Tema 3.4 i 3.5 Nutrició Comunitària (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Nutrición Comunitaria
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

NUTRICIÓ COMUNITÀRIA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL.
TEMA 3.4. SALUT I NUTRICIÓ. VARIABILITAT DE L’ALIMENTACIÓ HUMANA. MODELS DE CONSUM ALIMENTARI. FACTORS GENÈTICS.
SALUT SALUT I NUTRICIÓ: Alimentació  nutrició  salut FACTORS DETERMINANTS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI: • • • Factors biològics: o Genètics o Fisiològics Factors ambientals Factors culturals: o Factors sociopolítics o Factors psicològics i morals o Factors tecnològics (explotació de recursos) Tot això provoca variabilitat.
FACTORS BIOLÒGICS: • • Factors genètics: o Diferents genotipus poden tenir diferents necessitats o respostes vers els nutrients o Nivell d’adaptació genètic: els trets genètics es seleccionen en funció de la seva utilitat; un tret genètic que no s’utilitza pot acabar desapareixent (tot i que no sempre del tot; per exemple, trehalasa) Factors fisiològics: o L’estat fisiològic de l’individu condiciona les necessitats nutricionals o Nivell d’adaptació fisiològic: l’organisme té mecanismes d’adaptació a situacions canviants (per exemple, enzims intestinals) FACTORS AMBIENTALS: • • Entorn geogràfic: o Clima o Sòl Disponibilitat d’aliments: o Abundància / escassetat o Estacionalitat o Competència amb altres espècies FACTORS CULTURALS: • • • Factors sociopolítics: o Organització social o Distribució de la riquesa o Religió Factors psicològics i morals Factors tecnològics (explotació dels recursos): o Històrics: recol·lecció, carronyerisme, cacera, primeres transformacions d’aliments, agricultura i ramaderia (neolític) o Actuals: agricultura i ramaderies intensives, transformacions industrials, mercat alimentari VARIABILITAT EN L’ALIMENTACIÓ HUMANA: EVOLUCIÓ DE LA INGESTA. EXEMPLE D’UN PAÍS EUROPEU: FRANÇA TRANSICIÓ NUTRICIONAL: RELACIÓ ALIMENTACIÓ – SALUT: PROBLEMES DE SALUT – ALIMENTACIÓ: • Ingesta insuficient: o Desnutrició proteico – energètica o Malalties carencials o Influència sobre el metabolisme posterior (empremta) • Ingesta en excés: o Energia: obesitat mòrbida, risc DM, MCV i alguns càncers o Vitamines i minerals: hipervitaminosis i sobrecàrregues (Fe, Ca) o Contaminants i microorganismes: toxiinfeccions i càncers ESTUDI DE LA RELACIÓ CAUSAL: DIFICULTATS PER OBTENIR EVIDÈNCIES: • • • La complexa composició química dels aliments La variabilitat de la ingesta: o Interindividual o Intraindividual Dificultats per mesurar la ingesta: o Estimació de la ingesta d’aliments o Estimació de la ingesta de components VARIABILITAT ESTACIONAL DE LA INGESTA: VARIABILITAT DIÀRIA DE LA INGESTA: VARIABILITAT INTRAINDIVIDUAL DE LA INGESTA: ESTIMACIÓ DE LA INGESTA I VARIABILITAT: MODELS DE CONSUM ALIMENTARI (DIETARY PATTERNS): • • • La comparació entre poblacions que segueixen diferents MCA permet formular hipòtesis sobre relacions entre alimentació i salut Les relacions entre alimentació i salut són més robustes si s’observen en poblacions que segueixen diferents models de consum alimentari No és fàcil establir els models de consum alimentari ja que l’alimentació és un contínuum variable també en el temps PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE 5 GRUPS DE PAÏSOS DESENVOLUPATS: FACTORS GENÈTICS: La genòmica nutricional: - Genòmica - Ciències de la nutrició Aquestes dues tenen en comú: Nutrigenètica, Nutrigenòmica, Interaccions gen – dieta, Nutrició personalitzada POLIMORFISME C677T gen MTHFR: PREVALENÇA DEL POLIMORFISME C677T: RESPOSTA DIFERENT A LA INGESTA D’AGP: NUTRICIÓ COMUNITÀRIA I GENÒMICA: TEMA 3.4. SITUACIÓ NUTRICIONAL DELS DIFERENTS SUBGRUPS AL NOSTRE PAÍS.
ESTUDIS REALITZATS A ESPANYA: • • • • • • Enquesta Nacional de Salut (1987 - ) Fulls de balanç alimentari (1961 - ) Enquesta de Pressupostos Familiars (1958 - ) Panel de Consum Alimentari (1987 - ) Enquesta ENIDE (2009 – 2010) Enquestes locals (1980 - ) EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN ALIMENTS. Del 1958 al 1999 i del 1992 al 1999: INGESTA D’ALIMENTS. Diferències geogràfiques (1991): PREVALENÇA D’OBESITAT INFANTIL A ESPANYA: INGESTA DE VITAMINES A LA POBLACIÓ ADULTA ESPANYOLA: • • • • Estudis realitzats a Espanya Evolució temporal de la dieta i la salut Estat actual de la dieta i la salut Subgrups de població o Nens o Adults o Ancians ...