cinc divisions: Activitats literàries, activitats manuals, Activitats escèniques:dansa i teatre, activitats musicals i formació sociocultural. El primer grup, trobem tres grups de tallers, tots ells destinats a gent gran, les tertúlies literàries, el curs de poesia i el taller de lectura i escriptura narrativa.
El segon grup, el d’actvitats manuals, hi ha una gran varietat d’opcions, com es la cuina, el bricolatge, la costura(el punt de creu i d’agulla, el macramé, el patchwork...) la pintura, manualitats diverses per a gent que té discapacitat, tallers d’arts plàstiques i fins i tot tertúlies en català.
Les arts escèniques, es tracta del teatre on hi han dues associacions on es realitza, l’associació cultura viva santboiana, que realitza un divendres cada quinze dies la sessió, i la associació tots som Santboians, que ho fa un cop per setmana). En canvi al dansa, segons el tipus que es vulgui realitzar s’encarrega una associació diferent, entre els balls i danses s’hi poden trobar ritmes lents, com els balls de saló, passant per les sevillanes, el country i la dansa del ventre arribant als ritmes ràpids com són els ritmes llatins, el hip-hop o bé la batucada.
La quarta categoria, la de les activitats musicals, es tracten d’activitats o tallers de cant o bé les tertúlies musicals, però, també es pot trobar tallers de grallers o tabalers, o bé cursos per a tocar instruments, com poden ser el piano i la guitarra. També hi ha l’espai veu musical, que vindria a ser els espais o activitats relacionades amb el mon de la coral.
Per últim, trobem la formació sociocultural, on ens hi trobem amb xerrades informatives, i sobretot, culturals(ja sigui de cultures, de tribus,...). altres activitats poden ser les visites guiades als museus santboians, a les termes romanes o bé a les exposicions temporals que ofereixen diferents associacions o biblioteques a Sant Boi.
Pel que fa a activitats que realitza l’ajuntament de Sant Boi per a les escoles, les podem classificar segons 3 grups: activitats dirigides per a parvulari, per a primària op per a ESO i Batxillerat.
Opinió grupal del treball Quan varem anar a realitzar aquesta entrevista, la veritat és que teníem unes certes idees preconcebudes sobre els polítics i tot l’ambient que els envoltava, les quals eren bastant negatives i creiem que tot i que l’educació és un aspecte bàsic a la nostra vida des de l’ àmbit de la política no se li donava gaire importància, fins i tot que podia quedar exclosa o poc promocionada i que les persones que es trobaven dins de càrrecs polítics relacionats amb educació ni tan sols tenien la formació adequada per treballar en aquest camp, i que moltes vegades els faltaria compromís i dedicació cap a la seva tasca, les seves funcions i a les seves competències. No obstant això, al realitzar l’entrevista totes aquestes idees es van diluir, per la qual cosa varem quedar gratament sorpresos ja que comprovarem que totes les idees negatives preconcebudes que teníem sobre els polítics, eres totalment errònies, ja que es tractava d’un polític que abans de començar com a regidor en l’ajuntament, havia treballat com a mestre de primària i havia obtingut una plaça de oposicions cal dir que és una persona molt implicada en la seva tasca i està molt compromès amb els projectes que des de la seva regidoria s’impulsen.
...